އައްޑޫގައި ދަންޖެހިފައި ހުރި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިކަން ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ 11:30 ކަން ހާއިރުއެވެ. އަދި ދަންޖެހިފައިވަނީ ހިތަދޫ ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. އަދި މިހާރު އެމީހާވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައެވެ. އަދި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ދަންނަ ނުދަންނަ

  ކީއްނުވެގެން އުޅަޭބާގަނޑެއްތަ ކިރިޔާ ކަމެއް ދިމާވެލާއިރައް އަމިއްލައައް މަރުވާން ތެޅީ މިގަންނަނީ.އަމިއްލަޔައް މަރުވީމަ ތިބޭނުން ވެގެން އުޅޭކަންތައް ވޭވިއްޔާ.ހާދަ ފޫއްސެއްވެއޭ

 2. ގަމު ކުއްޖާ

  ދަންޖެހޭ މޫސުން އައީ

 3. އޭނާ

  ޕިސް ޕިސް ޕިސް

  ހިތާމަހުރި މިމީހުން އަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންވާކަން ނޭގެނީތަ؟
  ހިތާމަހުރި...??