އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓުން ކަމަށްވާ ތޮއްޔިބު ޝަހީމާއި ޝައްމޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) އަދި އަހުމަދު އަންވަރު (ސިމްވާ) އަށް ލޮޓަސް ކުންފުނިން ހިލޭ ސައިކަލް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕްގެ ވެރިޔާ އަހްމަދު އާރިފް (އާއްޓެ) ވިދާޅުވީ އެ ތިން މީހުންނަށް ސައިކަލް ދޭން ނިންމީ މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ބަސްބުނުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ހާލަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕް އިން ސައިކަލް ވިއްކާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، ތިން ސައިކަލަށް ގާތްގަނޑަކަށް މަދުވެގެން 120،000ރ. އަރާނެ ކަމަށް އާއްޓެ ލަފާކުރައްވަ އެވެ.

ތޮއްޔިބާއި ލޫކަސް އަދި ސިމްވާ ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަތާ މިހާރު ދެއަހަރެއް ވަރު ވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން ލައްކާ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރީ ތޮއްޔިބު މީސް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން ގެންދާ ކަނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަތާއި ހިލާފު އެތައް ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އޭނާ އާއި ސުވާލު ކުރުމުން އެމައްސަލައިގައި ޙުކުމެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބަލާފައެވެ.

ތޮއްޔިބާއި ލޫކަސް އަދި ސިމްވާ އަކީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މީސް މީޑިއާގައި އެންމެ އަވަހަށް ފަތުރާ ތިން މީހުން ކަމަށް ވީނަމަވެސް ހާއްސަކޮށް ތޮއްޔިބު ދައްކަމުން ގެންދާ ހަޤީޤަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައި ވެއެވެ.

ތޮއްޔިބާއި ލޫކަސް އަދި ސިމްވާ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  އެމްޑީޕީގެ ދޮގުހަބަރު ފަތުރާ މެޝިންތައް. މިއަދު ތިޔަމީހުންތައް ދޮގުހަބަރު ފަތުތައިގެން އުޅެވިދާނެ. އެދުވަހުން އިބޫއެއް އަންނި އެއްވެސް ނާންނާނެ އެހީވާކައް. ޙެދުނު ދޮގުތަކައް ފާފަ ފުއްސަވާތޯ މި 5 އަހަރު މިސްކިތުން ނުފާބަ އިނަސް ސިކުންތެއްހާ ތަންވެސް މަދުނުވާނެ. ޢެވަރައް ދޮގުހަދާ ފުރި ބާރުވެފަހުތީ

  • ބަންގާޅު އަނބިސޮރު

   ކަލޯ އެނޮނިމަހާ. ކަލޯމެން ވަގަށް ދެމި ލާރި ބައިވަރު ހަމަ ތިޔަބުނާ ދުވަހުން ފަހަތުން ބޮޑެތި އަލިފާންގަޑުގަޑުހެން އަންނައިރު ފިލަން ދުވާނީ ކޮންތާކަށް. މިއަދު އެ ތިންސޮރުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުން ތިއާލާތްވަރުތައް ގަތްގަޑު ފަޅާއަރާ އެކަން ރައްޔިތުންނަށް އެގުމުގެ ނަތީޖާ މިދެއްކީ ވޯޓުން. ދެން ބޮއި

   • Anonymous

    ބަންގާޅު އަނބިސޮރު ދެން އެތިން މީހުންނާ އެއްކޮށް ސައިކަލު ދުއްވަން އަވަހަށްދޭ.

   • Anonymous

    ދޮގު ޙަބަރު ފަތުރާ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާމީހުން ގިނަވާނެ.

 2. Anonymous

  ގިނަގިނައިން ދޮގުހަދާ އޭރުން ގިނަ ސައިކަލު ލިބޭނެ.

 3. Anonymous

  ދޮގު ހަދައިގެން ހޯދި ސައިކަލު ދުއްވަނިކޮއް ޓައިޓޭނިކައް ވީހެން ފުރަތަމަ ދަތުރުން ނިމިގެން ހިގައިދާނެ.

  • ނަހުޒާ

   ކަލޭއަށްވެސް ތި ބުނި ގޮތަށް ވުރެ ނުބައި ގޮތެެއް މެދުވެރިކުރެވުންވެސް ގާތްދޯ؟

 4. Anonymous

  ލޫކަސް ޖަލީލު ކޮއްކޮ.ބ. ކުޑަރިކިލު އާމިނަތު ޖަލީލު ބޮއެޖަލީލު ނުވަތަ މާވަހަރު ވގ ޖަލީލް (އާްންތު) އައްވެސް ފުލެޓް ލިބުނު

 5. އަހުމަދު

  ލޮޓަސް ފިހާރައިން ސައިކް ނެގުން ނިމުނީ. އާރިފުމެން އެމްޑީޕީ ވިއެއް ކަމަކު ވިޔަފާރި ސިޔާސީ ކޮށްގެން ނުވާނެ. ތިޔަ 3 މީހުންނަކީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު އެތައް ވާހަކައެއް ފަތުރާ މި މުޖުތަމައު ފަސާދަ ކުރަމުންދާ ބައެއް.

  • ޣގގގގ

   ދެން ކަލެޔަށްތަ ސައިކަލު ގަނެދޭންވީ. ޖޭ ވެއްޖެ ދޯ. ރާކަނިމަސް ކެވިއްޖެ ދޯ.

 6. ރާޅު ބޯއީ

  ތިޔައިގެ 3 މީހުންނަށް ސައިކަލު ދިނުމަށްވުރެ ފަގީރުންނަށް ތިޔަ ލާރިކޮޅު ބަހާލިޔަސް މާ ރަނގަޅުވާނެ. ތި މީހުންނަށް ސައިކަލް ދީފިއްޔާ ވިޔަފާރީގެ ބަރަކާތްވެސް ކެނޑުނީ.

 7. ރަޒީ

  މިއީ ޤައުމީ ބަތަލުން. ސާބަސް ދަރިންނޭ! ދެން ޔާމީންގެ އައުވާނުން ތިހެން ހަޅޭލަވާ ލަވާ ތިބޭ، އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ޔާމީނާއި އޭނާގެ މީހުންވަރަށް ދޮގު ހަދާ، އަދި ދޮގު ހަދަން ދަންނަ ބަޔަކު ނުތިބޭނެކަން، އޮޅުވާލި ވޯޓޯ.... ކެކެކެކެ ހީހީ ހަލާކު...

 8. މަންމަމެން

  ތިޔަ 3 ކުދިން މާލެއައިސް މިސްކިތުން ނުފާބަ ފާފަ ފުއްސަވާތޯ ދުއާކުރަން ތިބުމަކީ ވަރައް އެދޭކަމެއް. ދަރިފުމެންނައް އެވަރައް ދޮގު ހެދިއްޖެ

 9. ހުއްރިއްޔާ

  އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ އެކަކު ވެސް ލޮޓަސް އިން ސައިކަލު ނުގަތުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން. ގައުމު ފަސާދަކުރާ އަދި ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އެޖެންޓަކަށް ލޮޓަސް ވެއްޖެ

  • ޗިއްލޫ

   ހަމަ ހަގީގަތުގަވެސް ރަނގަޅުވާހަކައެއް، ލޮޓަސްއިން ރިޝްވަތުދީގެން ގެންގުޅޭ ތިން ޕަޕެޓުންތީ!

 10. ޞަދުމާ

  އީސީ ސަރީފަކަށް ނެތްތަ؟

 11. ހެހެ

  ސައިކަލް ކީއްކުރަން ލޮޓަސް ފިހާރަވެސް ދޭންވީ

 12. ޖޮއްބެ

  ދޮގުޚަބަރު ފަތުރާ، މީހުންގެ އަބުރާ ބެހި، ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އިނާމު- ސައިކަލެއް. އޭއޭއާރިފް އާޚިރަތަށްޓަކައި ހެޔޮކަމެއް ކޮއްލީ ދެއްތޯ ބަރާބަރު.

 13. ޘ×

  ޥިޔަފާރީގެ ޒަމާން ދިޔައީ.

 14. ހުސޭނުބޭ

  ތިޔަހާ ޚިދުމަތްތެރި ބަޔަކަށް ލޮޓަސް ފިހާރަ ހިބަނުކޮށްދެއްވީ ކިއެއްވެގެންތޯއެވެ!

 15. ޙނ

  މަރުހަބާ ތިން ބޭފުޅުންނަށް. ރައްޔިތުން ތިބީ ތިޔަ ކޮށްދިން މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ކުރަން ކެތް މަދުވެފަ. ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަކީ އުފާ ފާގަތި ތަނެއްކަމުގައި ލައްވާފާނދޭވެ. އާމީން.

 16. ޗިއްލޫ

  ތިޔަވާނީ ކަރަޕްޝަން ނޫންކޮންކަމަކަށްތޯ؟؟؟

 17. ދަރީ

  ކާރު ވެސް ދޭންވީ ގައުމީ ބަތަލުންތީ

 18. ނިމާލް

  ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނެއް ދިވެހިންނަމިއޮތީ ކުރިމަތިވެފަ! ދޮގުހަދާދިންމީހުނަށް އިނާމުވެސް ލިބެނީ! ސަޅި! މިމީސްމީހުން އާޚުރަތުގެމަތިން ހަނދާންވޭބާއެވެ؟

 19. ޤުލޫބު

  ދޮގުހަދާ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރާ ލިޓަސް ފިހާރައިގެ މެނޭޖް މަންޓާއި ފިހާރަ މި ދުނިޔެއިން ނެތިކުރައްވާފާނދޭވެ.

  • ކަބީލާ

   އާމީން

 20. ނޫޙް

  މީހުންގެ މުޅަ މަސްކައިކައި އެހެރަ ތޮންޤިބުގެ ބަނޑު އެހެރީ މާކުންބެ އަށްވެފައި

 21. ބޮލި މުލައް

  ލޮޓަސް ބައިކްޝޮޕްގެ ވެރިޔާ އަޑީގަ ހުރެގެން ކުރުވި ކަންތައްތައް ތިހިރަ ފަޅާ އަރަނީ، ސަރުކާރު ބަދަލުވިޔަސް ފުލުހުންގެ ކަންކަން އެސަރުކާރެއްގެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވެގެން ނުވާނެ.

 22. ނުރަބޯ

  ކަމަކުނުދާނެ އާށްޓޭ ކައިރީ ބުނޭ ސައިކެއްނޫނޭ ކާރޭ ދޭންވާނީ. ބޮހޮހޮހޮހޮ.?

 23. ޙަސަން

  މީހުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި، އަބުރު ކަތިލުމާއި، ނޭއްގާނީ ޢަމަލު ތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ދޯ

 24. އަލި

  އެމްޑީޕީގައި ފިތުނަ ފަސާދަ ކުރަން ބޭނުން ކުރާ މީހުންކޮޅު. މިމީހުން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާކަން ނޭންގޭ މީހަކު ނޫޅޭ. އަދި ލޮޓަސް ކުންފުނިން ފިތުނަފަސާދަ ކުރި ބަޔަކަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސައިކަލު ދިނުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެށް.

 25. މިއަދު

  ޚަބަރު ކިޔަލުމުން އެގުނީ ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ތޮއްޔިބަށް ދިވޭ ހަދިޔާ ނުވަތަ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ޢިނާމަކީ ދޮގުޚަަބަރު ފަތުރާ ގައުމު ފަސާދަ ކުރުމަށް އޭނާ ކުރި މަސައްކަތަށް ދެވޭ ހިއްވަރެއްކަމަށް އަދި އެމަސައްކަތުގައި ތި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮތް މިންވަރު ވަރަށްރަގަޅަށް މިކަމުން އެގިގެން ހިގައްޖެ

 26. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  އަންގސަންގ ސޫކީ އަށް ނެތްތަ އިނާމެއް؟

 27. ކަންނަންނޫރު ޢަލީރާޖާ

  ތިޔަ ދެން ތިޔަ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓް ވުމުގެ ވަގުތު އައީހެން ހީވަނީ. ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އަޅުވެރިންކޮޅެއް ޙައްޖަށް ފޮނުވިނަމަ ނިޔަތް ރަނގަޅުވީސް. ތިޔަ 3 މީހުންގެ ފަތިފުށް އާއްޓޭއަށް އެނގޭނަމަ ތިޔަކަހަލަ ބަޔަކަށް ތިޔަ ހަދިޔާ ނުކުރާނެ!

 28. އިބޫ (ހއ)

  މި ފޮޓޯ ގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް (މިފަދަ ބަޔަކާއެކު) ހުރީތީ މަގޭ ދިން ވޯޓާއި ތާއީދު މިއަދުން ފެށިގެން އަނބުރާ ގެނެސްފިން. އަހަރެން ހީކުރީ އަސްލުވެސް އަހަރެމެންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ކެމްޮެއިންގައި ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ ތެދުކަމަށް. ލޯބި ކުރައްވަނީ އިންސާފަށް ކަމަށް. ނަމަވެސް ދެފަރާތުގައި ތިބި 3 މީހުންގެ ސަބަބުން މަގޭ ހިތް އަބަދަސްޓަކައި އިބޫ އަށް ކިލަނބުވެއްޖެ.

 29. ޝާމީ

  ދެން މަށެއްވެސް އަދި މަގޭ ބަސް ޤަބޫލުކުރާ ރައްޓެއްސަކުވެސް ތިޔަ ޝޮޕުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުގަތުމަށް އިން ޝާ ﷲ، މަށަށް ދެވެންއޮތް ހުރިހާ ނަސޭޙަތެއް ދޭނަން. ޤައުމު ހަލާކުކުރުމުގައި މި ޝޮޕް ހިއްސާވާ މިންވަރު މި ޢަމަލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދޭހަވޭ.

 30. މުދިމު

  ދެން ލޮޓަސް އިންއެތެރެކުރާ ހުރިހާމުދަލއްގެ ޑިއުޓީ މާފުކުރަން އެޅި ބިންގަލެކޯ

 31. އަންނި ދިވެހި ރާއްޖެ

  ތޮއްޔިބަކީ، ޓީވީ.އެމް ގައި ހަމައެކަނި މ.ޑ.ޕ ގެ ހަބަރު ފަތުރަން އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އުޅުނުމީހެއް. ވަރަށް ގާތުން ކަންކަން ދެކުނު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވާލަން. މީނާއަކީ ތެދުހަބަރެއް ލިޔާނެ މީހެއްނުން. މުޅިންވެސް ފިތުނަ އުފެދޭގޮތަށް އަދި ހިތުން މާމޮޅު ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ހާއްސަވެފަޔޯ.

 32. އަލީ

  ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ އިން މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެ ކުރާ ކުންފުނިން ހިލޭ ސައިކަލް ބަހަން ފެށީ ......

 33. ސިއްދީގު

  ތޮއްޔިބު ޝަހީމަށް ވެދުން ސަލާން
  ތިޔަ ސައިކަލް ވިއްކާލާފައި މީހުން އަތުން ނަގާފައި ހުރި ފައިސާ ކޮޅު ދިނިއްޔަ މާރަނގަޅުވާނެ އަދި ކެމެރާ ފޯނު ފަދަ ތަކެތި ފަހުން ފައިސާ ދޭން ގެންދިޔަ މީހުންގެ ހައްގު އަދާކުރޭ ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ މީހުން ވެސް އެބަތިބި އަދި އެމް ޓީސީސީގައި އުޅުނު އިރު ހިންގި ނާޖާއިޒު ކަންކަން އެކުންފުނީގެ މީހުން ވެސް ދަނޭ....