އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތައް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދަރު މޯދީ ވަޑައިގެންފާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އިކްނޮމިކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް މޯދީ ރޭވި ދަތުރު ކެންސަލް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބޫގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ އިންޑިއާއަށް މުހިއްމު ރަސްމިއްޔާތެއް ކަމަށާއި އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެ ރަސްމިއްޔާތައް މޯދީ ވަޑައިގެންނެވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބޫގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ހަމަހަމަ ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބެމުންދާތީ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން މުހިއްމު ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިކްނޮމިކް ޓައިމްސްއިން މި ގޮތަށް ބުނެފައިވާއިރު އިންޑިއާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އިންޑިއާގެ "ދަ ވަޔާ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއް ގައި މިހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ވިދާޅުވީ އިބޫ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް މޯދީ ވަޑައިގެންނެވުމާ މެދު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ލިބުމުން ކަމަށެވެ.

މޯދީ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ. ރާއްޖެ އަކީ ދެކުނު އޭޝިއާ އިން މޯދީ މިހާތަނަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ހަމައެކަނި ގައުމެވެ.

އިބޫ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް މިހާރު ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ގެންދަވަނީ ދައުވަތު ފޮނުއްވަމުންނެވެ. އިންތިހާބީ ރައީސް އާއި އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ބޭބެ

  އަހަރެމެންނަށް ރަގަނޅީ ގެރި މޯދީ މިރާއްޖެއަށް ނައައިއްޔާ!! މީނާ މީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު އަދި މިރާއްޖެ އިންޑިޔާގެ ފައިބުޑުގައި އަބަދު ސަލާންޖަހަން ބޭނުންވާ މީހެއް!! ގައުމު ތަރައްގީވިޔަ ނުދޭން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް އިންޑިޔާއަކީ!! އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އެމީހުން ބުނާހާގޮތަކަށް އުޅޭ ގޮނޑިކޮށްކޮ ސަރުކާރެއް މިތާ ބާއްވަން!! ތިމަންމެންގެ ބެކްޔާޑޭ ބުނެ މުޅި މިސަރަޙައްދުގެ ގައުމުތަކަށް އަތްގަދަކުރަން އުޅޭ ޖާހިލުބައެއްތީ!! ގެރި މޯދީ ގޯ ގޯ!! މިގައުމުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ތަންތަނަށް އަތްގަދަކުރަން މިހާރުވެސް އެގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން!! މިގައުމުގައި ދެހެލިކޮޕްޓަރު ބާއްވައިގެން މިހާރުވެސް އެގައުމުގެ 48 ސިފައިން އެބައުޅޭ!! ހެލިކޮޕްޓަރު ބަލަހައްޓާ ނަމުގައި!! ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން މިޢަދަދު އިތުރުކޮށް ގިނަ މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭގޮތަށް ޑީލް ހަދާފައިވާކަމުގެ އަޑުތައްވެސް ވަނީ ފެތުރިފަ!! މިއީ މިގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަންނަންކުރާ މަސައްކަތް!! އުންމީދުކުރަން ކޯލިޝަން ސަރުކާރުވެސް ހަރުދަނާކަންމަތީ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި އަމިއްލަވަންތަ ބާރު ކެނޑިގެންދާފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް!!

 2. ފަޤީރު ކަލޯ!

  ނާންނާނެ! މޯދީ އަށް އެނގޭ ރާއްޖެ އައިސް އެނބުރިދާ ކޮންމެ ވެރިޔަކު މަޤާމު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭކަން! އެކަމާ ބިރުން ރާއްޖެ ނާންނަށް އެހުންނަނީ! ރާއްޖެ އައިސް އެނބުރި ދިޔައެއްވެސް ވެރިޔަކު ސަލާމަތް ވެފައެއް ނެތް ވަރަށް މަދުމީހަކު ނޫނީ!

 3. ބަޠޫ

  އިޒްރޭލްގެ ރައީސްވެސް ގެންނަންފެނޭ!

 4. މުދިމު

  ياالله މި މުޝްރިކު ކަލޭގެ މި މުސްލިމުންގެ ބޮޑު عدو މިފަސގަނޑައް އަރަން އަންނަން އޮޠް ހުރިހާމަގެއް ބަންދުކުރައްވަވާދޭވެ آمين

 5. މިއަދު

  ތުއީ މިގައުމަށް އަރުވަން ހެޔޮވަވަރުގެވެސް މީހެއްނޫން ދުނިޔޭގައި ތިބި މުސްލިމުންނަށް އެއްމެ އަނިޔާވެރި 3 ވަނަ މީހާ އަދި އިސްލާމްދީނާއި އިދިކޮޅަށްމަސައްކަތްކުރާވެސް 3 ވަނަމީހާ އެވަރުގެ މީހަކު ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމަކަށް އެރުމަށްވެސް މިގައުމުގެ ގިނަ ރަޢިއްޔަތުން ޤަބޫލެއްނޫން އޭތް މޯދީ މިގައުމަށް ނާރާތި!

 6. ރޯނު އެދުރު

  އަނެއްކާ އޭނަޔަށް ހަމަލާނުދޭނެބާ

 7. Anonymous

  އަނެއްކާ އޭނަޔަށް ހަމަލާނުދޭނެބާ

 8. ކަރާ

  ގެރިގުއި މޯދީ އަތުވެއްޖެނަމަ މިރާއްޖޭގަ އެކަން ފެށޭނެ. އެ ނުލަފާ އިސްލާމުންނާ ދެކޮޅު ޖައްބާރަކު ނައިއްޔާ ދިވެހި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު

 9. ހަސަން

  އެދުވަހު ގެރިއެއް ދަންޖައްސައިގެން މުޒާހިރާ ކުރަން އަހަރެން މިރެޑީވަނީ.

  • ނެތް

   ކޮބާތަ ގެރީގެ ކުށަކީ؟

 10. ނިހާސް

  ގެރި މޯދީ ރާއްޖެ ތިއަންނަނީ އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ކުޑަކޮށް ގައުމުތަރައްގީ ކުރި ސަރުކާރު ވައްޓާލާ ކުރި ހަރަދު ގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެބަދަލަކީ އިންޑިއާގެ އަޅުވެތި ކަމުގަ ދަށުގަ ރާއްޖެބާއްވާ އެމީހުން ގަބޫލް ކަންތައް ކުރެވި ނުގަބޫލް ކަންތައް ނުކުރެވޭ ސިޔާސަތަށް މިރާއްޖެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ނަގާނެ މިފަހަރު ބަޔަކުގެ އަމިއްލައެދުމަށް އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމާ ދިމާލަށް ވަރަށް ބާރަށް ހުރީ މިސްރާބުޖަހާފަ ބަޔަކު ޓިޝާރޓް ލާގެން ވަރަށް ބާރަށް އަތްޖަހަންވެސް ނުކުންނާނެ މި މައުމޫން ގާސިމް އަންނިގެ ނުފޫޒް މިގައުމުން ނުފޮހެވޭނެ މިވެރިން ދުނިޔޭގަ ތިބިހާ ދުވަހަކު އެމީހުންގެ ދަރިންނާ އަބިންނާ ތިމާގެ މީހުންނަށް ބާރުހޯދުމަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެ މިވެރިންގެ ނުފޫޒު މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮއްދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކު އިނދަޖައްސާލާނެ ބަލަން ތިބޭ އިބޫމެންވެސް ނުކިއްސަރު ކަމެއް ކޮއްލާފިޔާމުން ހަދާލާގޮތް ގެރިމޯދީއެއްނޫން ނަތަންޔާހޫވެސް އަންނާނެ އަދި

 11. އެމް ޑީޕީ

  ގަލޮޅު ދަނޑުގައިވެސް ރައްއްޔިތުންގެ ކަރާމާތްތެރި މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާ ރައްޔިތުންނަށް ފުރައްސާރަކުރިޔަސް ތިއީ ބޮޑުވަރުދޯ؟

 12. Anonymous

  ގެރި މޯދީ ލުއްޗާއަކީ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީއިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ބައިގަނޑަށް ކާމިޔާބުވެވޭގޮތަށް ހަދަން މަކަރު ރޯލުކުޅެން އެއްމެބޮޑަށް ޚަރަދުކުރި ބަޚީލުން، ވީއިރު އިބޫކަލޭގެމެން ހުވާކުރާ ކުޅިގަނޑުގަ ބުއްދާ މޯދީ ކަލޭގެމެން ބައިވެރިކުރާނެކަން މުޅިދުނިޔެވެސް ހެކިވާނެތާ!! ޟިގައުމުގަ އެތައް ލައްކަ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤު ބޮޑެތި މަކަރާއި ހީލަތުން ނިގުޅައިގެން ފޭރިގެންފައިވާ ވެރިކަމަށް ހުވައިކުރާއިރު ﷲގެ ކޯފާއަކަށް ކުޑަކޮށްވެސް ބިރުނުގަންނަނެބާއޭ ހިތަށްއަރާ؟؟އިސްލާމް ދީނުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް މިފަދަމީހުންގެ އަގީދާގައިވޭބާއޭ؟؟؟

 13. ގެރިބޯ

  އޭނާ ގެނޭ ގެންނަންވާނީ ތިޔައީ ހަމަ ޔާގޫތެއް ..... ގެރި ކަލާންގެ.......