ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމެނީ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް "ނިމެނީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ވެސް ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ނިހާން ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ނިމެނީ، ނިމެނީ، ބަޣާވާތް ނިމެނީ" ކަމަށެވެ. ނިހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "ކުރިއަށް ދިވެހި ގައުމު" ކަމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 01 ގައި ކުށްވެރިންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އަޑީގައި ތިބެގެން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ނިހާންގެ ޓްވީޓަކީ އެބަޣާވާތް އެއްކޮށް ނިމުމަކަށް ގެނެވެން އުޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެ ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބި ގިނަ ފަރާތްތައް މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާއިރު ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

(ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން) ނިމެނީ ކަމަށް ފާރިސް މިރޭ ވިދާޅުވިއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ކޮންމެ ރެޔަކު ވެސް މީސް މީޑިއާގައި ބުނަމުން ދަނީ "މިރޭ މިވެރިކަން ނިމޭނެ" ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުން މިހާރު ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމުން ދެން މަގާމުތަކާއި ހަވާލުވާނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ވެސް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބައިއަތު ހިފަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ވެސް ކޮންމެ ރެޔަކު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ގެންދަނީ ސަރުކާރު އޮތީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓައި ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ބަޑިބުރާސް

  އެމްޑީޕީ މީހުން އަށްތަހިއްޔާތުގަ ވެސް ކިޔޭނީ ވެރިކަން ނިމެނީ!ނިމެނީ! ނިމެނީ! ވެެއްޓެނީ! ވެއްޓެނީ! ވެއްޓެނީ!ވެއްޓޭނެ! ވެއްޓޭނެ! ވެއްޓޭނެ! މިނޫން ބަހެއް މިމީހުންގެ ދުލަކުން ނުކިޔޭނެ ކަން ޔަގީން.

 2. ދިވެހިން

  ނިމެނީ ނިމެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިމެނީ

 3. ނުރަބޯ

  ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މި ދިވެހިރާއްޖެ އަދި ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ލާބަ އާއި މަންފާ އާއި ލުއިފަސޭހަ ކަން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިން ސަރުކާރެކެވެ. އަދި މިފަދަ ލުއިފަސޭހަ ކަމާއި ތަރައްގީ ގެނެސްދެވޭނެ ވަރުގެ މީހެއް އިދިކޮޅުފަރާތުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން މިސަރުކާރު އޭގެ ދައުރު ހަމަކޮށްނިންމާ އައު ދައުރަކަށްވެސް އިންޝާﷲ ހޮވިގެން ދިޔުން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑު ގޮތެވެ.

 4. އައިކުޑް

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި އިނގޭތޭ. މިހާރު ދެން ތަމެން ގެންނަން ޖުޑިޝަރީ ކޫ މަމެން ނިމުމަކަށް ގެންނަނީއޭ މިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު ތަމެންގެ ގޯތީގައި އެންމެ ތަނބެއްވެސް ނުހުންނާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ކޮބާތޭ ރަށުތެރޭގައި ޕިކަޕަކަށް އަރައިގެން އެގޯޅިން މިގޯޅިން ފުލުހުންނަށް އަތުނުވާން ވެގެން ދުވި ޖެއިލް ބޯއި. އޭނާ ވެސް އަނެއްކާ އޭނާގެ ގާއިމް މަގާމަށް ރުޖޫއަވީތޭ. ވީދޯ. ތަމެންނަށް މަމެންގެ ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އަލިފުދާލު ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން އަލިފުދާލުގެ ބޮޑޭ އެއީ ކާކުތޭ މަމެން ހަދަންވާ ގޮތް ކިޔާދޭން އަލިފުދާލު ވެސް މަހަށް އެމެރިކާ ވެސް މަހަށް އިނގިރޭސިން އިންޑިއާ އެއްޗެހި ތައް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އާއި އެކު ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލިހިލަން ދަގަ. ޑޯންޓް މޭކް މީ ބްލަޝް އިޓްސް ގޮނާ ސަކް ދޯ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި ޑާއި..

 5. ވިންޑް

  ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ ނަމުގައި ކޮންމެ މީހަކު ޕާރޓީން ދެއްކި ނަމަވެސް ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ މެމްބަރުން ޕާރޓީ ދެކެ ވާ ލޯތްބަކުން ޕާރޓީން ވެރިކަން ކުރާ ތަން ދެކެ އޭގެ ފޮނި މީރު ކަން އިހްސާސް ކުރަން ބޭނުންވާތީވެ އެމެން ޕާރޓީގެ ނަމުގައި ޕާރޓީން ދައްކާ ކޮންމެ މީހަކަށް ނަމަވެސް ވޯޓް ދީ މަޖްލީހަށް ހޮވަނީ. އެމެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޑާންްސް ފްލޯރ އޭ ކިޔާ ގޭމް ކުޅެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ އޮޅުވާލުމަށް ނިމުން ގެންނަ ދުވަހޭ މިއަދަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް އުފާވެރި ދުވަހަކަށް ވާނެ ކަން މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރު ވެއޭ. މީ މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން ސްޕެޝަލީ މަޖްލީހުން ކޮރަޕްޝަން ފިލުވާލާ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭނިގަނެ ނުދޭން އެޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކޭ. އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް. ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ޓު ދަ ލެޓިންގް އޮފް ދަ މޯމެންޓް އޮން އަ ގްލޯރީ ނައިޓް ވެއަރ ދަ ޗިލްޑްރެން އޮފް ޓު މޯރޯ ޑްރީމް އަވޭ އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް.

 6. ނަސީމާ ޢަލީ

  ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަންވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ނިމޭނެ! އެކަމުން ފާރިޝްއަށް އަދި ފާރިޝްގެ ޢާއިލާއަށްވެސް ކުރާނޭ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ! އެދުވަހަކުން ފާރިޝްމެން ދެލޯދުންމާރިހެދިގެން އަލަށްގެނައި ސަރުކާރާދެކޮޅަށް ތެޅިއަރުވާތަން ދުނިޔޭގަ ތިބި ބަޔަކަށް ފެންނާނެ!

 7. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ރައީސްޔާމީންގެ މި ދައުރުގެ ވެރިކަން ނިމެނީ! ދެން އޮތީ ހަޔެއްކަމަސް! ދެން އެޔަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުވާނީ އާ ދައުރަކަށް! މިވާހަކަ ފާރިޝް އެ ބުނަނީ! މާތްﷲގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު މިކަން ދިވެހިންނަށް ފެންނާނެ!

 8. ޑާޑާޑާޑާ

  މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވައިލުމަށް ކޮމިޓީން ބިލް އިސްލާހުކޮށްފި ނަމަ އެއީ އެންމެހާ ދިވެހިރައްޔިތުން ވެސް އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ބިކޮޒް އެމެން ޕާރޓީ މެމްބަރުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ޕާރޓީ ނަމުގައި މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައިސް ގެން ބަލަނީ އެއީ އެމެންގެ ގޮނޑި އެއީ އެމެން މުއްސަނދި ވާން ލިބުނު ޓިކެޓެއް ކަމަށޭ އެމެން މަޖްލީހުގައި ދޭ ކޮންމެ ވޯޓަކަށް 5 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އަގު ކިޔަމުން ދާއިރު. ގާރީން ވެސް ވަނީ އެމެން ކުރާ ކޮންމެ ސޮޔަކީ އެއީ 6 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގައި ލޭބަލް ކޮށްފައި ނޫންތޭ. ޕާރޓީ ތަކުގެ ނަމުގައި މަޖްލީހަށް ހޮވުނު 12 މެމްބަރުން ވަނީ ހަރާމްކޯރު ވެފައޭ އިޓްސް އަ ޕްރޮމިސް ސޯ އަންޓްރޫ އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ދިސް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 9. ނިމުން

  ދުނިޔެވެސް މިދަނީނިމެން ،، އެކަމަށްތައްޔާރުވުން މާރަގަޅުވާނެ. ޔަގީުނުން އަޅުގަޑުގެ ނިމުންވަރަށްގާތް އެކަންއެންމެންވެސް ދަންނަނަމަ ކިހާރަގަޅު...............؟؟

 10. ކަނޑާލާ

  ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ މަޝްވަރާ ކާމިޔާބު ނުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރީޒަން އަކީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެވެ. އޭނާ މިހާރު ވެސް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުން ވަކި ކުރަނި ކޮށް ނުވަތަ އިސްތިއުފާ ދެނި ކޮށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލު ވެގެން ދާނެއެވެ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަކީ އެއީ ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރެވޭ ފެންވަރާއި ގާބިލް ކަން ހުރި މީހެއް ކަމަށް މަމެން ނުދެކެމޭ އޭނާ އަކީ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ތައް ފަތުރަން ދަންނަ މީހެކޭ އެއަށް މަމެން ކިޔަނީ އަބޫ ޖަހުލު ތިއަރީ އޭ. މަމެން ޕިންކީން ގާތު ދަ އަބޫޖަހުލު ތިއަރީ ކުރިއަށް ނެރެގެން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭނެއޭ މަމެން ފިއްތާލާނަމޭ އެއިރަށް މާ ބޮޑަށް ބިކޮޒް މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މަގާމް ތަކުން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ އީވާ ވެސް އިސްތިއުފާ އަދި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ވެސް އިސްތިއުފާ އަދި ސޮބްރާ ވެސް އިސްތިއުފާ ދީފައި އިހު އުޅުނު ގޮތަށް ތަމެން އުޅެން ކަނޑާލާ ލަންކާ އަށް ތެޔޮ ބިޑި ބޯން.

 11. ދަވޭ

  ސިޔާސީ މަޝްވަރާ ބޮޑު އަރަތަކަށް ވެގެން އުޅެނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ކިބައިގައި ހުރި ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގެ ބޮޑު ކަމުންނެވެ. އޭނާ އަށް މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސައްހަ ވޯޓަކުން ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އޮތްހާ ދުވަހަކު ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެ ސްޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކށް ދަ ނަހަލާލު އަމުރު ނެރުން ފަދަ ކަންކަން ނުކޮށް. މިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ނޫސްވެރިއަކު ކީއްވެގެންތޭ 1 ފެބްރުއަރީ ގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެމެން ބަލާފައި ނުވާ ކަން ބަޔާން ނުކޮށްގެން އުޅެނީ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން 1 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ނެރެފައިވާ އަމުރަކީ އެއީ ސީދާ އެމްޑީޕީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގެ ޕޭސްޓް އެކޭ އެފަދަ އަމުރު ތަކެއް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ނުކުރެވޭނެއޭ ގާނޫނު އަސާސީން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު އޮތީ ހަމަ އެކަނި މަމެންގެ ރައީސް އަށޭ އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް އަމުރު ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ނޫނޭ އެކަން އޮޅުން އެއީ މައްސަލަ އަކީ. މިކަން މިހާރު މަމެން މިހައްލު ކުރަނީ. މިކަން ކުރާނަން މަމެން.

 12. މުގާބެ

  މިގައުމުގަައި ތިބި ޚާއިނުން ގެ ލިސްތުގެ ކުރީގައި އޮތީ ނިހާނުގެ ނަން

 13. ހާމާން

  ބަގާވާތްނިމުނީ ކަމަށް ތި ބުނަނީ ވެރިޔާ އިސްތިއުފާ ދޭ ވާހަކަ ދޯ؟

 14. ފެއްސޭ

  ސިޔާސީ މަޝްވަރާ ބޮޑު އަރަތަކަށް ވެގެން އުޅެނީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އެމްޑީޕީ ހިސޯރު ކޮށްގެން އެމްޑީޕީ އަށް ލިބޭހާ ފައިސާ އެއް އެމެން ބަނޑު އަޅާލާތީއޭ އެއީ އޭ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ ބޮޑު މެސް އަޕް އަކަށް ގޮސް ގެން މިއުޅޭ ގޮތަކީ. ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ ހެދުނު އިރު އަރާ މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ އަކީ އުުމުރުުގައި ދުވަހަކު ވެސް އަމިއްލަ އަތުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅުނު މީހެއް ނޫނޭ ދުވަހަކު ވެސް. އެހެންވެ އޭނާ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ގިނަ ބަޔަކު ގައުމު އިސްލާހުގެ މަގުން ހިންގުމަށް ޓަކައި އެއްވެ އެމެން އުފެއްދި ޕާރޓީ އަކަށް އޭނާ ނަހަލާލު ގޮތުގައި ވެރިވެގަނެގެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ފަދަ ރަނޑު އެއްޗެހި ލައްވާ ރަނޑު ޓްވީޓްސް ތަކާއި ރަނޑު ދޭތެރެ ޖެހޭ ރަނޑު ވާހަކަ ދެއްކުމޭ މިއޮންނަނީ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް ނުދައްކައޭ ޖެލަސީ އެން އެންގަރ ވޯރފެއަރ އެކޭ އެމެން ބިލްޑް ކުރަނީ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ އީވާ އިސްތިއުފާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އިސްތިއުފާ ސޮބްރާ އިސްތިއުފާ. ކެނެރީގެ އާއިލާގެ ތެރޭން އެމްޑީޕީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގައި ޖެހިފައިވާ އެންމެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ ތަމެންގެ އަމާ ބަފާގެ ތަރިކަމުދަލެއް ނޫނޭ ފެއްސެން އުޅޭށޭ ލަންކާ އަށް ތެޔޮ ބިޑި ބޯން ތަމެން ގަންޖާބޯ ގާތަށް.

 15. އަމިއްލަ މީހާ

  ނިހާނު ވިދާޅުވީ ރަނގަޅުވާހަކަފުޅެއް ކޮންމެކަމެއްގަވެސް /ކޮންމެ އެއްޗެއްގަވެސް ނިމުމެއް އޮންނާނެ ވީމާ އާއްމުންނަށް މަގުމަތޔީގައި ހިނގާބިނގާއުޅުމަށް މިހާރި އެވާ އުނދަގޫތައް ކޮންމެވެސްގޮތަކަށް ހުއްޓޭނެވާހަކަ އެވިދާޅުވަނީ

 16. އަޙުމަދު އަލީ

  ތިޔަ ވިދާޅުވާ ހެކިހުރެއްޖެއިޔާމް އެ ހާމަކޮށް ކަންނިންމަންވީނުންތޯ އޭރުން މިހާރުމިވަމުންދާގެއްލުން ކުޑަވާނެ، ކަންޔަގީން،

 17. ތުޙްފާ

  ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނެއްކަމަކު މިކަމުން ފާރިޝްމެނަށް ލިބޭނޭ ފައިދާއެއް ނެތް! ވަރަށް ސަލާމް!

 18. ޑާޑާޑާޑާ

  މިއަދު މަޖްލީހުން ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ދެ ބިލް ފާސް ކުރުމަކީ އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ އެކަން މިއަދު މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ނުކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެެ ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކަށް ދެން މަޖްލީހަށް ޕާރޓީ ނަމުގައި ހޮވޭ އެމްޕީން ހަދާލާނެއޭ އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ވެސް އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލް މިއަދު މަޖްލީހުން ފާސް ކުރަން ޖެހޭނެއޭ. ދެން އޮތީ ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލް އޭ އެ ބިލް ވެސް ޖެހޭނެއޭ މިއަދު މަޖްލީހުން ފާސް ވާން އެއިރުން ދެން ރާއްޖެ އަށް ޖުޑިޝަލް ކޫ އެއް ގެންނަން ދެން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓުން މަސައްކަތް ނުކުރާނީ. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ދަ ނަހަލާލު ކޯޓު އަމުރު އެން ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރި ބާރަ ކޮރަޕްޓް ލޯރޑުންގެ ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 19. ޑާޑާޑާޑާ

  މިއަދު ޖެހޭނެ އެންޓިޑިފެކްޝަން އާއި ބެހޭ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަ ބިލް ވެސް މަޖްލީހުން ފާސް ކޮށް މިއަދުން މިއަދަށް ސަރުާކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި އެ ޝާއިއު ކޮށް އެ ގާނޫނަކަށް ވާން. އެއިރުން ނޭ މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން ސާފު އުޑު ފެނިގެން ދާނީ. މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ތިބި އީގޯ ސިންޑްރޯމް ޖެހިފައިވާ ކަންޓްރީ ސައިޑް މެމްބަރުން ތަަކަށް ހީވަނީ އެމެން ރަށުގައި ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން އޮޅުވާލައިގެން އެމެން ރަށުގެ ހުރިހާ ރިސޯރސެސް ތައް އެމްޕީންގެ ފެމިލީ ތަކުން ކައްވާލާ އުސޫލުން ދަ ގްރޭންޑް މާލޭގައި އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ތޭ. އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަން މިފަހަރު ޖެހޭނެއޭ އެމެންނަށް ލާރޖް ކޮށް އަންގާ ދެއްވަން. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 20. ދިސްއިޒްއިޓް

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާއި ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރެވޭ ބިލް މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރަނީ ނަމަ އެއީ މަޖްލީހުގެ ތާރީޚް ގައި ބިއުޓިފުލް ދުވަހަކަށް މިއަދު ވާނެއޭ މިބިލް ތައް ފާސް ވެއްޖެނަމަ މިދެބިލް މިއަދު ފާސް ވެއްޖެނަމަ ޕީޕީއެމް އިން ޖެހޭނެއޭ މިރޭ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ގެދަރިންގް އެއް ރުމާލު ދޭއް ޖަގަހައިގައި ބާއްވަން އެހާ ވެސް އުފާވެރިކަން ލިބިގެން ދާނެ ބިލެކޭ މިބިލަކީ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަން އިން މިބިލަށް މިއަދު ތްރީ ލައިން ވިޕް ނެރެގެން ވޯޓް ދީ މިދެބިލް ފާސް ކުރާނެ ކަމަށް. މިއަށް ފަހު ދެން އެންމެ އަވަހަށް މަޖްލީހަށް ހުށައަޅަންވީ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންގެ އިންތިޚާބަށް މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާނަމަ އެމެން ޖެހޭނެއޭ ސިޔާސީ ޕާރޓީ އެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ ދާއިރާގައި ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ %49 ސޮޔާއި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ހުށައަޅަން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް. މިފަދަ ގާނޫނެއް އެބައޮންނަން ޖެހޭ ދަރާއްޖެތެރޭ ކައުންސިލް ތަކަށް. ދިސް އިޒް އިޓް.

 21. ނަސީދު

  ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރިވެރިކަމަކީ މިއީ ރައިސް ޔާމީން 2018

 22. ވޮންޑަރިންގް

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ އެއީ އުފަން ކުރުވަން ޖެހޭނެ ގާނޫނެއް ކަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން 2017 ވަނަ އަހަރު ނެރެފައިވާ 17 ވަނަ ގަޒިއްޔާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެން އެބަދެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިފަދަ ބިލެއް އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފު ބިލެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެއްކޮޅަށް ޖެހި ހުސްވެފައި ތިބޭ އަމިއްލަ އަށް މަޝްހޫރު ނުވެގެން އުޅޭ ލޯޔަރޭ މެން ރަނޑު އަނގަ ތަޅާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުދާނެއޭ މަމެންނަށް އިނގެއޭ އެމެން އެހަދަނީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ކަން. އައި އޭމް ޖަސްޓް ކިއުރިއަސް ބައި ދެއަރ އޮނެސްޓް. އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ދޭ ވިން ފްރޮމް އަސް. ކޭން ދޭ ބީ ކޭން ދޭ ބީ ކޭން ދޭ ބީ ކޭން ދޭ ބީ.

 23. އާއާއާއާ

  ސިޔާސީ މަޝްވަރާ ބޮޑު އަރަތަކަށް ވެގެން އެދަނީ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަކީ ތިމަންނާ ކަމަށް އަމިއްލަ އަށް ހެދިގެން އުޅޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީން ވާކަމެކޭ. އޭނާ އަށް ހީވަނީ އޭނާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމުން އޭނާ އަށް މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށްތޭ. އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ ފަހުން އޭނާ މިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމާއި ތޯޅެން އިންޑިއާ ސިފައިން މިރާއްޖެ އަށް ގެންނާން އޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން އެފަދަ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ބަލަހައްޓާ ސިޔާސީ ޕާރޓީ އެއްގެ ރައީސް އަކަށް ހުންނާން ނުޖެހޭނެއޭ އޭނާ ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާ ދީފައި އިންޑިއާ އަށް ކަނޑާލަން އޭ ޒަކިއްޓެ ވެސް އެހެރީ އެއް ނޫންތޭ. އައި އޭމް ޖަސްޓް ކިއުރިއަސް ބައި ދެއަރ އޮނެސްޓް އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ހީ ބީ އަ މޯލްޑިވިއަން ކޭން ހީ ބީ އާއާ ކޭން ހީ ބީ އާއާ ކޭން ހީ ބީ އާއާ ކޭން ހީ ބީ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...