އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޖަހާފައި ހުރި މާބުލްތައް ތަޅާލުމަށް ފަހު މިހާރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް، އަމީރު އަހުމަދު މަގު ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އާންމު ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން އަންނަނީ އަމީރު އަހުމަދު މަގުން، އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައި ހުރި މާބުލްތައް ނެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރެއިން ފެށިގެން ކުރަމުންނެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ މަގުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާބުލް ޖަހައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މެދުޒިޔާރަތް މަގު ހުޅުވައިލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި، ހުޅުވާލަން ޖެހޭ މަގުތައް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި 100 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ދަައުރުވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަގުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ އެކު ހުޅުވަން ޖެހޭ މަގުތައް ހުޅުވާލާނެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރިން މާބުލް ޖަހައި ތަރައްގީކުރި 5000 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ 20000 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

91 ކޮމެންޓް

 1. މޯދީ

  މިވެސް ތަރައްޤީ ތަ؟ ޜައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހަދާފައިވާ ތަންތަން ތަޅައި ނަގަނީ. ކަންކަން ކުރަން ނޭގޭ ބަޔަަކު ކަންކަމާއި ހަވާލުވީމަ ވާނެ ގޮތް.

  • ޙައުލާ

   މާލެވާންޖެހޭނީ އިންޑިޔާގެ ފަގީރު އަވަށަކަށް.

 2. ވަހީދު

  ތިޔަކުރަނީ ވަރަށްމޮޅުކަމެއް! އެއްވެރިކަމެއްގައި ތަރައްގީ ކުރާ ކަންކަން އަނެއްވެރިކަމެއްގައި ތަޅައި ސުއްނާފަތިކުރަނީ ބަލަ މިގައުގައި އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއްނެތީތަ! މާބުލްތައް ނެގުމަކުން ނުފުދޭނެ! އިސްލާމީ މަރުކަޒުވެސް ތަޅާ ސުންނާފަތިކޮށްލާ ބުރިޖުވެސް އަދި ރަންވޭވެސް ލ. އަތޮޅު ބޮޑުމަގުވެސް ތަޅާލާ މިކަމުން ދޭހަވަނީ ދިވެހިން ތަސައްރަފު ނުފުދޭކަން ލަދުގަންނަންޖެހޭ

 3. ހުސޭނުބޭ

  ތިހެން ނައްޓުވަމުން ގޮސް އިސްލާމީ މަރުކަޒުވެސް ނައްޓާލައި. އެއީ ކަލޭމެންގެ ފާދިރީ ހާޑިންހަމް ހިތަށް ތަދުނަމީ ތި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުރެގެން.

 4. ޖުމައިލް

  މީ ޤައުމު ފަނާކުރަން އައި ބައެއްތަ ﷲ މިބައިގަނޑު މިޤައުމުން ނެތިކުރައްވާ ފާނދޭވެ. މި ޤައުމު އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލުމުގެ ކޮޅުމަތި މިވަނީ ފެންނަން ފަށައިފައި.. ހަޖަމް ނުވިޔަސް ބޮޑުވަރު.. އަޅާފައި ހުރި 7000 ފްލެޓްވެސް ތަޅާ ބިންމަތިކޮށްފައި އިންޑިއާ އަށް ޤައުމު ވިއްކާލާ.. އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ބަލާއިން ޤައުމާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކޮށް ދެއްވާނދޭވެ.! އާމީން

  • ^#&#

   އާމީން

  • ޗިއްލޫ

   އާމީން

 5. ދުރުމި

  ރައިސްޔާމިން އަޅާފަހުރި ބްރިޖްނަގާކަން ނުކެރޭނެ އައިޖީ އެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް ނަގާކަން ނުކެރޭނެ ހުޅުމާެ ދެވަނަފިޔަވަހި އަލުން ލޮނުގަނޑަކަށް ބަދަލު ކޮށް ހިއްކަންވެސް ނުކެރޭނެ ބަލަ ތިސަރަހައްދަކީ ރޯދަމަހު އެތަނުގަ ދަރުސްދިނުމާއި އެތައްކަމެއް ކުރާތަނެއް ކަލޭމެންތީ ގަމާރުންތަ ތަރައަގީ ކުރަން ނޭގެންޔާ ތިކަން ހުއަޓާލަ ގެޔައްދާންވީނުން.

 6. ގާދިރު

  ތީތި ސަޅި.ލަސް ވެެއްޖެ ތިކަން ކުރަން.ވަގު ކަލޭގެ އަށް މަގުތައް ބަންދު ކޮއްގެން ނޫޅެވޭނެ.

  • Anonymous

   އާނ. ހާދަ ސަޅި އޭ . ވޯޓް ވަގާ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ނަރަކައަށް ފައްކާވަނީ.

   • ހަނީ

    އާނ! 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުން ވައްކަންކޮށްގެން! ސަރުކާރު ހަރަދުގައި ކޯޑިނޭޓަރުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކޮށް، ގާތްތިމާގެ މީހުންއަށް ޕްރޮޖެޓްތައްދީ! ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ވަގައްނަގާގެން ކަލޭމެން ތިބޭނީ ސުވަރުގޭ ގައި! ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން.

    • އާންމު އާދުމީ

     ބަލަ ހަނީ.. ތިހުރިހާ ކަމެއް ކުރިނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ޚަރަދުގަ ހަދާފަހުރި ތަންތަން ތަޅާލާއިރު ތަޅާލަންވާނީ އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން.

    • ފެންޓަސީ

     އޭތްބަލަ ގަމާރާ ރީނދޫ ކުރީގެ ސަރުކާރުން 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ދަވާލިކަން އެއޮތީ އިނގެން. ތިޔަކަހަލަ އަނގައެރުވީމާ އަމިއްލަ އޮރިޔާން ފެންނާނީ.

 7. ޖަރީމާރާއްޖެ

  އަވަހަށް ތަޅާލާ. އަދި މުޅި މާލޭގައި ގާއަޅައިގެންނާއި ތާރު އަޅައިގެން ހަދާފައިހުރި ހުރިހާ މަގުތަކެއްގެ ގާތަކާއި ތާރުތައް ނަގައި ވެލިމަގަށް ހެދުމަށް ގޮވާލަން. އަދި މާލެ ވަށައިގެން ލާފައިވާ ތޮށިގަނޑު ތަޅާލައި ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށަށްހެދުމަށާއި، ވަށައިގެން އަތިރިފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ތަޅާލައި އެތަންތަނުގައި ހޮޅުއަށި އެޅުމަށް ގޮވާލަން. މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސްޕީޑް ލަކްޒަރީ ލޯންޗްތައް ތިލަފުއްޓަށް ނައްތާލަން ގެންގޮސް އެ ލޯންޗް ތަކުގެ ބަދަލުގައި ވީއައިޕީ ތިންރިޔާނެގި ދޯނިފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ގޮވާލަން. ސްޓެލްކޯ އުވާލައި، ކަރަންޓްގެ ބަދަލު މާހައުލާއި ގުިޅޭ ފުޅިބައްތި ބޭނުންކުރުމަށް އެދެން. މިފަދަ އެތަށް ކަމަކުން ޖަޒީރާވަންތަކަން އިތުރުވެ އަދި ދަޢުލަތުގެ ޚަރަދުތައްވެސް ކުޑަކުރެވޭނެ.

 8. މިއަދު

  ސިނަމާލެ ބުރިޖުވެސް ތަޅާނެގުމަށްފަހު އަގުހެޔޮކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ހުށައެޅި އެސްޓިމޭޓަށް ދެންފެނޭ

 9. މިއަދު

  ދެންފެންނާނީ މޯދީއަށްޓަކައި އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް އަޅާތަން ދެކެންތިބޭ

 10. މިއަދު

  މިއީ ބައިކުދިންނަށް ލާރިކޮޅުކޮޅު ދޭންވެގެން ހިންގާ ބޮޑެތިވެގެންވާ ޖަރީމާތައް

 11. އަހުމަދު

  ވަރަށް ގިނަ ވެހިކަލް ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާ ކަމެއް އެމަގު ބަންދު ކޮށްފަ އޮތުމަކީ. އެމަގު ހުޅުވާލުމުން އެތަށް ބަޔަކަށް ލުއި ލިބިގެންދާނެ. ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއްވާނެ.

  • އަހްމަދު ވެހިކަލްގެ ފުރޮޅު

   ވެހިކަލް ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ދިނުމަށް ވުރެން ރަނގަޅު ކަމެއް އެސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް މާބުލް ޖަހާފަ އޮތް އޮތުން އެއީ. މި ރާއްޖޭގައި ހުރި އިސްލާމީ ވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒު ހުރިސަރަހައްދުގައި މެކުނު ފުމޭކަށް ނުޖެހޭ. ތިމާ ސަޕޯޓްކުރާ މީހުން ކުރާހާ ކަމަކާއި ރުހޭނެ މިނަށްވުރެން ބުއްދި ތަޤައްޔަރު ވީމައި. ވަކި ތިބާގެ ވާހަކައެއ ނޫން މިބުނަނީ..

   • އަހަރެން

    އަހަރެންނަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ތާއީދު ކުރާމީހެއްނޫން. އެކަމަކު ރަނގަޅު ކަމެއްވާނީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް. އެތަނަކީ ފުރޭތަނެއް ނޫން. އަޅުކަންކުރުމުގެ ބަދަލުގަ ފައިވާނާ އެކީ ހިނގާ ސިނގިރޭޓު ބޮއެ ވާހަކަ ދައްކަން ތިބޭ މައިޒާނަކަށް ވުރެށް އެންމެންނަށް ވެސް ފަސޭހަ ވާނެ ކަމެށް އެއީ ރނގަޅު ކަމެއް. އެއީ މިސްކިތް ދޮށެއް، ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ އެއްނޫން. ބަންގި ގޮވާގަޑީ ވެސް ނަމާދަށް ނާރުވާ ކުޅެން ބައިތިއްބުވާ

   • ޙަސޭ

    ޢެތާމާބުލް ޖެހީ އެސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާވިޔަނުދޭން. މަގުބަންދު ކުރެވިފަ އޮތީމަ މީހުންއެއްވާން ވަރަށް އުދަގޫވާނެ. އެއްވިޔަސް ކޮންޓުރޯލް ކުރަން ވަރަށްފަސޭހަވާނެ. ވެރިކަންވެއްޓިދާނެތީ ބިރުން. މިސްކިތެއް ނަގާފަ އެތާ ޕާކެއް އެޅުވި ރަގަޅު ނިޔަތެއް އޮވެގެން ތިގޮތައް ބޮޑުމަގެއް ބަންދުކުރުވާފަ މާބުލް ނުޖަހާނެ. އިސްލާމީވަންތަ ކަން ފެންނާނީ މާބުލް ތަކަކުން ނޫން.

  • ޤަމާރު

   މީވެސް ދެން މުސްލިމުންގެ ވިސްނުން... ޕިސްޕިސް.... މިދެން ބޮޑުވަރު... މި މީހުންނަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ ވިސްނުންދެއްވާށި!

 12. މިއަދު

  ނަހުލާއަށް ހަމަސާބަސް އިސްލާމްދީނަށް ވަރަށްލޯބިކުރާކަމަށް ހެދިގެން މީހުންނަށް ފެންނަހިސާބުގައި ހިލޭފިރިހެނަކާއި ސަލާމްނުކޮށް ހުރެ ކަމަނާގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ ތިދިނީ އިސްލާމީމަރުކަޒަށް މިގައުމުގައި ހުރި އެއްމެބޮޑު އިސްލާމީ ބިނާ ދެންވަނެގޮތް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މާތްﷲ

 13. ބިތު ފަންގި

  ކަލޭމެންނަށް އިނގޭނީ ހަލާކު ކުރަން. އެކަން ކުރޭ.

 14. ނަޖްވާ

  އެމަގު ކޮންމެހެނަކުން ޓްރެފިކަން ހުޅުވަން ހަމަ ޖެހޭ މި ބުނަނީ!

  • Anonymous

   މަވެސް މި ބުނަނީ އޭ ނަޖްވާ ކަލެއަށް ދީނަށް ވުރެ މުހިއްމީ ރޫޙާނީ ލީޑަރޭ! ސޮރީ. ރޫޙާނީ ކަލާނގެ. އޯ ސޮރީ!! ކަލޭގެ ކަލާނގެ ދޯ އެއީ. ލޮލް.

   • އަލިބެއްޔާ

    މޮޔައިންނޭޭ... ޠަަމީނުއޮތީ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ބިނާކޮށްނިމުނުހައި އަވަކަހަކަށް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގަ ހަދާފަހުރި ބިނާ އަކަށްވާތީ އެތަންނަގާގޮތަށް.

 15. އަލިބެއްޔާ

  މިސްކިތުގައި ﷲއަށް އަޅުކަން ކުރަން ތިބޭ މީހުންނާއި ﷲގެ ފޮތް ކިޔާލަން ތިބޭ މީހުންނަށް ކިހާ ފަސޭހަ ތޯ އެތަނުން ވެހިކަލްތަށް ނު ދުއްވަންޏާ ... މީ ވަރަށް ޙަރާމްޖާތާ ވެރިކަމަެއް

 16. ރަސީދު

  މީ ތިމާވެއް ޓަސާ ސިއްހަތައް އެއްވެ ލޯއްބެއްހުރި ބައެްްނަމަ މިތަންހަލާކުކޮއް ނަހަދާނެ ހިގާފަ އުލުން ތޯ ރަގަލީ ނުވަތަ ދުއްވާ އެއްޗެހިން ހަރާބު ކުރން ތޯ ރަގަޅި ގަމާރުން ނާ ވެރިކަން ހަވާލު ވީމަ ވާގޮތް

 17. ޖުހާ

  ރައްޔިތުންނޭ، މީފަނާކުރާ ސަރުކާރު. މިސަރުކާރުގައި އޮންނާނީ ފަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް.

 18. ޯބޮޑުވަރު

  މި ދެން ކިހާދެރަކަމެއް.. ބަލަ ތި ސަރަހަދަކީ އަޅުކަންކުރާ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ހުންނަ ތަނެކޭ. ތި މަގު ނުޖެހޭ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުކުރާކަށް ކޮންމެހެނެއް. ކޮންމެ ވެރިޔަކު ކުރިޔަސް ތިސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައޮތީ ރަނގަޅަށް. ތިޔައީ މިސްކިތް ފުރިގެން ބޭރުގައިވެސް ނަމާދުކުރެވޭގޮތަށް އޮތްތަނެއް. ތިއާލާތުން އަޅުކަން ނުކުރިޔަސް ކުރާމީހުނަށް ޖެއްސުން ނުކޮށް އުޅެވިދާނެ ބަލަގަ. އަހަރެން ހިތައްއަރާ މި ބައިގަޑަށް ވޯޓް ދިން މީހުން ތިބީ ހޭބަލިވެފަ ބާއޭ.
  ނޯޓް:ވޯޓު ދިން މީހުން ގިނަވުމަކުން އެއީ ހޭބަލިވެފައި ނެތްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއްނޫން.

 19. ސަޒުނާ

  ތިމާބުލްތައްނަގާތީ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ. ގައިން ވަރުދޫ ވެއްޖެ. މިގައުމުން އިސްލާމުދީން ފޮހެލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ނެތިކުރަވާންދޭވެ. އާމީން

 20. ވަތުކިބަ

  އެއް ސަރުކާރުން ހަދާނެ ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކަށް އެގޮތެއް ކަމަކު ނުދާނެ! ތިއޮތީ ވާ ސަރުކާރު ތަކެއް!!! ރައްޔިތުން ތިބޭ އަތްޖަހަން

 21. ނަޒީރު

  އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ގެ ހަރިންމަފާރު ތަޅާލާ އެތަނުގެ ތެރޭ އެއްވެސް ހުރަހަކާނުލާ ތިބުނާ ދޮންމީހުން އޮރިޔާމާ ހިންގާ ސިޑިމައްޗާއަރާ ހަޑިކޮށް ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި އޮރިޔާމާ މިސްކިތް ތުކައިޜި ނުވަތަ ސިޑިމަތީ އަދި ހަވީރި އެޕާކެއް މިޕާކެއް ނޭނގި ކުޑަކުދިން ވެސް ކުޅެން ދޫކޮށްލައިގެން މިސްކިތް ތެރެ މިސްކިތް ސަރަހައްދު އެ ގޮތައް ދޫކޮށްލަން ވީތޯ؟ ވަގުތަކަށް ނުކެރޭނެ މި ކޮމެންޓް ޕޯސްޓް ކޮށްލާކާށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ ސަރުކާރެ.

 22. ހާނިމް

  އަލިކިލެގެފާނު މަގު ވެސް އަލުން ވަންވޭ ބަދަލުކުރަން ފެންނަނީ ، ވަރަށް އުނގަދޫވޭ އަސްލު އެހެންވީމާ

 23. އެދުރުބެ

  މި ދެން ކޮންފާޑެއްގެ ބައެއް މި މީހުން އެތަން ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާކަށް ބިރެއް ސަރަމެއްވެސް ނެތް މާތްކަލާންގެއާއި ވަކީލް

 24. މަރޭ

  ތިޔައީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ރަނަގަޅު ކަމެއް ނުން.ތިކަން ވެސް ކުރަން ރޭވުން ތެރިކަމާއެކު ރަނަގަޅު އެކަމަކު ތިޔަކަށް ތަރަސްގީ އެން ނުކިޔަނެ.ސުންނާފަތި ތިކުރެވެނި އާ ވިސްނުމަކާއެކު ކުރަނަމަ ރަނގަޅު.ތިމަގެން ނުން ތަޅަން ވީ އަނެއް މަގު.ތިމަގަކީ މިރާއްޖެގެ ސަލަމަތީ ބަރުތަކުގެ މަގު ތިތަނަށް ތިޔަށް ވުރެ ވިސްނުން ތޫނު ކަމެއ ކުރެވިދާނެ.

 25. އެދުރުބެ

  ދެން މަށަށް ހީވަނީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުހެން ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާނީ! މީ ބާ އެ ބުނާ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކީ

 26. ސަމަންތަރު

  މަށަަށް ހީވަނީ މަިަވރުން ދަންޔާ ބުރިޖްވެސް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާނެހެން

 27. ނަންނުގަތި

  މަށަަށް ހީވަނީ މިވަރުން ދަންޔާ ސިފައިންގެ ބަޑިގުދަންވެސް ތަޅާލާނޭހެން މިސްމިސް

 28. މާރިޔާ އަޙްމަދު

  އެ މީހުން ހިތުހުރިހާގޮތެއް ހަދަންދެން ބަލަން ތިބެގެންނެތް ވާކަށް

 29. އައްޑޫ މީހާ

  ކަލޯ އިބިރިހިމާ މުޅި މާލެ ވަށައިގެން ލާފައިވާ ތޮށިވެސް ތަޅާ ހަފުސްކޮށްލާ ތަރައްގީ ކޮށްލަންވާނެ ހަމަ ނިކަން ރަނގަޅަށް ފައިސާ އިސްރާފް ކޮށްފަ ބަހައްޓާ ދެން ތިތާންގަ ކޮންމެވެސް ވައްތަރެއްގެ މޮނިއުމެންޓެއް ބަހައްޓާ އެކުވެރިއެއްގެ ޖީބަށް އެތިކޮޅެއްް ލެވޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ، ތިހިރަ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާވެސް ތަޅާލުމަށްފަހު ޖޒީރާ ވަންތަ ބާއެއް އަޅާލާ އޭރުން ބިރަކާނުލާ މަޖާކޮށް ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކުރުވާފަދަ ކުޅިކުޅެވޭނެ

 30. ޫޫަަމަރުކަޒު މީހާ

  ނަމާދު ކުރަން ވަގުތު ދާތީ މަރުކަޒު ވެސް ނަގާ ޕާކު ކޮއްލަން ޖާގަ އޮންނާ ނެ ތާއެކަންވެސް ކޮއްލާ ލަސްނުކުރާތި ފަހަރެއްގަ ސަރުކާރު ވެއްޓި ދާނެ

 31. ކެޔޮޅު

  ތިމަގުގެ ތިތަން ކޮޅު ނެތިގެން ތިބުނަހާ ދައްޗެއް ނުވޭ، އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ވަރެއް ބޮޑު ތަކުރުފފާނު މަގުން ބޮޑު ކޮށް ޗަންދަނީމަގަށް ގޯޅި އެލޭ ކަންމަތު ބޮޑު ކޮށްލީމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވަނެ އަދި ތިކުރާކަމަކަށް ވުރެ ވާ ފަސޭހަ ވެސް ވާނެ. ތި ތަން ނުތަޅާ އަދިވެސް ބެނުމީޔަތިތަންގުޅުވައިގެން މިނިވަން މައިދާން ރަނަގަޅު ކުރެވޭނެ. އަދި ޖާގަ ވެސް ބޮޑު ކޮށްލެވޭނެ. މިނިސްޓަރު މިހުން ކިޔާއެއްޗެތިނުބަލާ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާ އެހެން ގޮތެއް ދައްކަދީ. ތިކުރެވެނި ކުރިން ރައްޔަތުންނަށް ފެނިފަ އޮތްކަމެއް ނެތިގެން އެވާހަކަ ދައްކާތ'ި އެކަން ކޮށްދެނީ އެކަމަކު އެހެން މަންޒަރެް ދައްކަދީބަލަ އެރުން އެގޮތް ރަނަގަޅު ވާނެ.

 32. މޫސާ

  ތި! ހިނގާދާ ކަންކަމަކީ ހައިރާން ވާން ވީ ވރު ކަމެއް ނޫން އެމް ޑީ ޕީ ސަރުކާރެއްގަ މި ފެންނަ ކަން ތައް ތަކުރާރު ކޮއް ފެންނާ ދެރަނުވޭ ވަގުތު ދާތީ ނަމާދު ވެސް ނުކުރާ ގޮތަށް ހަދާނެ ތި އިބޫ ސޯލިހު

 33. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ކޮރަޕްޓު ޕާޓިން ތިނޫންކަމެއް ކުރާކަށް ނޭންގޭނެ.. ކަމުވޮށިގެންވާ އެއްކަމެއްވެސް ކުރޭތޯ ބަލަންތިބޭ ވޯޓުދިން ބައިގަނޑު..

 34. ދިވެހި

  އަދިވެސް ދުއްވާ މީހުނަށް ދޯ ފަސޭހަ ނުވެގެން މި އުޅެނީ. ހިނގާ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދޭން ކުރި ކަމެއްމީ ޔާމީނު ސަރުކާރުން. އެތާނގަ ހާދަ ދީނި ދަރުސްތަކެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވިއޭ. ކުދިންގެ ހިތްތަކަށް ހިތްހަމަ ޖެހުންވެސް ލިބުނޭ. އެކުދިންނަށް ކުޅެން އުޅޭއިރު އިސްލާމީ ރަމްޒުވެސް ފެންނަމުންނޭ ދިޔައީ. ތަންފުކެއް ބޮޑުވަރު ހަސަދަވެރި ވިޔަސް. ހުރިހާ ތަނެއް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރިޔަސް މި ހިތްތަކުންނެއް ޔާމީނު ކޮށްދިން ކަންތަކެއް ފޮހެވިގެނެއް ނުދާނެ.

 35. މިއި

  ރައްޔިތުންނޭ، މީފަނާކުރާ ސަރުކާރު. މިސަރުކާރުގައި އޮންނާނީ 100 ދުވަހު ފަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 36. ބަޝީރު

  އިބޫގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލޭނެ އެންޑީޕީގެ ދެތިން މީހަކު ބުނެގެން ރައްޔިތުންގެ އަގުބޮޑު މުދަލެއް ހަލާކުކޮށްލީމައި

 37. ރާސި

  ވަރަށް ދެރަވޭ ނަމާދު ކޮށް މިސްކިތެއްގެ ދަރަޖަ ދެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއް ތިހާ އިހަާނެތި ގޮތަކަށް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކޮށްލާތީ. މިސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމަށް. ތިފަދަ ބަޔަކު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ތަޅާލަން ވެސް ފަސްނުޖެހޭނެ ކަން ޔަޤީން.

 38. މޫރިތި

  ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާއެއް މިހާރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރު އަޅާފަ އޮތީމަ މާބާރަށް ދުއްވޭ މައްސަލަ. އެހެންވީމަ އެބަޖެހޭ އެމަގު އަލުން ތާރުނަގާ ގާ އަޅަށް. ގާއަޅުއްވާ އިރު ކުޑަކޮށް އަޑިގުޑަންކޮށްވެސް ބެހެއްޓުން ފެނޭ. އޭރުން ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލްވާނީ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ބްރިޖުން ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަންވެސް ފެނޭ. ބްރިޖުން ދަތުރު ކުރީމަ މާއަވަހަށް އެބަ ހުޅުމާލެއަށް ދެވޭ. އެހެންވީމަ އަލުން ފެރީން ހުޅުމާލެއަށް ދެވޭ ގޮތަށްވެސް ހަދަން ފެނޭ. މޫދު މިހާރު ނުފެނޭ އަސްލު ބްރިޖުން ދާތީ. އެވެސް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ދެން ސްޓޭޑިއަމް މެދުގަ ހެލިޕޭޑެއް ހަދާ އެތަނަށް އިންޑިޔާ ސިފާން ދިން ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސޭ ގޮތްވެސް ހަދަން ފެނޭ. އޭރުން ގިން ހެލިކޮޕްޓަރު އިންޑިޔާއިން ދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ.

 39. އައްޑޫ މީހާ

  އެސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެ ނަމާދުކުރާތަން ފެނިފަ ހަންޑިހަމްއަށާއި މޫދީއަށް ހަޖަމް ނުކުރެވުނީމަ ދެން އެކަން ހައްލުކުރަން ކޮންމެހެންވެސް ތިކަން ކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ ދެން އެސަރައްދުގައި ނަމާދުކުރަން ތިބޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވީމަ މޫދީ އާއި ހަންޑިހަމަށް ފޮޓޯ ފޮނުވާފަ ބުނެވެން އޮންނާނެ ދޯ މިހާރު ރާއްޖޭގައި މުސްލިމުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންނޭ ދަނީ މިކަހަލަ ޖަރީމާ ގިންގައިގެން މި މިހުންނަށް ވެރިކަމުގައި ތިބެވޭނީ އެހެން ނޫނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފާނެތީ އިބިރިހިމާ ބިރުން ހުންނާނީ

 40. ްްޤައިމީރޫޙް

  ދީނީ ކަންކަމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ދީންކުރިއެރުވުމަށް މި ސަރުކާރު ހަވާލުވީފަހުން މިއަދާއި ހަމައަށް ކުރިކަމެއް ނެތް، ކޮންމެދުވަހަކުހެން މިދަނީ އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖަހެމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގައި.

 41. ޝާފީ

  ތިތަން ބަންދުކުރީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި މީހުން އެއްވާނެތީއޭ ކިޔާފައި. އެކަމަކު ސީދާ އެމީހުންނަކަށް ސީދާ ނުކެރުނު މީހުން އެއްވާތީއޭ ކިޔާފައި އެމަގު ބަންދުކުރާކަށް! ދެން މިހެދި ގޮތަކީ ދީން ނިވާފަތްފަތްގަނޑަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމަށް ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ މިކުޅިގަނޑެއް މިކުޅުނީ! ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެނގޭނެ ގިނަ ދިވެހިންނަކީ ހުކުރު ނަމާދާއި އީދު ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދުތަކެއް އޮންނަކަން ދަންނަ ބަޔެއްނޫންކަން! ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު އިހުލާސްތެރިނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ މީހުން މިސްކިތަށް ވައްދާނެ ގޮތެއް ހޯދާފައި ތިތަން ބަންދުކުރީހީ! ހަގީގަތަކީ ޔާމީނަކީވެސް އަންނިއަކީވެސް މައުމޫނަކީވެސް ބުރުމާ ގާސިމަކީވެސް މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކުއަކީވެސް ސެކިއުލާ ލިބަރަލް ވިސްނުމުގެ ބަޔެއްކަން ނޯޓް: މަށަކީ ތިއިން އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށް ތާއީދުކުރި އަދި ދުވަހަކުވެސް ކުރާނެ މީހެއްނޫން!

 42. ފުފުުު

  ޢެކުރަނީ ރަގަޅުކަމެއް ނަމާދުކުރަންވީމާ ޖަމާއަތް ބޮޑުނަމަ ބަންދުކޮށްލާނީ

 43. މަސްވެިރިޔާ

  ނައްޓާ ފަހުން އިބޫ ހިތާމަ ކުރާނެ. މިސްކިތުގެ ކަރާމަތާއި ހައިބަތަށް އެސަރައްދު ބަންދުކުރުން މުހިންމު. ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒް ހުންނަ ތަނުގެ ސިކިއުރިޓީ އަށްވެސް އެތަން ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް އޮތުން މުހިންމު.
  އަސްލުގަ މިސްކިތެއް ތަޅާލީ.

 44. ނާޒިމް

  ސްކޫލް ދުވަސްވަރު ވަމުންދާ ދަތިއިނގޭނީ ދުއްވާ މީހަކަށް

 45. ދިވެއްސެއް

  އަހަންނަކީ އެމްޑީޕީއަށް ސްޕޯޓުކުރާ ނުވަތަ ސަޕޯޓުކުރާނެ މީހެއް ވެސް. އަހަރެން ސަޕޯޓުކުރަނީ ޔާމީނަށް. އެކަމަކު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެފަރާތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ދެމަގު އެއީ ހުޅުވާލަންޖެހޭ ދެމަގު. ޓްރެފިކަށް އިންތިހާއަށް އުނދަގޫވޭ. އެދެމަގު ބަންދުކުރަން ދެއްކި އުޒުރަކީ އީދުނަމާދާއި ހުކުރުނަމާދަށް ޖާގަ ބޮޑުކުރުން. އެ ދެކަމަކީ ދާއިމީކޮށް މަގު ބަންދު ނުކުރިޔަސް ނަމާދު ވަގުތަށް މަގު ބަންދުކޮށްގެން ކުރެވޭނެކަންކަން. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކުރިޔަސް ގޯސްކަމަކަށް އަހަރެން ބުނާނީ ގޯހޭ. ރަނގަޅުކަމަކަށް ބުނާނީ ރަނގަޅޭ. ތީތި ހަމަ ސަޅި.

  • Anonymous

   ކަލޭތީ ރަތްލާޖެހި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެއް.

 46. އާމިނާ

  މި ބައިގަނޑު ވެރިކަމުންބޭރުކުރޭ. މިހާރުވެސް އިސްލާމްދީނަށް ކިތައްގޮތުން އެ ގޯނާކުރީ. ދިވެހިގައުމު ހޭ އަރާބަލަ ނިކަން. ބަޔަކު މިކަމާދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ އަޒުމަކާއެކު ތެދުވަންވެއްޖެ. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާތަން ދެކެން މަގޭ ހިތަކަށް ކުޅަދާނައެއްނޫން. ލޭ ހޫނުވޭ.

 47. މާޔޫސް

  ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފުކުރުމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް!

 48. ދަތްދޫނި

  މިހުންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކޮއްފައި ހުރި ބޭކާރު ޙަރަދު ތައް. ހީނާމާގޭގައި ޕާރކިން ސިސްޓަމެއް ކިޔާ އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން އޭތި އޮޕަރޭޓް ނުކުރެ ދަނގަޑު ތައް ދަބަރަށްވެ ހަލާކުވެގެންދަނީ. މިވެސް މުޢީޒު މެން ގަނެފަހުރި ގަނޑު. ފައިސާގެ ދަހިވެތި ކަމުގެ ތެރެއިން. މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލާ މި ވެރިން ހައްޔަރުކޮއް ޝަރިއްޔަތް ކުރެވެންޖެހޭ!

 49. އައިޝާ

  ތީތަރަށްގީ އެއްނޫން ތީ ހަޖަމް ނުވުން ނަހުލާ

 50. ކޮޅުދާލި

  ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރިން މާބުލް ޖަހައި ތަރައްގީކުރި 5000 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ 20000 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރާކަށްނޫން. އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީބިރުން.

  • Anonymous

   ކަލޭ އަށް ހާދަ ކަންކަން އެނގެޔޭ ދޯ. އެހެންވެ އޯކޭ ދޯ މިސްކިތްވެސް ފުނޑާލަން. އާނ. ޔާމީން ބިރުން މިސްކިތް ބޮޑު ކުރީމަ ފުނޑާ ނަގަންވީެެއްނު.

 51. ހަމަ

  އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އެސަރަހައްދަކީ ކުނޑަކުދީންނާއި މުސްކުޅިވެ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންވެސް ހިންހަމަ ޖައްސާލަން އާއިސް އުޅޭ ސަރަހައްދެއް އަދި ޓްވަރިސްޓުންނަންވެސް ގައުމުގެ އިސްލާމީވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ތަނެއް އަދި މީގެ އިތުރުން އެތަނަން ހަރަދު ކޮއްފަހުރި ޑޮލަރުގެ އަދަދަކީ ދޮޅުމިލިޔަން އެއީ ވރަށް ބައިވަރު ދިވެހި ރުފިޔާ ހަސަދަވެރިވިޔަސް ތީތަންކޮޅެއް ބޮނޑުވަރު

 52. ޝަންކަރު

  ތެދުވާހަކައެއް. މާލޭގެ ބޮޑު މަގެއް ބަނދުކޮށްލައިގެން މިތަން ހަދާފަވަނީ އެކަމަކު މިހިސާބު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ހިތްފަސޭހަ އަމާން ހިސާބަކަށް، ކޮންމެހެން މާލޭގެ ހުރިހާ މަގެއް ޖެހޭތޯ ތޮއްޖައްސާފަ ބާއްވަން، އެއްބަޔަކު ކުރާކަމެއް ބަލައިނުގަނެ އަނެއްބަޔަކު އަރާ ތަޅާތިރިއަރުވާއިރު މީ ވެސް ހަމަ އަހަރުމެންގެ ލާރިކަން ވިސްނޭބާ؟ އަދި މީ ރައްޔިތުން ހަމަ އެންމެ ބޭނުންވާގޮތަްތޯ ބެލިބާ؟

 53. ރޮކް1

  ބުރިޖުވެސް ތަޅާލާފަ އެއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ފީއިލޮށިން އިންޑިޔާ ލައްވާ ބްރިޖެއްވެސް އަޅާލާ..

 54. ހޫދު

  މާތްކަލާކޯ.ﷲ އަށް ބިރުވެތި ވެބަލަ.

 55. ހޫދު

  ތީ ދެން ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫނެއްނު.

 56. ކެރޭ އަބްދުﷲ

  މިސަރުކާރުން ފުރަތަމަ އިސްލާމު ދީނަން ދިން ހަމަލަ މީ. މިފަދަ އެތައް ހަމަލައެއް އިސްލާމު ދީނާ އިދިކޮޅައް މިސަރުކާރު ކުރިއައް އޮތްތާދޭނެ ކަމައް މިބެލެނީ. އެންމެހާ ދިވެހި ރައިތުން މިސަރުކާރު ކިބައިން ސަލާމައް ވުމުގެ މަސަކަތް ކުރަން ފަސަން ވެއްޖެ. އަހަރެން އެދި އެންމެހާ ދިވެހިނަން ގޮވާލަން.

 57. ޒޒޒޒ

  އިސްލާމީމަރުކަޒުގެ ހަރިންމަފާރު ތަޅާލާ އެތަނުގެ ތެރޭ އެއްވެސް ހުރަހަކާނުލާ ދޮންމީހުން ގޮސް އޮރިޔާމާ ހިންގާ ސިޑިމައްޗާއަރާ ހަޑިކޮށް ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި އޮރިޔާމާ މިސްކިތް ތުކައިޜި ނުވަތަ ސިޑިމަތީ އަދި ހަވީރި އެޕާކެއް މިޕާކެއް ނޭނގި ކުޑަކުދިން ވެސް ކުޅެން ދޫކޮށްލައިގެން މިސްކިތް ތެރެ މިސްކިތް ސަރަހައްދު އެ ގޮތައް ދޫކޮށްލަން ވީތޯ؟

 58. عبدالله

  ތިޔައީ ސަރުކާރުގެ ސީދާ އިހުމާލެކެވެ. ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް ހަދާފައިވާ ތަންތަން ތަޅައި ބިނާތައް މުގުރައި ހެދުމަކީ، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

 59. Anonymous

  ރައްޔިތުންގެ މުދާ ހަލާކުކޮށް ނައްތާލަނީ

 60. Anonymous

  ރައީސް ޔާމީން އެޅުއްވި އެއަރޕޯޓްތަށްވެސް ތިހެން ތަޅާ ނަގައްޗޭ. ތިކަހަލަ ޖެލަސީން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފުކުރަނީ

 61. Anonymous

  ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ ހިއްކި ރައްތަށްވެސް ކޮނެ އެތަންތަން މޫދަށް ހަދާލައްޗޭ

 62. ހހހހ

  ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިން ތަރައްޣީ ސޯލިހުގެ ޗެރިކަމުގެ މުއްދަތުގައި ހަލާކުކޮށް ނުނިންމޭނެ. އެއަށްވުރެ ގިނަ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ

 63. ބެއްޔާ

  އެއުޅެނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ތަޅާލާނެ ގޮތެއް ހޯދަން. އެތަނުގައިޖެހޭ ފައްޅިއެއް 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކުްނ އަޅަން

 64. ޓަކުރު

  ޢަހަންނަކީވެސް ސައިކަލް ދުއްވާ މީހެއް ތިމަގުނެތިގެން މަށަކަށް އުނދަގުލެއްނުވޭ. ޓިވަރަށް ރައްޔިތުންނާށް އުންދަގުވާ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއްވިއްޔާ ނިކަން މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ކުރިން އޮތްގޮތައް ބަދަލު ކޮށްލަބަލަ. ޙާދަ ލޯންޗް ތަކަކަށް އުނދަގޫ ވެޔޭ އެގޮތައް އޮތީމާ.

 65. ސސސ

  ވެރިކަން ލިބުނުތާ ހަފްތާ އެއް ނުވަނީސް ފެނުނީ ތިމައްސަލަ އެކަނި ދޯ. ތިތާ ޖަހާފަ ހުރި ޓައިލްސް. ދެން ފޮޓޯއެއް ނަގާފަ ފާނދިރީ ކަލޭގެއަށް ސިއްރުން ފޮނުވާފަ ބުނޭ މިސްކިތް ތަޅާލަނީއޭ. އޭރުން އެކަލޭގެ ރުހޭނެ. އަތްޖަހާނެ...

 66. ދދދދދދ

  އެއޮއް ރީތި ތަން އެ ހަލާކު ކޮށްލީ ކާކަށް ޖެއްސުމަށް. ތަނެއް ބިނާކޮށް އާރާސްތު ކޮށް ހަދަން ނޭނގުނީމަ ދެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ބަޔަކު ކޮށްފަ ހުރި ނުލާހިކު ހިތްގައިމު މަސައްކަތެއް ސުންނާފަތި ކުރަން އެތައް ފައިސާއެއް ބޭކާރު ކުރުންތަ؟ ތިއޮތީ ހެޔޮ ވެރިކަން ކުރެވިފަ. ވައިސަރިވާހ

 67. އަމީރު އަޙްމަދު މަގު

  ދަރިންނޭ ބަލަން ތިބެބަލަ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ވިސްނުން އެއިރަކު ހިތަށް އަރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންވީ މިއީ މިހާރު ދިވެހިއިންޑިއާ އެވެ ސަޅި އެއްނޫންތަ ???

 68. ވަތަން ގެދުލުން

  ގައުމުގެ ހަލާކަކީ ބުރުމާ ގާސިމް އިންޑިޔާގެ ބޭންކަށް ދެރުން އަދި އަމިއްލަ އެދުމުން ބޮޑުވެ ހައްދުން ނެއްޓިގެން ބުއްދިފިލާދިއުން މައުމޫން ގެ އުއްވެސް އެދުމެއްނެތި ރައްޔިތުން ދެކެވާލޯބިން ގައުމަށް ގަދަރުވުން..

 69. Anonymous
 70. އަލިބިޔާއްކަލޯ

  އިސްލާމް ދީންހިމާޔައްކުރާ ޕާޓީގެ ވަޒީރެއްތީ

  އެމީހުންނަކަތް ދީނީކަމެއްގަ އިބޫގެ ހުކުމަކާމެދު ބަހުސެއްނުކުރެވޭނެ

  މަގުމަތީގަ ފެންބޮޑުވުން މަގުތަކަށް ކުނިއެޅުން ޓެކުސީ ތަކުގެ ކުލި ކުޑަނުކުރުންކަހަލަ ކަންކަމުގަ ވަރަށްބާރަތް ވަކާލާތު ކުރާނެ ކުރެވޭނެ. ޟުކުރިއްޔާ
  އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް

 71. ޖޮބޭ

  ތިޔަ މަގުގެ މަތިން ވެހިކަލް ދެވޭގޮތަށް ބުރިޖެއް އެޅިނަމަ ހާދަހާވާ ރަނގަޅުވީހޭ.
  ޥިސްނުމެއްނެތި ކޮަށްފިކަމަކުން އެންމެފަަހަރަކު ދޭހުގާ ގިސްލަމުން ހިތިކަރުނަ.
  ދެރަ ކަމެއް ކިތަންމެ ދެރަވިޔަސް.
  ނެތްކަމެއް ތަގުދީރުގައި................

 72. ހ

  މި ވެރިކަމުގަ ހުރި މީޙާ ބައިލަން ވީ

 73. ރޯޑްސް

  މުށި ޖަހަން ނުޖެހޭ ތަންތޣަ މުށި ޖެހީމަ ތަޅަން ޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނަށްބއުފުލަން ޖެހިފަވާ ތަކުލީފު މިކަމުން ނިމިގެންދާނެ

 74. އަބޯ

  ތިޔަ ހަދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް. ތިޔަ މަގު މިހާރު ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް .މިފަދަކަންކަމަކީ ނާގާބިލް ކަން ދޭހަވެވޭކަންކަން

 75. ފަރީޝާ

  އަޅުގަޑަން ސިފަކުރެވެނީ ފަލަސްތީންގެ ބިންތަކަން އިޒުރޭލް މީހުން އަރާ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމް ރައްޔަތުންގެ ގެދޮރު ތަޅާ ސުންނާފަތިކުރާ މައްޒަރު ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އެ ހިސާބުގައި އިގިރޭސިވިލާތުގެ އެއްބަސިއެއް އަޅާނެހެއް

 76. ބުނަންތޯ

  ޑެމަގުން ތުރެ ހުޅުވުން މުހިއްމުވަނީ އަމީރު އަހުމަދު މަގުތޯ.. ހުޅުވާލާއިރު އެކަން ދިރާސާކޮއްލާފަ މެދުޒިޔާރަތް މަގު ހުޅުވީމަ ތީގެންވެސް ފަސޭހަ ވާނެކަމަށް ފެނޭ