18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއްގައި ކުރިމަތިލައްވާނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށްކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރިޔާޒު މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ މިއަދު އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އޭނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި އެދާއިރާގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދަށް، އަދަބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވާކަމުގައެވެ.

"މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ތިމަރަފުށީ/ވޭމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާން އަޅުގަނޑު ނިންމައިފިން. މި ދާއިރާގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވުން އެދި އަދަބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން." ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 17 ވަނަ ދައުރުގަޔާއި 18 ވަނަ ދައުރުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ އެވެ. އޭނާވަނީ އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

ރިޔާޒު މި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޙަރުގެ

  ނުހޮވޭނެ

 2. ވިސްނާ

  ކުރިންހުރިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިނުލި ނުހޮވެނެތި

 3. ކަލޯބެ

  ކަލޭތީ އަހަރުމެން ތާއީދު ކުރާ މީހެއް ނޫން. ﷲ އިރާދަ ކުރެްވިއްޔާ ކަލޭ ނުހޮވޭނެނެ. ތީ ޤައުމް ހަލާކު ކުރާމީހެއް. ކަލޭ ހުރޭ ބުރުމާ ލޫޓުވަން.

 4. ފޫޅުދިގު ހަންޑި

  މަރްހަބާ އަޅުގަނޑޫމެން ލޮލުންބޮލުން އުފަލާއެކީގަ މަނިކްފާން ބަލައިގެންފިން މަނިކޮފާން ހޮވައިދެއްވުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރު

 5. ވިރިކެކޭބެ

  ހަބަރުދާރު ކުރިމަތިނުލާތި ލާފިނަމަ ފިސާރި ކުޅިދަށްކާ ލާނަން

 6. އިބްތި

  ކަލޭ ބަލާގަންނާނޭ ދާއިރާއެއް ނެތް! ފޮށާބޭލެން ނޫޅުން ރަގަޅުވާނީ!

 7. ރިޒާ

  ވޯޓް ނުދޭނިން

 8. އަހުމަދު

  އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އަކީ ކިބުރުވެރި ބޮޑާ މީހެއް. ރަށުގެ މީހުން ނަފުރަތުކުރާ މީހެއް

 9. ސުނާހް

  ތާއިދެއް ނެތް، ވޯޓް ނުދޭނެ ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުން

 10. އަބްދުﷲ

  ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނުހޮވޭނެ! ރަށުގެ ޒުވާނުންނާ، ރައްޔިތުން ވަރަށް ފޫހިވާ މީހެއް! ފައިސާ އާއިހެދި މޮޔަވެފައިވާ މީހެއް!

 11. އިބުރޭ

  ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތެއްގެ ހައެސިއްޔަތުން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކުފޫ ހަމަނުވާ ސަބަބުތައް:

  1. އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްކުރަނީ ފައިސާ
  2. އާއިލާ މީހުނޮނަށް މަތީ މަގާމް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ
  3. ރަށުގެ މީހަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނެތް
  4. ރަށުގެ ތަރަށްގީއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައި ނެތް

 12. އަލީ

  ސިޔާސީ ބުރަދަނެއް ނެތް މީހަކު ހޮވައިގެން އަހަރުމެން ރަށަށް ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތް

 13. ހުސޭނު

  ތިމަރަފުށީ ގައި އޮތީ ޕޕމ އާއި މޑޕ މީހުން. ޖޭޕީ މީހަކު ނޫޅޭ

 14. އައްޔު

  އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާއަށް ފައިސާ އާއި މޮޔަވާ މީހަކު ބޭނުން ނުވޭ

 15. މުނާޒް

  ސޮރީ، ތިކަމެއް ނުވާނެ

 16. ޖާމްބެ

  ތިމަރަފުށީ ޒުވާނެއްގެ ހައެސިއްޔަތުން ބުނެލާނީ ރިޔާޒް އަކީ ތިމަރަފުށީ ޒުވާނުން ތާއީދު ކުރާ މީހެއް ނޫން. އަދި ރަށަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭ ވަރުގެ މީހެއްވެސް ނޫން. އަމިއްލަ މަންފާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ރަށަށް އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. ސަލާމް

 17. އިއްސޭ

  ރިޔާޒް މި ސަރުކާރުން ކުރި ކަމަކީ އެނަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އަހުމަދު ރިޔާޒްއަށް އެޑިޔުކޭސަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ދިނީ، ދެން މިހާރު ކުރަމުން ދާ ކަމަކީ އައިލާގެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދެވޭތޯ. އެކަމު ތިމަރަފުށީ ތިބި ނިކަމެތި މީހުންގެ ވަޒީފާތަށް މަދަނީ ވަކިކުރަމުން. މިކަމަށް ރިޔާޒް ގެ އަނގަ ހުޅުވުން ނެތް.