ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއިން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެއާލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޓު ކުރަނީ އޭސް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސްއިންނެވެ.

އޭސް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ފިރާގު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެއާލައިންއިން މިހާރު ގަމަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ އެއާޕޯޓަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލަކަށް ނައުމުންކަމަށްވެސް ފިރާގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްރީލަންކަން އިން ގަމަށް ދަތުރުކުރަން ފެށި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެއިރުން ފެށިގެން ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ސްރީލަންކަން އިން ގަމާއި ކޮލަމްބޯ އާއި ދޭތެރޭ ދަތުރު ކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ާއަންނި

  ޢަޑޫމިހުންގެ އެއާޕޯޓް އާޑޫމިހުންނައް ހޯދާދިނި

 2. ހިތްދަތި

  ކޮބާތޯ ތިޔަބުނާ ދަތިތަކަކީ؟. ތިޔައީ ވަރަށްދެރަކަމެއް.

 3. އަލީ

  ތިޔަމީހުންނަށް ފަސޭހަކުރާށޭ ކިޔައިފައި އެއްކަމެއްވެސް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް! ތިޔައީ ލާދީނީ ސަރަހައްދެއް! ޖަޒީރާއައްޑު

 4. ޙަސަނު

  ބޯގޯސް ދެއުޅިއެއްނުވާ ބަޔަކު އުޅޭ ތަނެއް އައްޑޫ އަކީ

  • ކެކެކެ

   ތެބެނީ ހަމަ ތެދައް. ތިބޭހެއް ރިއެތިހެން ވެފެއި. ހަމަ ރަނގަޅާއް ގޮލައްޔަމެންނައް ތެވީ.

 5. ޖޮއްބެ

  ދެރަނުވޭ. ނާލުބައްތެލި ފަހަރު ހުންނާނެ. އެމްޑީޕީގެ ހިންގުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުންތާ އެމީހުންނަށް ހިންގޭނީ.