ރޭ ދަންވަރު ލ.އަތޮޅު ގަމުގައި ހުންނަ ލާމު ޕްރީ ސްކޫލްގެ އޮފީހުގެ ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލައިގެން އެތަނަށް ވަދެ ފައިސާތަކަށް ވަގަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެމައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ލިބުނު ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ 06:45 ގައި ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރީ ސްކޫލް ފަޅާލައިގެން ނަގާފައި ވަނީ ކިހައި އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ޝަލަފް

  ތިވާނީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭން ކޮމިޝަން ނެގީކަމައް.

 2. ާަަަމޫސަ

  އެހެންނުންވާނީ ތިތާއުޅޭ ޕޮލިހުން ދުވަނީ ޑިއުޓީ ގަޑީގަވެސް އަންހެނުން ފަހަތުން ވިއްޔަ އެމީހުން
  ބަލަންޖެހޭވިއްޔަ އަންހެނަކު ކައިރިއަށް މީހަކު ގޮސްސިއްޔަ ދިޔަ ގަޑިޔާ ކުރިކަންތަކާ މިހުރިހާ އެއްޗެއް، ރިޕޯޓުނުކުރިއަސް މިމީހުން މީއްޗިހިބަލާ

 3. ީިައިސްމާލް

  ދަންވަރު ޑިއުޓީދޫކޮއްލާފަ ޕޮލިހުން ދުވަނީ އަންހެނުން ފަހަތުން

 4. ލަބީބު

  މާތްﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާ ތަޤުދީރުގެ ގަދަފދަކަން ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ. ރައީސް ޔާމީންއަށް މަތްﷲ މިންވަރުކުރެއްވި ވެރިކަން ނިގުޅައިގަނެ ރައްޔިތުން ކެއްކުމަށް މިހާރުގެ ވަގުސަރުކާރުން ޔާމީންގެ އިސްތަށިފުޅަށް ކެނޑި ހުރިހަކަމެއް މަދުދުވަސްކޮޅެއްގެތެރޭގައި މިފެންނަނީ ވަގުސަރުކާރާދިމާއަށް ކެނޑެމުންދާތަނެވެ. ޖަލުގައި މީހުންމަރުވެއްޖެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ވައްކަންކުރުން ނާޑަށް އަރައިފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ގިނަވެ ހައްދުންނެއްޓިއްޖެއެވެ. ދީނަށް ފުރައްސަރަކުރުން އިންތިހާއަށް ހިގައްޖެއެވެ. ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތައްގިނަވެ އަތްނުފޯރާހިސާބަސް ހިގައްޖެއެވެ. ސަރުކާރުބަރުބޮޑުވެއްޖެއެވެ.