ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ޖަލުގެ ފާހަނާއަށް ވެއްޓި އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީޑީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އަދީބުއަށް އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރުވެސް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެމްޓީޑީ އިން މިއަދު ބުނީ، ރޭ ދަންވަރު 1:30 ހާއިރު އަދީބު ގޮޅީގެ ފާހަނަ ތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމުންވެސް މާލެ ނުގެނައުމަށް ގޮޅިއަށް އޮފިސަރުން ވައްދައިގެން، އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދީ، ހުރުމުން ނޭފަތުން ލޭ އަންނަ ވަރަށް ހާލު ގޯސްވި ކަމަށެވެ. އަދި އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗްއަށް އެމާޖެންސީގައި ގެނެސް ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ޕާޓިން ބުންޏެވެ.

"އަދީބު ހޭނެތިފައި ވަނީ ފާހަަނައަށް. އަދި ހޭނެތުނު ވަގުތު ބޯ ފާހަނައިގެ ތަޅުންގަނޑުގައި ވަނީ ޖެހިފައި". އެމްޓީޑީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދީބު މިއަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން އެނާގެ އާއިލާ އިން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދީބާއި މެދު ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތުން އަދީބުގެ އާއިލާ އިންނާއި އޭނާ ނިސްބަތްވާ އެމްޓީޑީ އިން ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. މާމިގިލީ މީހާ

  އަދީބު މިހާރު ތިޔަ ކުޅެނީ ޑުރާމާ..ގާސިމު ކުޅުނު ކަހަލަ..

 2. ޤސމ

  1 ފެބްރުއަރީގެ ކޯޓު އަމުރުގައި ވަގުތުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ސިޔާސީ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އަދީބުގެ ނަން އޮތްއިރު އެއަމުރު ތަންފީޒުނުކުރެވިގެން ތެޅުނު މީހުން ވެރިކަމަށް އައިސް އެއަމުރުގެ އެއްބައި ތަންފީޒުނުކޮށް ދޫކޮށްލީ ކޮންގޮތަކަށް ބަލާފަތޯ؟

 3. ސާދިން

  ރަނގަޅުވާނެ... ތި އަދި ކުޑަވަރެއްނު. މަރެއް ނުވޭނު

 4. ާާަޖގފފ

  ޑްރެމެޓިކް ކަންދޯ. ފައިސާތައްކޮބާހޭ

 5. ލޮލް

  ބޮޑައް ވައްތަރީ މޮސްކިޓޯ ބައިޓް އަކާ.

 6. ހީހީ ހަލާކު

  ހައްހައްހާހާހާ....

 7. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ބޮޑުވަގު ޖަލަށްދާން ޖެހުނީ ކީއްވެ؟ ޖަލު ފާހާނާއަށް ވެއްޓެންޖުހުނީ ޖަލަށް ވަނީމަ! ސިމްޕަތީ ހޯދަން ބޭކާރު ވާހަކަނުދައްކާ! ވަގަކަށް ނުވާނެ ހަމަ އެއްގޮތެއްވެސް ނެތް!

 8. ހޯގޮޅާ ޅަކޮއި

  އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކުން އަނިޔާބޮޑު ވެރިކަމަކަށް!

 9. ނުރަބޯ

  ހަމަ ފައްކާ ހިޔަޅެއް.

 10. ލާހޫރޭ

  މަރެއް ނުވިތަ؟ ފޭކު މީހެއްތީ... އަމިއްލަ ނަފުސަށް އަނިޔާކުރާ މުލުވަގެއް... މާފިޔާ ލީޑަރެއް

 11. ޙެހެހެ

  ވައްތަރީ ނަމާދު ކުރާތީ ލާފައިން ކުރަމަގަާއްޔަކާ!

  • ާައެއްފަރާތް

   ނަމާދު ކުރާއިރު ލާކުރަމަގާލި ހުންނަނީ އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިފަދޯ!

 12. ނާސިރު

  ރަށްޔެތުންނަށް ދިންއަނިޔާޔާ އެއްވަރަށް އަނިޔާވާންއެބަޖެހޭ