ކަރެކްޝަންގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ހުރި ގައިދީއަކަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިއްޖެއެެވެ.

ކަރެކްޝަން އިން ބުނީ، ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީއަކަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދީފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އެ ގައިދީގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް ކަރެކްޝަންސް މެޑިކަލް ޓީމުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށްވެސް އެ ކަރެކްޝަންސް އިން ބުންޏެވެ.

އެ ގައިދީއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ކަރެކްޝަންސް އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަރެކްޝަންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާދީފައި ވަނީ 60 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ފާތުމަ.

    ކޮބާހޭ މަހުލޫފު.މީކީ ވެރިމީހާކުރާނެ ކަމެއްނޫނޭ.ކޮންމެމީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުއްޓސް މަރު އައިސް ގެނަމްދާނެ.

  2. ދދފފފފ

    އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދިނީ ކީއްވެ؟ ޖަލުގެ ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގަ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް މި ސަރުކާރުން ހުންނާނީ ހަދާފަ.

  3. މަ

    ޔާންޓޭ ހުރި އިރު ޖަލުގަ ހާޓްއެޓޭކު ޖެހޭ މީހާއަށް ވެސް ޔާންޓޭ ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ