ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އާޒިމް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަން އެމްޑީޕީ އިން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އާޒިމް ހައްޔަރު ކުރީ ކީއްވެ ކަމެއް އަދި ކޮންތަނަކުން ކަމެއް ވެސް އެމްޑީޕީ އިން ނުބުނެއެވެ.

އާޒިމް ފިޔަވައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިތުރު މެންބަރަކު ހައްޔަރު ކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި މިރޭ ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ބައެއް އާންމުން ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. މުޙަންމަދު

    ފަސާދަ ކުރާ އެންމެން ކަސްތޮޅު އަޅުވާ! އެހެން މީހުންވެސް މިތާ އުޅެންޖެހޭ