މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު މާލެ ފަޅުތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެއެވެ.

މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުނީ ކަރާ މާރުކޭޓް ހުންނަ ސަރަހައްދު ކައިރިން ފަޅުތެރެއިންނެވެ. މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އިންޑިއާ ފިރިހެނެއް ކަން ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، މަރުވެފައި އޮތް މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 06:08 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަން ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ.

މިއީ ފާއިތުވި 20 ދުވަސް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކުއްލިއަކަށް މަރުވެގެން މީޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކުރެވުނު 23 ވަނަ މަރެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ކުއްލި މަރުގެ ހާދިސާތައް އާދަޔާއި ހިލާފަށް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ސެްސް

  ފަހަރެއްގައި އޭނާގެ ފޯނު، ނުވަތަ ވޮލެޓް ، ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއް ވެއްޓުމުން ފުއްމާލީކަމަށްވެސް ވެދާނެ. ރަނގަޅަށް އެސަރަހައްދު ބަލާ.

 2. ޝޭޚް އިބްރާ

  ދެން އިބްރާ، އާނިޔާ، ޝަހިންދަ ކައިރީ ބުނޭ މައިތިރިވެ ދީނާއި ފުށުއަރާ ފާޑު ފާޑު ވާހަކަ ނުދައްކައި މައިތިރި ވާށޭ. އެމީހުން އުޅޭގޮތުން އަހަރުމެން ބިރުން ހަލާކުވޭ އެބަ. މިގައުމަށް އައިސްގެން މިއުޅޭނީ އެމީހުންނާއި ހެދި ﷲހަޒްރަތުން އިންޒާރުތަކެއް ނޫންކަމެއް ނޭގޭ

 3. Anonymous

  މިހާރު ޒިންމާ ވާނީކާކު ؟

 4. ޖަޒީރާ ފަލި

  ވެރިކަން ހޯދަން ވަގު އެމްޑީޕީން ޖެހި ސިހުރު

  • ޕީއެންސީ

   ވަގު ޔާމިނަށް ދެން ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ

 5. އޑޔ

  އަވަހަށް އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ ގެނޭ، އެބައަމީހުން މަރަނީއޭ ކިޔާފަ. ތިވާނީ އެކަމަށް މަގުފަހިކުަރަން ރާވައިގެން ކުރިކަމަކަށް

 6. މެޑަމް އައިސަ

  ރޔ ނަމަ ކަންތައް ހުރީސް

 7. ޢަލީ ހަމީދު

  މިހެންމަރުވާ މީހުންގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ ކޮންފަރާތަކުން

 8. މުއިއްޒު

  މި ސަރުކާރު އައިފަހުން ހީވަނީ ވިހާ މަރުވާ ބަލަހައްޓަނީ ވަގުތު ނޫހުންހެން! ކަށުނަމާދަށްވެސް އަންގާލާނަމަ ފަސޭހަވާނެ! ސުކުރިއްޔާ

 9. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ކޮބާހޭ މަރުކޮމެޓީ.. ކަލޭމެނަށް ކޮމެޓީހަދައިގެން އެލަވަންސް ކެއުންނޫން ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއް؟ އެއްވެސް މަރަކާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެވުނެއްނު! އަދިވެސް ރައްޔިތުން ބޯކާލައިގެން ވެރިކަމަށް އެރޭތޯބަލާ!

 10. ޢަލީ ހަމީދު

  ތިމީހާއައް ކިޔަނީ ކޮންނަމެއްބާ..އިންޑިއާ ގިނަމީހުންނައް ކިޔާނީ މޯދީ..

 11. ބުރޯ

  މިއީ މަރު ކޮމިސަނަށްއިތުރުވި ބޮޅެއް .ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ހުރިހާމަރުވެސް ތަހުގީގު ކޮށް ބެލްންވާނަ ހަމަހަމކަން ގާއިމުކުރަންވާނެ.

 12. ކުޑަބަޖަރާ

  ތީ ޖިންނި ފަރާތުގެ ކަމެއް.

 13. ބުނެލިިިީީ

  މިހާރު ޕޮލިހުންނަށް އެއްވެސް މަރުގެ ތަހުގީގެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ، މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމެޓީއާ ހަވާލުކޮށްލާ ރާސް ޓަސް .