އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކީ ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓެކެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުންވެސް ވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަސް ގެންގޮސްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކްސިޑެންޓައް ގިނެވެފައިވާ އިރު، އައްޑުއަކީ އެންމެ ގިނައިން އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގާ އެއް ސަރަހައްދެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައިވެސް އައްޑޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓައް ހިނގާފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކްސިޑެންތައް ގިނަވެފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުން އިއްޔެ ވަނީ "މީތި ސަޅި"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ފަށާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ހަސަންކޮ

  ހާދަ ކައްޕަޅި ރަށެކޭ..!! ތަރައްގީގެ އެއްވެސް ކުލަވަރެއް ނުފެނޭ..!! އެކަމަކު ސިޓީ އެކޯ...!!

  • Anonymous

   ކައްޕަޅި އޯ..މާލެ ވެސް ސިޓީ އެއް..ކޮބާ ވަކި ކައްޕަޅި ނުވެ..ތަނަކު އެކްސިޑެންޓު ވިޔޯ ކިޔާފަ ކޮމެހެން ކައްޕަޅި ވޭތަ..މާލެ އެޔޮއް ތަރަގީވެފަ އޮތް ތަނުގަ ވެސް އަބަދު ކޮންމެސް އެކްސިޑެންޓެއް ވެފަ އޮންނަނީ..

  • ފާތުމަ

   މާލެ ވެސް ނުވޭ އެހެންވީމަ ސިޓީ އަކަށް..އެއީ އެންމެ ކައްޕަޅި ތަން..

  • މޯދީ

   ތެދެއް ތިޔަ ބުނީ..ސިޓީ އެކޭ ކިޔާ ހައްދާފަ އެތިބީ. ވާރޭ

   ވެހިއްޖެއްޔާ ބޮއްކުރާގަ މަގުމަތީ އުޅެނީ. މުޅި ރަށް އޮންނަނީ ރީނދޫ މީހުން. އެކަމަކު ކޮށްދިން ކަމެއް ހަރާން

 2. މާމިގިލީ މީހާ

  އާ މީތި ކިހާ ސަޅި. ގުއިނުދެކޭ ކާޅަަށް މިނިސްޓަރު ކަންދިނީމާ.. މީތި ކިހާ ސަޅި.

 3. ބުރުގާ

  ތީތި ސަޅި. ދެން ޓުރާންސުޕޯޓު މަހާރަނި މަގުމައްޗައް ނައްޓަވަން ނުކުމޭ.

 4. ހިލިހިލާ

  ހާސްނުވޭ، މާލޭ ބުރިޖުމަތީ 3 ވައްތަރުގެ 70 ކެމެރާ އެބަހަރުކުރޭ، އެއިން މުޅިރާއްޖޭގެ ޓުރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުވާނެ.

 5. ހިމް

  ކައްޕަޅި އޭ އެ ބުނީ މަގު ފާރު ވެސް ސިމެންތި ނުޖަހާ ހުރީމަ....ހެހެހެ