އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ކިރުލައްޕަނާ އޭރިއާ ސަރަހައްދުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ދިވެއްސަކު އިންތިޚާބު ވެއްޖެއެވެ.

ކިރުލައްޕަނާ އޭރިއާ ސަރަހައްދުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވީ މާލޭ ދަފުތަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ ރަނަވަކަ ސަންތައެވެ.

އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަކީ ދިވެހި އަންހެނަކާއި ލަންކާ ފިރިހެނަކަށް ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދިރިއުޅުއްވަނީ ލަންކާ ބޭކަނބަލަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަނެގެން އެގައުމުގައެވެ. އޭނާގެ ދަރިން ވެސް ލަންކާގައި އެބަތިއްބެވިއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށެއް ނުލައްވައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ބާ

  މަރުހަބާ

 2. ކައުންސިލް

  ދެން ތިހެން ލިޔުނީމަ ލަންކާ ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ގޮނޑި އަތުލަފާނޭ .. މާލޭ ދަފްތަރު ޖަހާފަ އަދި ދިވެއްސެއް ކަމަށް އިނީމަ. ?

  • ކޮރަޕްޝަން

   މިތާ އޮތީ ޔާމީން ސަރުކާރެއްނޫނޭ ގޮނޑި އަތުލާކައް

   • ޖޮއްބެ

    ރާޖަޕަކްސަގެ ގޮނޑި އަތުލާފަ އެގޮނޑި މައިތިރިޕާލާ އަށް ދިނީ ޔާމީނުތާ؟

    • ާއަބްދުﷲ

     ކަލޯ ރާޖަޕަކްސަގެ ގޮނޑި ގެއްލުނީ ބަޤާވަތަކުން ނޫނޭ. އިންތިހާބަކުން. ފޭރިގަތީކީވެސް ނޫން. މިތާ މިހުންނަނީ ފޭރޭ މީހެކޭ!!!!!!!

     • ނޫނޭވާ

      އެހެންވެގެންތަ ކަލޭމެން ރީނދޫ ބާޣީން އުއްތަމަ ބެއްޔާ އަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ވެރިކަން ފޭރިގަންނަން އުޅުނީ؟

 3. ޖޯންއިކޫ

  ގަދަ!

 4. ހާމިދު ދާއީ

  ތިއީ އަސްލު ދިވެއްސެއް ނޫން. ތިއީ ލަންކާ ބައްޕައަކަށް ލިބިފައިވާ ލަންކާ މީހެއް. އޭނޭގެ ފަހަތު ނަންވެއް އެ އޮންނަނީ "ރަނަވަތަ ކައްލާ" ވެފައި. ސީދާ މައް ދިވެއްސަކަށް ލަންކާގެ ސިޔާސީ ގޮނޑިއެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެއް. އެކަމަކު އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދެން. އަދި، މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށްފަހު ލަންކާގެ ވެރިކަމަށްވެސް ވަޑައިގެންނެވޭނަކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. އެދުވަހަކުން ރާއްޖެއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ބަދަހި ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

 5. އަޖޭ ސްޓަރ

  ކޮންމެވެސް އެއް ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ވެބަލަ.
  ދެން ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރި އެއް ނުވެވޭނެ އެވެ.

 6. ވަޓަލައްޕަން

  މަރުހަބާ... އަވަހަށް ނަޝީދައް އަންގާލާ ޤާސިމާ، މާނުއާ، ދެންތިބި އަދާލަތު މުއްލާއިންނާ ގުޅިގެން އަންނާށޭ ސަރުކާރު ވައްޓަން... އެއީ އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި ސަރުކާރު ވެއްޓުމުގެ އެންމެންމެ ޤާބިލު މީހުން މި ދުނިޔޭގަވެސް ތިބި

 7. ޖާދޫގަރު

  ތިކަމާ އެންމެ ދެރަވާނީ ސޮނިބެ

 8. މުހައްމަދު

  އަޅުގަނޑު ތިޔަކަމަކާ އެއްވެސް އުފަލެއްނުވޭ ކޮންމެ ޤައުމެއްގަވެސް ވެރިންނަށް ތިބެންވާނީ އެ'ޤައުމުގެ ރައްޔަތުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު..

 9. ފުނަމާ

  ތިހެންވިއްޔާ ވާނީ ރާއްޖެގެނެސް ހައްޔަރު ކުރަން!

 10. ސަދުން

  ނަޝީދުވެސް މިހެން އުޅޭނަމައޭ ހިތަށްއަރާ. މިސާލަކަށް އިންޑިޔާގެ ލޯކް ސަބާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން ފަހަރެއްގާ އޭނާ ހޮވިދާނެ.