އެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތައް ލިބުނު ފައިސާ އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެތައް ބަޔަކަށް ބަހާލި ޖަރީމާ އާއި ގުޅޭ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް މިއަދު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އާއްމު ކުރި ރިޕޯޓްގައި އެސްއޯއެފްއިން ހ.އަދުންގެ މުޙައްމަދު ފަޔާޒަށް 557,200 ޑޮލަރު (8،900،424 ރުފިޔާ) ދީފައިވާ ކަމަށް ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އަދުން ގޭގެ މީހަކަށް އެތައް މިލިޔަން ފައިސާއެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ތަޙްޤީޤީ ރިޕޯޓުން ހާމަވެފައިވާއިރު، އެގޭ ހުސެއިން ޝަމީމް (އަދުން ހުސެއިން) އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރެއެވެ.

އޭސީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ފަޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން 57 ތަނެއް ދޫކޮށްގެން 77،455،000 ޑޮލަރު އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް ވަދެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި 12،500،000 ޑޮލަރު ކަމަށް ވެސް ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. އާކާސް މުހައިމިނު ކުޅުދުއްފުށި

    އަނދުން ގަންނަން ތިހާބޮޑު އަދަދެއް ތި ދިނީ ސިފަ ބަދަލުކުރަން... ވަގުން އަތްކަނޑަން ގޮވާލަން... މަހޭގެ ދެއަތް ބުޑުން ކަނޑާތި... ނަސްވާ ވެސް ސައިޑެއް ގެންގުޅެން ފެށީ މަހޭ ހަކުރާ ދޯޅުވާތީ

    • މ

      މަހޭ އެކަނިތަ ވައްކަން ކުރީ؟ އޭނ؟