މިދިޔަ މަސް ތެރޭގައި ގެއްލުނު ލ. މާމެންދޫ ޝިމާ ނާފިޒުގެ ކޮއްކޮއެއް ގޮވައިގެން ފިލަން އުޅުނު ބަޔަކު މިއަދު ހައްޔަރުކުރި އިރު، އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކަނޑުމަތިން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މީހުންނާއި ޑިންގީއާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ސިކްސް ސެންސް ލާމު ރިސޯޓް ކައިރިން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ޝިމާގެ ކޮއްކޮ ގޮވައިގެން މިއަދު 16:00 ހާއިރު، ދިޔައީ ތިން ފިރިހެނުން ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަގާއި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ޝިމާ ގެއްލުނުއިރު، ޑިންގީގައި ހުރި އިބްރާހިމް ފަޒީލްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޝިމާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނޫ އޭނާ ފެނިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އޮތީމައެވެ. އާއިލާއިން އެކަން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޝިމާ ގެއްލުނީ ލ. ފޮނަދޫން އެ އަތޮޅު މާމެންދު އަށް ދަަނިކޮށެވެ.

އޭނާ ގެއްލުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ޙުދުހުދު

  ރޯމާދުވާލު ވެސް މީހުން ވަގައްނަގަން ފެށީތަ؟

  62
  4
 2. މާމިގިލީ މީހާ

  އެއަންހެން ކުއްޖާވެސް ވީ އެމީހުން ފޮރުވާފަ.

  29
  2
 3. ބޯހަލާކު

  ޕޮލިހުން ހޯދަން އުޅުން ނަމަ ސިމާ ފެނުނީސް

  51
  12
 4. Anonymous

  ކުޖާގެމަންމަ ކޮބާ

  40
  5
 5. ޅޮޓަސް

  ސިމާ ވީތަން ފަޒީލް އައްއިގޭނެ

  72
  4
 6. ީްއިންސާފޮ

  100 ޕަސެންޓު ގެރެންޓި ސިމާ އަށް ވީހުރިހާގޮތެއް މިދު ތިފެނުން ކަންތަކުން އެރޭ ސިމާ ވީ ހުރިހާގޮތެއް ފަޒީލު އައް އެނގޭނެ ގަބޫލުކުރެވެނި އެރޭ ސިމާ ރޭޕް ކުރުމައްފު މަރާލީކަމައް މިއަދުވެސް 3 މީހުން އެއުޅުނީ ސިމާ ގެ ކޮއްކޮވެސް ރޭޕް ކުރުމައްފަހު ސިމާ ގެއްލުވާލިގޮތައް ގެއްލުވާލަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކައް ގޮވާލަން ވީހާވެސް އަވައް ސިމާ އަށް އިންސާފޮ ހޯދަދިނުމައް

  109
  7
  • ރިއަލިޓީ

   އެއަށްތުރެ ބޮނޑަށް ވައްތަރީ ހިޔުމަން ޓުރެފިކިން ކަމަށް .. !!!

   37
   1
  • އެނގޭމީހާ

   އަމިއްލަ ބަފައި މީހާ އާ އެއބަނޑު އެއބަފާ ބޭބެ އެކުދިންނާ ބެހޭތީވެ ކެއްނުވެގެން ފިލަން ދިޔަކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ....މިއީ ރިއަލިޓީ އަކީ ، ލ. މާމެންދޫ ހިތަދޫ، މުންޑޫ، ގިނަވާނީ ކައިވެނިން ބޭރު ބަނޑުބޮޑުވެފައި ދަރިވައްޓާލާ މީހުން

   7
   2
   • އެޖެންޑާ 19

    ތީ ތެދު ހަބަރެއްތޯ....ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް އެބައުޅޭ...

   • ނޭންގުނު ދޯ

    އެކުދިންގެ ބަފާވަނީ ޖަލުގަ ދެން ކިހިނެއްބާ މިހަާރު އެކުދިންނާ ބެހޭނީ..؟؟ ކައިވެނި ނުކޮށް ދަރިން ހޯދާ ދަރިވެއްޓުން އެއީ މިހާރު ކޮންމެ ރަށެއްގަވެސް ކުރާކަމެއް...

 7. ....

  ކަލޭމެންގެ މޮޔަކަމާ މެދު ހައިރާންވޭ.....
  ކަލޭމެން އެދި ހޯދާ ތަރައްގީ ގެ ނަތީޖާ ތި ފެންނަނީ...
  ދެން ތިކަންކަމާ ދެރަވުމުގެ މާ ބޮޑު މާނަ އެއް ނެތް...
  މި ގައުމު ދެން ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނީ ހަނގުރާމަ އަކާއި އެކު....
  ޑިމޮކުރަސީ ގެ ބޮޑު މަންޒަރު ތި ބަލަނީ...

  31
  10
 8. ވިސްނާށެ ޤައުމު...

  ތިޔަ މީހުނާ ޝިމާ ގެއްލުވާލި މީހަކާ ގުޅުމެއްވާނެ. ބެލެވޭ ގޮތުން ތިޔަ މީހުނަކީ ފަޒީލު ފޮނުވައިގެންދިޔަ ބަޔަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް.
  މިފަހަރު ފުލުހުން ރަނގަޅަށް ތަޙްޤީގްކޮށްފިނަމަ ޝިމާއަށް ވީގޮތް އެނގޭނެ.

  32
  1
  • ނުވިސްނޭ ޤައުމު

   ހަބަރު ނުކިޔާތަ ކޮމެންޓް ތިކުރަނީ. ފަޒީލް އެ ޑިންގީގަ ހުރި ވާހަކަ ލިޔެފަ އެއޮތީ.

   21
 9. Anonymous

  ޝިމާގެ ކޮއްކޮ ގޭގައި އޮއްވާތަ ވަގަށް ނެގީ!

  21
  5
  • ޖަންބެ

   ވަގަށް ނަގާފާނެތީ އަބަދު ގޭގަ އޮވެވޭތަ.

   20
   1
   • އައިހޭޓް ޖަންބޭސް

    ޖަންބެކަަހަލަ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުން މިޤައުމުގެ ހަލާކަކީ. ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ ކުށްވެރިނުކޮށް ވިސްނަބަލަ އެމީހާގެ ހާލަތައް، ތިކަހަލަ ވިސްނުން ކޮށި މީހުންނަކީ މިކަހަލަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރެއް

    10
    2
 10. ޢާއިޝާ

  ސިމާ އާއިލާގަ ބަލަދުވެރިއެއް ނެތީތަ. ތިބުނާ ކޮއްކޮ ވެސް ރުހުމުގައެއްނޫންތަ ޑިންގީއަށް އެރީ.

  29
  4
 11. ލ.މާމެންދޫ

  ޑިންގީ ތެރެއިން ގުލުހުން ނެގީ ކޮން އެއްޗިއްސެއްތޯ ފުލުހުންނާ މީދިޔާ އިން ސުވާލު ކުރަށްވާ!!

  27
  • ......

   ސާފުކޮށް ބުނެބަލަ ތިބުނާ އެއްޗެއް....

   19
   1
  • .....

   ޑިންގީ ތެރެއިން ނެގި ކަމަށް ވަނީ ބޮޑުވަޅިތަކެށް....ޝިމާ ގެ ހާދިސާ ގެ ހަގީގަތް ޝިމާ ގެ ކޮއްކޮ އަށް އެނގުމުން ފަޒީލް މެން އޭނަ ކިޑްނެޕްކޮށް ގެއްލުވާލަން އުޅުނީ ކަމުގައި ލާމުގެ ރަށްރަށުން ހަބަރު ލިބެނީ...

   38
   2
   • ހާފިޒާ

    ތީދެދު މައުލޫމާތެއްތަ.ވަޅި ފެނުނު ވާހަކަ އަކީ؟

    11
    • ......

     ލ.އަތޮޅުތެރޭ ވާހަކަ އޮތް ގޮތަކީ މީ ކަމަށް ލ.ފޮނަދޫ ކުއްޖަކު ބުނީ....

     8
     1
   • ހަސަނު

    ތިހެންވުން ވަރައް ގާތް... ތީ ދުޔާލާ ރޭވިގެން ކޮއްފައޮތް ކަމެއް....

    17
 12. ީއިންސާފު ގެމަގު

  ޝިމާ ގެ ގާތިލުން ވ ސާފުކޮއް ތިއޮއް އެގުނީ އަދިވެސް ފުލުހުން މިކަން ކަން ބަލަންނުކެރި ފަސްޖެހި ވަޑާގަން ނަވަނީ ތޯ..ޝިމާގެ އިންސާފު ހޯއްދަވާ ދެއްވާ...

  18
  1
 13. ޑީ

  މިފަޒީލް އާ ސިކްސް ސެންސް ރިސޯޓާ ނޫނީ އެތަނުގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިންގާކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށްސްވެސް ޝައްކު.

  18
  2
 14. ާފަރޭ

  ތީހާދަ ވަރުގަދަ ސޮރެކޭ ދޯ...ކޮންތާކުންތަ މީނަ އެހާ ގިނައިން ޑިންގީ ހޯދަނީ

  35
  1
 15. ޥާހަކަ

  ޝިމަ ގެކަންތަކުގަ ދެންވިސްނަބަލަ

 16. ވިސްނޭމީހާ

  ތީވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ ސައިކަލެއް ދެން ތިސައިކަލް ފެނިއްޖިއްޔާ މަ ޖެހޭނީ މޭގަނޑު އަތަށް ލައިގެން ހުންނަން ބިރުން

 17. އީސްާ

  ރަންކޮޅާ މަރު ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅާ ! ނޭބާފުލުހުން ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން ލައިސަންސްނެތި ސައިކަލުދުއްވައި މަސް... ބަހަނީވެސް، އާއިލާމީހުނަށް މޮޅުގޮތް ހޯދަން އުޅޭ ވެރިއެއްހުރީ

  6
  1