ކުޅުދުއްފުށީ ސީކުއީން ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާންގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ބޯޓުގެ އެތެރޭގައެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެޕްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު 12:28 ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިހާރު އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އިންޖިން ރޫމްއިން ދުންއަރާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސީކުއީން ބޯޓަކީ، ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މާލެއާ ދޭތެރޭގައި ދަތުރު ކުރަމުން އަންނަ ބޯއްޓެކެވެ. މިބޯޓްގައ ރޯވި ސަބަބު އަދި އެނގިފައިނުވާއިރު،

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ޥިންދު

  ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ރިބާހިމެނޭ ލޯނު ނަގައިގެން އަދި އެކަމަށް ގޮންޖަހާ ހެދުމުުގެ ނަތީޖާ ރިބާއާ ދުރުވޭ

  5
  8
  • މާބޮޑަށް ނޭނގޭށެވެ.

   ލޯނު ނަގައިގެން ބަނދެފަ އޮތް ބޯޓެއް ނޫން އެއީކީ. ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކަން ވީނު ދޯ.

   15
   1
 2. ހޯރަބޭ

  އިންސާނާ ދިރިއުޅުމަން ކޮންފައިވާ މަސައްކަތް އެވަގުތަކު ލިބޭ ހަލާލްފައިސާއިން ކުރުން މުހިންމު އެކަމު މީހުންގެ ދިރޭ މުދަލުގަ އަލިފާންޖަހާ ހަލާކް ކުރުމަކީ ވަރަން ބޮޑުފާފައެއް ވީމާ އެމީހެއްގެ ރިޒުގް އެމީހަކން މާތްﷲ ދެއްވާނެވެ އެހެންމީހުން ބޯޓްދުވިޔަސް ލިބޭ އެއްޗެއްލިބޭނެވެ ސުކުރުކުރާށެވެ