ދަގަނޑު ފިލައެއް ވެއްޓި، ތ. ދިޔަމިނގިލި ބޯޓުޔާޑުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް މީހެއްގެ ފައިގެ އިނގިލިތައް ބުރިވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހާދިސާ ހިނގީ ފޯކް ލިފްޓަކުން ދަގަނޑު ފިލާ ތިރިކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިލައެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓިގެންނެވެ.ހާދިސާގައި އަނިޔާ ވެފައި ވަނީ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށެވެ. އޭނާއަށް މިހާރު ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާރު ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ދޮންބެ

  ޢިބޫ އެކިޔާމީހަކު ވެރިކަމައް އިފަހުން މުސީބާތް ތައް އިތުރުވެއްޖެ ﷲ ހެޔޮރަހުމަތް ފުލުން މި މީހުން ގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމާތް ކޮއް ދެއް ވާފާދެވެ

  19
  2
 2. ވީވީ

  ސޭފްޓީ ބޫޓަށް އަރައިގެން އުޅުންނަމަ ތިވަރެއް ނުވާނެ.

 3. ކަހާސިމް ސީމާ

  ފޯރި އެބަހުއްޓޭދޯ.. މާލޭގައި ހިނގާބިނގާ އުޅޭންވެސް ދަތި އަދި އެހާމެ ބިރުވެރި.

 4. Anonymous

  މިފަދަ ތަންތަނުގާ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެތަނެއްގައިކުރާ މަސައްކަތަކުން ލިބިދާނެ އަނިޔާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް
  ޅާންޖެހެނީ ގަންބޫޓު ނުވަތަ ދަގަނޑު ބޫޓުވިޔަސް ލައިގެން ސޭފުޓީ ހެދުމާއި ސޭފުޓީ ތޮފި އަދި އެފަދަ އަންގިވެސް ލައިގެންތިބުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑެވެ. ޥަރަށް އާއްމުކޮށް މިފަދަ ނުރައްކާރެރި ހާދިސާތައް ހިނގަމުންދާއިރު ހޭލުންތެރިވާންވެސް އެބަޖެހޭ ދޮތަ؟؟