މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި، ވަގުތީ ނަތިއްޖާ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއިން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެން އެ ދާއިރާގެ ބާތިލް ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން އެ ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރެއްވި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފަށްއަށް ވޯޓު އިތުރު ވެއްޖެއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފަށް ވޯޓު އިތުރުވެފައި ވަނީ އެ ދާއިރާގެ ތިން ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު މިއަދު ހަވީރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން ގުނުމުންނެވެ. ބާތިލް ވޯޓު ކަމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ވޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަ ވޯޓެއް ސައްހަކަމަށް ނިންމުމާ އެކު އާދަމް ޝަރީފަށް ވޯޓު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އާދަމް ޝަރީފް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 868 ވޯޓުންނެވެ. އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ލިބުނީ 851 ވޯޓެވެ.
އާދަމް ޝަރީފުއަށް އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ޓިކެޓުގައެވެ.