ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް އާއި ސެންޓްރަލް ޕާކު ދެމެދުގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި އަލިފާން ރޯއްވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ މި ހާދިސާ ރިޕޯޓުކުރި މިއަދު 13:21 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިފައިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ރޯވެ އަނދަނީ —-

ވިނަތަކެއްގައި ރޯވި އެ އަލިފާންގަނޑު މިހާރު އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީއެފްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ރަންނަމާރި

  ހުޅުމާލޭގައި ތިޔަ ރޯވީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމެއްގައި. އަމިއްލަ އަށް ރޯވީތަ ނޫނީ ހުޅު ޖެހީތަ؟ ހުޅުޖެހުމުގެ ތާރީހެއް އޮތް ބައެއްވީމަ އަހާލީ

  20
  3
 2. ޥަގުފް

  ނުވޭ ކޮންޓްރޯލެއް!

  5
  1
 3. Anonymous

  ސުބުހާނަﷲ. މުޅިގައުމުގައި އަލިފާން ރޯވަނީ. 6 އޭޕްރީލްގެ ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުހރން އިވޭ ވާހަކަ އަކީ އަލިފާން ރޯވި ވާހަކަ. ސޯލިހު ވެރިކަމަށް އައިދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ކުއްލި މަރެއް. މިއީ ކޮންކަމެއްގެ ސިގްނަލެއްބާ؟ ﷲ ތަޢލާ މިބިން ރައްކާތެެިކޮށްދެއްވާ މިބިމުގައި އެއިލާހަށް ޝަރީކު ކުރާނެ ތަންތަތަން ބިނާ ކުރެވޭނެ ތަނެއް ކަމުގައި މިބިން ނުލައްވާށި. އާމީން.

  18
  3
 4. ދޮންބެ

  ނިއްވާލީތޯ ނޫނީ އަނދަންހުރިއެއްޗެއް އަނދާ ނިމުމުން ނިވުނީތޯ؟

 5. ޥަގުފު

  ކޮންހޮތަކުންހޭ ނިވުނީ؟ ޢަޖައިބެއް! ގައިމު ހެސް ކިޔާފަ ދުން އަރާ އަދިވެސް!

 6. އަލްބަކޫ

  ތިކަން ބަލަން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ހަދަން ފެނޭ