މުޅި ރާއްޖެއަށް އަދި ހާއްސަކޮށް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓްނެރެފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު 15:00 އާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ލ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ދެކުނާއި މެދުތެރޭ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ވެސް ގުގުރުމާއެކު ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެކަ މަށްވެސް ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައި މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު ވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. އަޖާއިބު

  އަޅެފަހެ މޫސުން ގޯސްވެގެން ރާއްޖެއަށް ކީއްތަ ކުރީ

 2. ޖާދޫގަރު

  ޖާދޫ ހަދައިގެންވެސް މަތީގަ ހުރި ހުރިހާ ފެނެއް ބާލުވަން ވެއްޖެ ވިއްޔަ. މޫސުން ގޯސްވާނެނު؟ ދެން އެވާހަކަ ނުދައްކާ.

  2
  7
 3. ޤައުމު

  ﷲ އަށް ހަމްދު ހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުގެ ރިޒުގު މަތިވެރިކުރަށްވާށި

  11
  2