ޓީވީ ޕްރެސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ވެގެން ދިޔައެވެ. ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކަށް އެނގި، ލަޔާލް މަނިކް، ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މޫނަކަށް ވެގެންވެސް ދިޔައެވެ. ސިޔާސީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރެއިން ލަޔާލްއަށް ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބިގެންދިޔަ އިރު، އޭނާގެ ހިތްވަރަށް ތައުރީފް ކުރާ މީހުންނާއި، އޭނާއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުކުރި މީހުންވެސް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ޗެނަލް 13ގެ ޕްރެސެންޓަރެއްގެ މަގާމު ދޫކޮށްލާ، ލަޔާލް ދެން ފެނިގެންދިޔައީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ލަޔާލް ފެނިގެންދިޔަ އިރު، މަޖިލީހަށްވެސް ލަޔާލް ތައްޔާރުވިއެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ އެއްވުންތަކުގައިވެސް އެންމެ ބާރަށް އަޑު އުފުލި މީހަކީވެސް ހަމަ ލަޔާލްއެވެ. ލަޔާލްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ދިޔައީވެސް ކުރިއަށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ އެސްޖީގެ މަގާމަށް ދާދިފަހުން ލަޔާން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އިރު، މިރޭ ކުއްލިއަކަށް ލިބުނު ހަބަރަކީ ލަޔާލް ސިޔާއީ މައިދާނުން ދުރަށް ދިޔަ ހަބަރެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ލަޔާލް މީސް މީޑިއާއިންވެސް ގެއްލުނެވެ. ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ ފަދަ ހުރިހާ އެކައުންޓްތަކެއްވެސް ޑިއެކްޓިވޭޓް ކޮށްލިއެވެ. އެހިސާބުން ލަޔާލްއަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން އެނގެނުނެވެ. ލަޔާލްގެ ގާތް މީހަކު "ވަގުތު"އަށް ބުނެފައި ވަނީ ލަޔާލް އަލުން ބުރުގާ އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ހެދުމަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ލާ ހެދުން އަބާޔާ (ކަޅު ހެދުން) އަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ ލަޔާލް ބޭނުން ވަނީ ކުދިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް އެހެން ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރަށް ދާން ކަމަށެވެ. ލަޔާލް ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކައިވެންޏަށް އޭނާއަށް ދެ ދަރިން ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އެ ދެކުދިންވެސް މިހާރު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ކުދިންގެ ބައްޕަ ކައިރީގައެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ލަޔާލްގެ މީސް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ޑިއެކްޓިވޭޓް ކޮށްލީ އެ އެކައުންޓްތަކުގައި ބުރުގާ ނާޅާ ފޮޓޯތައް ހުރުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. މަ

  މަޝާﷲ

  175
  12
 2. ދަތްދޫނި

  ތި ގޮއްޔަ އަށް ހަމަ ވިސްނުން މިންވަރު ކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲގެ ކިނބައަށް ހަމްދުކުރަން. ދީނުގެ މަގުގައި ސާބިތު ކަމާއި އެކު ހުންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ވ ސަލާން.

  300
  13
 3. ޫަުަުަައުހްތިީ

  ޙަމްދު ހުރި.ސާބިތު ކަންދެއްވާށި. އާމީން

  232
  9
 4. ހެހެ

  ކުރިންވެސް އެޅި

  50
  80
 5. އަމީތާބް

  އެހެންވީމާ ވަރަށް އިހުތިރާމާއެކު ބުނަން ލަޔާލް ގެ އެވެސް ފޮޓޯ އެއް ނުލުމައް

  257
  10
 6. ޢަލި

  Walqhqmqdu ލިﷲ

  60
  7
 7. އިއްބެ

  ލަޔާލް އާ ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުން..

  115
  27
  • މޫސާ ނަސީރު / ގއ.މާމެންދޫ

   މަވެސް ބޭނުން ލަޔާލް އާ ކައިވެނި ކުރަން.. އެހެންވީމަ ގުރު އަކަށް ދޯ ދާން ޖެހޭނީ؟

   8
   6
 8. ފާތުން

  މާޝާﷲ ??

  154
  10
 9. ހުދުހުދު

  ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ކުފުރު. އެހެންވީމަ އެންމެން ވެސް މި ރޯދަ މަހު ތައުބާވެ ކުފުރާއި ދުރަށް ދާންވީ. ލަޔާލް އަށް ދެދުނިޔޭގެ ވެސް ބާއްޖަވެރި ކަމަށް އެދެން. ތިއީ ވަރަށް ރަގަޅު ނިންމުމެއް

  276
  15
 10. މާޝާ ﷲ

  ލަޔާލް ފަދައިން ހުރިހާ އަންހެންކުދިންނަށްވެސް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި ?? ، އާމީން،

  289
  16
 11. އަހުމަދު

  ލަޔާލްއާއި އިންނަން ތައްޔާރު ..

  50
  4
 12. Anonymous

  ސާބިތުކަން ދެއްވަވާށި. ޢާމީން

  143
  8
 13. އ. ޖ. އ

  އަލުން ބުރުގާ އެޅިއްޔާ އަދި އެނބުރި އަންނާނެ

  26
  41
 14. ޒަހީން

  މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔަކާ ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ލަޔާލް އަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ހަމްދު ކުރަން. ލަޔާލް އަށް އުފާވެރި ބާއްޖަވެރި ކައިވެންޏަކަށް އެދެން.

  103
  4
 15. ކެނެޑީ

  ތިވަރު އޯކޭ އެކަމަކު ސީރިޔާއަށް ނުދާތި

  74
  20
  • ހކ

   ބުރުގާ އަޅާ ކޮންމެ ކަބަލަކު ސީރިޔާއަށް ނުދާނެ. ދަށްކާ ބޯހަމަ ނުޖެހޭ ވާހަކަ

   27
   1
 16. ޙިތޗޙޖސޖސ

  ޙިވަރުގަދަ ކަންބަލެތް . ވަރަށރަނގަޅު

  111
  13
 17. އޭނާ

  ލީވް ހާރ އެލޯން. މިކަން އޭނާ ކުރީ ސިއްރުން. الله ގެ ރުއްސެވުން އެދި. ކަންދައްކަން ނަމަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވާނެ. ލެޓް ހާރ ބީ އެޓް ޕީސް. ޑޯން މޭކް އިޓް ނޭށަނަލް ގޮސިޕް.

  175
  9
 18. ރާއީ ޓިކްޓޮކް ކްއީން

  ރާއިވެސް ބުރްގާ އަޅަން ބޭނުން...

  46
  8
 19. ބުރުގާ

  ބުރުގާ އަޅާލީމަ ދެން ހަތަރެސްކަން ހަމަވީނު

  18
  31
 20. އަހާށޭ ބުނާބަސް

  ماشاءاللہ مرحبا
  މުޖުތަމަޢު އިސްލާޙު ވުމަށް އެދޭނަމަ، އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ގެތަކުގައި ޤަރާރުވެ ތިބެން އާދަކުރަންވީ! ބޭނުމެއްޖެހިގެން ކޮންމެހެން ގެއިންބޭރަށް ދާންވެއްޖެ ހިނދަކު ހިޖާބުވެ ނިޤާބު އަޅައި ފަރުދާވެގެން ބޭރަށް ނުކުތަސް އެންމެރަނގަޅު!
  އޭ އަންހެން ތަކުންނޭ، ތިޔަބައިމީހުން އަބަދު ޒުވާންކަންމަތީ ނުތިބޭނެ! މާދަމާ މުސްކުޅިވުމުން ތިޔަށް ބަލާނެ ހަމަ އެކަކުވެސް ނުވާނެ! އެހާލުގައިވަނިކޮށް މަރު އައިސް ބައްދަލުކުާނެ! އިޚްތިޔާރުންބޭރުގައިވާ ދުވަހު ޖަންނަތް ލިބޭނީ މިއަދު ތިމާ ހެޔޮމަގު އިޚްތިޔާރުކުޅަނައެވެ!
  މާދަމާ ފިނިވާނީ މިއަދު ކެއްތެރިވެގެނެވެ! މާދަމާ ހޫނުވާއިރު އެހޫނަށް ހަމަހިލާ ކެތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ!
  ދީނަށް އެނބުރި ރުޖޫޢު ވުމުން މެނުވީ މީސްތަކުންނަށް ޢިއްޒަތެއްނުވެއެވެ.
  ހަވާނަފުސުގެ އެދުންޔަކަށް ހެއްލިގެން ގެއްލިނުދާށެވެ.
  އަހުރެން ފަހެ ބުނެދީފިން ހެއްޔެވެ. އެހުންއޮތީ އެހިބަޔަކަށެވެ. ޔާ ﷲ ހެކިވެ ވޮޑިގެންފާންދޭވެ!

  168
  17
 21. ޝިޢުބު

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރުވާނެ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް
  ކައިވެނި ރޫޅި
  ދަރިން ބަފައިންގެ ބޮލަށްޖަހާ
  ބުރުގާ އެޅުމަށްފަހު އެއްލާލާ

  މިފަހަރުވެސް އިޞްލާޙޫވުން ހިފެހެއްޓިއްޖެއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަގަޅު

  34
  23
 22. ފޮނިދޫނި

  މާސާ ﷲ

  42
  4
 23. ޒީ

  މާޝާﷲ. ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވެވި އިބަﷲ ޙަމްދުހުރި. ލަޔާލަށް ފައްފަށުން ސާބަސްދެން.

  56
  5
 24. އިބްރާހީމް

  ماشاءاللہ مرحبا

  50
  6
 25. އެދުރު

  މަރުޙަބާ. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ސާބިތުކަން ، ﷲ ތަޢާލާ ، ތިބާއަށް ސާބިތުކަން ދެއްވާށި،

  52
  2
 26. ތުއި ސަންޕަ

  ماشاءاللہ مرحبا

  37
  2
 27. ޙަބީބު

  ދެންނެތޭ އިތުރު ގޮތެއް ތެޅިތެޅި ވަރުބަލިވާނީ

  2
  14
 28. މަރީ

  ލަޔާލް ސިޔާސީ މައިދާނުން ގެއްލުވާލަން ބަޔަކު ރާވައިގެން ކުރާ ކަމެއްބާ؟؟

  6
  12
 29. ހިމާރުލް ޤައުމު

  ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. ތިގޮތުގަ ހިފަހައްޓާލާ. ނުވިސްނޭމީހުން ލައްކަ ހަޅޭއްލަވާނެ. ﷲ ގެ ދަރުބާރުގައި ލަޔާލާއި އެމީހުންގެ ކަންތަކާ ސުވަލު ނުކުރެވޭނެ. ލަޔަލް ސަލާމަތްވާނީ ލަޔާލުގެ ހެތޮ އަމަލުން
  ތީތި ސަޅި. ޅަވްޠޫ

  16
 30. އައިރިސް

  ކުރިންވެސް ތިހެން ބުރުގާ އެޅި

 31. ޝަރީފު

  ތިގޮތުގައި ހިތްވަރާއެކު ކުރިޔަށް ދާަށެވެ. މާތްﷲ ތި އުޚުތާައަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށި... އާމީން.

 32. މަ

  ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވިކަން ނަސީބެއް