ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ސައިކަލެއްގައި އުޅޭ ކަމަށް ޝައްކުވެގެން ހުއްޓުވި އިރު ސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބޯޑާއި ރަޖިސްޓްރީ ދިމާނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވަނީ ސައިކަލް ދުއްވަން އިން 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް ސައިކަލް ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ކީކޭ 25 މެއި 2019

  ްއަވަހަށްދޫކޮށްލާ އޭރުންތާ އަނެއް ސައިކަލު ނެގޭނީ ލަދުން ބޯހަލާކު

  17
 2. ހުސޭނުބޭ

  ތި މައްސަލާގައި ކުށްވެރިވަނީ ސައިކަލު! ވަގުކަލޭގެ އަވަހަށް ދޫކޮށްލާ!

  12
  1
 3. ބާރީ

  ސާބިތު ވާނެބާ؟