ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންގެ ގައިގާ ތަޅައިގެންފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންނަށް އެރަށުގެ ބަޔަކު ހަމަލާދީ އެމީހުންނާއި މާރާމާރީ ހިންގާފައި ވަނީ މިރޭ 23:45 ހާއިރުއެވެ.

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބީ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި ބިދޭސީ ފިރިހެނެކެވެ.

ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ އެފަދަ ކަމެއް އެރަށުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭކަން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ކަނޑުހުޅުދޫ އިން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ އެމީހުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބީ ފިރިހެން މީހާގެ ގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ އެމަންޒަރު ފެނުނީ ދިވެހި މީހާގެ ކޮއްކޮ އަށާއި ބޭބެ އަށެވެ. އެމަންޒަރު ފެނިގެން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ވައްޓާލައިގެން ވަދެ ވަނީ އެމީހުންގެ ގައިގަ ތަޅައިގެންފައެވެ.

ތަޅައިގަތުމުން ދިވެހި މީހާ ވަނީ ފިލާފައެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ނުފެނެއެވެ. ބިދޭސީ މީހާ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ ގައިގަ ރަށު މީހުން ތަޅައިގަތް ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވެއެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

44 ކޮމެންޓް

 1. ގދ

  ތަޅާ ގަންގަތީނުން މަރާލަ ބަލަ

  213
  38
 2. ހިންނަވަރު ކުއަޖާ

  އަޅުގަނޑު ބުނީމު ދެއްތޯ ޖަޒީރާ ވަންތަކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަނީ.
  މިއީ އެ ތަރައްގީ އަކީ.

  ހާދިމް ކުމް
  ކިނބޫ

  220
  87
  • އައްދޯއި

   ހަހަގހަގަކެކެކެކެ

   50
   15
   • ވިސްނާލާ

    ސެވާލު
    1. ދޮރު ތަޅުލައިގެން ތިއްބާ ކުރަނީ ކޮންކަމެއް ކަން ކޮއްކޮއާއި ބޭބެއަށް ފެނުނީކިހިނެތް.
    2. ދޮރު ވައްޓާލީމަ ވެސް ދެމީހުން ތިބީ މަސައްކަތުގަތަ.
    3. ޙަބަރާ ނުގުޅޭ ފޮޓޯ އެއްލާފަ އޭނީ ކީއްވެ. ވަކިބަޔަކު ބޮލުގަ އަޅުވަންތަ.
    * ވިސްނާލަ ބަލަ. އަދި މިއުޅެނީ ރަމަޞާބްމަސް ނިނިގެން ދެތިން ދުވަސް ނުވެގެން. ޖާނަލިސްޓުންނެއްކަމަކު މަރުވާނެ އިނގޭ

    145
    20
    • ހޯރަ އިއްބެ

     3- އެރަށަކީ މޑޕ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ރަށެއް. އެހެންވީމާ ނަންވާނީ އެމީހުން.

     55
     28
    • އިބިލީސް

     ޙަބަރާ ގުޅޭ ފޮޓޮއެއް ލާފިއްޔާ މަންޒަރު ވަރަށް ރީތިވާނެ ވިއްޔާ..

     91
     6
  • ފ

   ކުޑަ ދޮރުދޭތެރެ އިން ފެނިގެން ދޮރު ވަށްޓާލީ.. ރައްޔިތުންނަށް ސާބަސް

   37
   3
 3. އިއްސެ

  ބަރާބަރު

  87
  16
 4. އޖޑ 19

  ހަވާދު ގުދަން ފަޅާލީދޯ. ޖަޒީރާ ވީމަ ހަވާދެއް ދަވާދެއް ނުބަލާ... ކުކުޅު ހާ ވެސް ދޫނުކުރާނެ މީތިން

  134
  36
 5. މަލާ

  އަނެއްކާ އަނެއް ބަލާ
  ???

  114
  9
 6. ޞަސްކާ

  ޥަރުގަދަ ހުޅުދޫއެއްނޫން ތޯ؟?

  83
  7
 7. ތައްހާނު

  ބުރިކޮށްލަންވީ

  119
  15
 8. ދުވާފަރު މީހާ

  ތި ބަންޑާރަ މޮޅު ކުޅި ... ދިވެހި މީހާ އޯކޭ .. ބިދޭސީ މިހާ އޯކޭ ... ދެން ބޭބެއާ ކޮއްކޮ ކޮން މައްސަލަ ..

  110
  39
 9. ހަމަ

  އެކުރީ ވަރަށް ރަގަޅު ކަމެއް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާ ދެކޮޅައް ތެދުވަންވާނެ

  197
  17
 10. ހަހަ

  ކޮން ޖަޒީރާއެއް މި ކިޔަނީ ކަމެއް ވާއިރަށް. ދުވަހަކު ގޯސް ކަމެއް ނުހިނގާ ގައުމެއް ދޯ މީ؟

  150
  84
  • Anonymous

   ކަލޭމެން ކޯޗެކޭ ގޮވީ ދެން މިދިޔަ ފަސް އަހަރު؟ ނަޝީދު ފޫކޮޅު ކަހައިގަތަސް އެވެސް ވީ ޔާމީން މަތި. އަދި މާ ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދެން އެބައުޅެޔޭ.

   115
   30
 11. ޖަވާހިރު

  ތި ދިވެހި ފިރިހެން މީހާގެ ގޭގައި ލޯޝަން ފޮދެއް ނުވަތަ ޝޭމްޕޫ ފޮދެއްހާ މިންވަރެއްވެސް ނެތީތަ އޭރން ބަންގާޅީ ގެންނާކަ ނުޖެހުނީހެއްނުން.

  78
  22
 12. އައްޑޫ މީހާ

  ތީއަކީ މިހާރަކު ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަމެއް ނޫން މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ދެ ޖިންސްގެ މީހުންވެސް އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަމުންދޭ މިހާރު ތިޔަކަންތައް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން މީގެ ކުރިން ތިޔަކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ދެއްކުން އެހާ ރަގަޅު ކަންތައްތަކެއް ނޫން އެހެންވެ މީހުން އެވަހަކަ ނުދައްކަނީ އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަ ކުރާނީ ކޮން އިރަކުން ކަމެއް ނޭގޭ އެޖެންޑަރ 19 ގެ ދަށުން ތިޔަކަން ހުއްދަ ކުރަން މޯދީވެސް އިއުލާން ކޮށްފާނެ ފަހަރެއްގަ

  140
  47
  • ކޮއްކޮ ބުރޯ

   ކުރިން ކުރި ކަމެއް ވިޔަސް ފަހުން ކުރި ކަމެށް ވިޔަސް، ނުބައި ކަމެށް ވާނީ ނުބައި ކަމަކަށް!!!

 13. ައަސްލު

  ވަގުތު އިން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނުބަލާ ނުނީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ނުލިބި ދޮގުހަބަރު ނުފެތުރުން އެދެން.. އެ މައްސަލަ ދިމާވިތާ 1 ގަޑި އިރު ފަހުން ވެސް އެ ދެމީހުން ވެސް މަގުމަތީ ގަ އުޅުނު..
  * ބިދޭސީ މީހެ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޫޅޭ
  * ފުލުހުންނާއި އެއްވެސް މީހެ ހަވާލެއްނުކުރޭ
  * އެއްވެސް މީހެއް ފިލާފައިވެސް ނުވޭ..
  ޢެހެން ވީމަ ދޮގު ހަބަރު ފަތުރައިގެން ސަމާލުކަން ހޯދަން ނޫޅޭ..

  69
  91
  • ގ

   އަސްލު އަށް އެއްކަޗެއް ވެސް ނޭގޭ.

   5
   5
 14. ބޭބެ އާ، ކޮޢްކޮއަށް ސެލިއުޓް!

  ތިހާކަންވަރަށް ތަޅާލީމަ އޯކޭ ވާނެ، މާބޮޑުވަރު ނުކޮށް ފުލުހުންނާ ޙަވާލު ކުރީމަ އެނގޭނެ މަޤްޞަދަކީ އަނިޔާ ކުރުމެއް ނޫންކަން، ކުރި ނުބައި ކަންތައް ހުއްޓުވުން ކަން، ތިނުބައި ޢަމަލު ހުއްޓުވި ބޭބެ އާ، ކޮއްކޮއަށް ﷲ ރަޙްމަތް ލައްވަވާށި! އާމީން

  91
  7
 15. އތރ

  މޑޕ މޯދީއަށް ތައްޔާރުވާއިރު ތިޔަހަރީ އެމީހުން އުފާވާނެ ޚަބަތު ތަކެވެ ރާއްޖެ ދެން
  ދިވެހިންނަށް އަތުނުވާހިސާބަށް ދާކަށް ގިނަދުވަހެއް
  ނެތެވެ.

  48
  11
  • ނަމަ

   ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް ތިޔަ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަލާކުވެ ނިމިގެން ދިޔަޔަސް ދާނީ ހަމަ މި ސަރުކާރުގެ ނުހަމަ ވިސްނުންތަކާއި އަލަށް ގާއިމްކުރާ ގަވާއިދު ތަކުން އިސްތިއުފާ ދޭކަށް ނުވޭތަ....

   23
   7
 16. ހުއްދަ

  ތިކަމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް މާރަގަޅުވެގެން މި އުޅޭ އެކުވެރި ޤައުމުގަ މިދިޔަ އަހަރު ހުއްދީފަ އޮތް ކަމެއް، ތިކަމަށް ވެސް އެހީތެރި ވެދޭނެ ކަންނޭގެ މާދަމާ، ހިލޭ އެހީގަ ތަނެއް ހަދާދިނުން މީހުން ފޮނުދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖައްސާލަ ދީފާނެ އެމީހުންގެ ސްޕީކަރ އެކަން އިޢުލާން ކުރާނެ އިރަކަށް މިބަލަނީ. ހެހެހެ ޤައުމެއްވާ ނެތް.

  36
  6
 17. ނުރަބޯ

  ޢަދުލު އިންސާފު ނެތްތަނެއްގައި ނުބައި ނުލަފާ ހުތުރު ޖަރީމާތައް ފައުޅުވާނެ.

  57
  3
 18. އަނި

  މަރާލާ

  25
  5
 19. ޅަބޭ

  އެއްޖިންސުން ނާއި ދެޖިންސުން ނާއި ތިންޖިންސުން ގުޅުން ހިނަގަންތިއްބާ ފެނުނަސް، އެމީހުންގެ ގަޔައް ލޮލައް އަރައިގެން ނުވާނެ. ކަނޑުހުޅުދޫ މީހުން ތިކުރީ ވަރައް ނާތަހުޒީބު ކަމެއް. ވެދާނެ ރާއްޖެރޭވީމަ ކުޅަނދު މަދުވާތީ ތޯއްޗެއް. ތިފާޑައް ކަލޭމެނައް ފެނުނުހާ ވައްތަރަކައް މަގުމަތިންނާއި ގޭތެރެއިން އަމިއްލައައް ހުކުން ކޮއްލަންޏާ، ކީއްކުރާ ކޯޓުތަކެއް މިހިރީ ރާއްޖޭގަ؟؟! އެތަންތަން ތަޅާލަންވީނު...

  17
  79
  • ރައްޔިތުމީހާ

   ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަކީ އެހެންނޫނަސް ތަޅާލަންވެފަ ހުރިތަންތަން.

   64
   2
 20. އިކުރާމު.

  އަދުލުއިންސާފު ނެޔްތާކު ތިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގާނެ

  48
  2
 21. އ. ޖ. އ

  ހަބަރާ ގުޅޭ ފޮޓޯއެއް ނުލިބުނީތޯ؟

  34
  6
 22. މުހައްމަދު އަހްމަދު

  ތިޔަ ކަމަކީ، މި ސަރުކާރުންވެސް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އުޅޭކަމެއް.. ގޯހެއްނެތް..

  33
  13
 23. މުހައްމަދު އަހްމަދު

  ތިޔައީ ރޫހީ ލީޑަރ ބޭނުންވާގޮތް.. ރާއްޖޭގައި އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު 3 އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަކީ ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ، ތިޔަގޮތްކަން.. ބަލާބަލަ! ކަނޑުހުޅުދޫގެ ބޮޑުމަގު ފުރާލާފައިވަނީ ތިޔަ ބައިގަނޑުން..

  38
  9
 24. ރެކިފުތާ

  ކަލޯ އަދިވެސް އިންޑިއާ މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާ. މީ ހަތަރުލައްކަ މުސްލިމުން އުޅޭ ގައުމަކާ އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ ގައިރު މުސްލިމުން އުޅޭ ބަޔަކާއިހުރި ތަފާތު.

  15
  3
 25. މުނާފިގު

  ތިފޮޓޯ ތިލީ ލައްކަ ވާހަކަ އެއްކަމަށް ދައްކަން އުތަ؟ ރުބޭލާ މެމްބަރު ކުރީ ކޮންކަމެއް؟

  14
  4
 26. ދަރި

  އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމުގެ ނުބައިކަމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަދަބަށް
  ބަލާއިރު ތަޅައިގަތުމަކީވެސް ކުޑަކަމެއް މިހެންމިބުނީ އެކަމުގެ ނުބައިކަމުން ނަމަވެސް
  ޝަރީއަތެއްނުކޮށް ކުށަށް އިންސާފްކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމަކަށްނުވެ ހިގައިދާނެ މިހެންދިމާވާ ސަބަބެއްވެސްހުރެދާނެ އެއީ އެކިއެކިކުށްކުށާގުޅިގެން އިންސާފުވެރިކޮށް އެމައްސަލަ ނުނުމިފައިވާކަންއެގޭތީ އެކަމުގެ ހެއްކެތް ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ކުރެއްވިކުށަކަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއްއައިފަރާތެއް އެ ހުކުމުގެ އެންމެދުވަހެއްވެސް ތަންފީޒްނުވެ މިހާރު މިނިވަންކުރައްވާފައިވުންއަދިވެސް...... ޖަޒީރާވުން އިޝްތިހާރުވާގޮތަށް ނުލިއްވާ އެއީ ޖަޒީރާވުންކަމުގެ ދެކޮޅުނުޖެހޭތީ މިސާލު ނަދުރުބުނުން ޒިޔާރަތަށްކާށިލުން ރަގަޅަށް އައުރަނިވާނުށްއުޅުން އަދިވެސް ﷲ ނަހީކުރެއްވި ބައެއްކަންތައްކުރުން ވީމާ، މުސްލިމްގައުމެއްގައި ޖަޒީރާވެއުޅުން ރަގަޅެއްނޫން

  15
  3
 27. މޯހަން

  މޯދީގެ ހުއްދަލިބިގެންކުރަން ފެށިކަމެއްތީވެސް ނިޝާން އިއްޒަތުގެ ލަޤަބުދީ ގޭމީހުންގެ ވެރިކަން

  9
  2
 28. މަޖީދޫ

  ކަމަނާ ފަތިސްނަމާދު ކުރައްވައިތޯ ސުވާލުކޮށްލަން! ތެދުބަހުން ޖަވާބު ދެއްވިއްޔާ ރަގަޅު! ބޮޑައްވައްތަރީ ޒާހިދު އަޅުވެރިޔކަށްވުރެ ފިލްމުސްޓާރަކާ! އަބަދުވެސް ހުންނަވަނީ އަގައިގެ ހުރިހާ ދަތްތަކެއް ފެންނަގޮތައް!

  2
  1
 29. ދ

  ޜައްޔަތުންނަށް ސާބަސް.... ގަދަ ރައްޔިތުންތަކެއް... ކޮބާ ދިވެހި މީހާ. ހައްޔަރު ކުރޭ

  4
  2
 30. ޒިންމާ

  ތި ރަށައް ކިޔަންވީ 'ސަދޫމްހުޅުދޫ ' ބެލެވޭ ގޮތުގަ ސަދޫމް އަށް ތުރެ ނުލަފާ މީހުން ތި ރަށުގަ އެބަ އުޅޭ!!!!!

  2
  1
  • ޢަލާމާތް

   ބަލަ ކަނޑުހުޅުދޫގަ އެކަނިތަ ،މުޅި މި ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް، އެއްޖިންސުންނާ ދެ ޖިންސުން ވެސް ޒިނޭ ކުރުން އޮވޭ. މުޅި މި ދިވެހި ރާއްޖެ ހަލާކުވެއްޖެ... މ ގިޔާމަތުގެ އަލާމާތްތައް.

 31. ފަލާހް

  ރައީސްއަށް ހާދަ ތާއީދުބޮޑޭދޯ، ސުކުރިއްޔާ ވަގުތު ކުދިން އޮޅިގެންވެސް ހަބަރާ ނުގުޅޭ ފޮޓޯއެއްލީއިރު ތިލެވުނީ އެންމެލާން ބޭނުންނުވާ ފޮޓޯ

 32. ނަމީރާ

  އެޖެންޑާ19 ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ތަފާތުވާނެ،

  1
  1
 33. ބޯގޯސް

  ތަޅާނުގަނެ ފުލުހުންނަށް އެންގީމަ ވާކަމެއް އެބައޮތްތަ. ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމު ލައްވާފަ ގެންދާނީ ވީ ޢައި ޕީ އަށް