ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓު ދޮވެ ސާފް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް ނަސީމު ދީފިއެވެ.

އޭނާ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މި އިންޒާރު ދީފައި ވަނީ އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއި ގުޅިގެން ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މީކާއީލްގެ އެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޖޭއެސްސީގެ އިޚްތިސާސްއަށް ސްޕްރީމް ކޯޓަކުން އަރައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ސްޕްރީމް ކޯޓު އެކީ ދޮވެ ސާފު ކުރަން ޖެހިއްޖެ". މީކާއީލްގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓު ދޮވެ ސާފް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާފު މީކާއީލް ދިންއިރު، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމެވީ، އޭނާއަށް ޖިނާއީ ތުހުމަތެއް ކުރެވި، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީކަމަށް ޖޭއެސްސީން އިއްޔެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ މައްސަަލައަކީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މައްސަލައެވެ. އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ނަޝީދުއެވެ.

މިއަދު ދީދީ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ވަނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަަދު ނަޝީދު ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ މައްސަލައަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާއި، ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނާއި، އާންމު ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދިއެ މައްސަލައަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާތަކާއި ހިލާފު އަދި ގާނޫނު އަސާސީ ގަރާރްކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީ މަބްތައުތަކާއި، އުސޫލުތަކުން ބޭރުން ޢައިރު ދުސްތޫރީ އިޖްރާއަތުތަކެއްގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ދީދީ ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަގާއި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  އާވައްތަރެއްގެ އޯމޯ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސްޕްރީމްކޯޓް ދޮވެ ސާފުކުރަން ބަޔަކު ނުކުމެއްގެ. އޯމޯގެ ބްރޭންޑް ނަމަކީ "ބުއްޅަބޭ"

  138
  6
 2. މޮހަނު

  މަޤާމެއް ލިބުނަސް ތިހާ ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވާކަށް ނުވާނެ، މިވަރުން ދަންޔާ މަޖްލިސް މެންބަރުންނާ އެމީހުންގެ އަލްވާނުން މި ޤައުމުގަ ތިބެފަ ދެންތިބި މީހުން މި ޤައުމުން ބޭރުކުރާނެ

  141
  5
  • ރަސީދު

   ޢެންމެ ފަހުން މަޖުލިސްގަވެސް ކޯޓުތަކުގަވެސް ތިބޭނީ ހިންދުސްތާނުގެ މީހުން

   26
   1
 3. އެޖެންޑާ ނަވާރަ

  މިހާރުވެސް މާލަސްވެއްޖެ މުޅި ކޯޓް ދުވެ ސާފް ކުރަންވީ، ހުރިހާ ފަޑިޔާރުން ނަގާ ގޮޅިއައް ފައްތަންވީ
  އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމާ ނުކުޅެވޭނެ

  27
  163
 4. އަޙްމަދު

  މަޖްލީސް މެންބަރަކަސް މީހުންނަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާތަކަށް ބިރެއްނުދެއްކޭނެ. ތިދައްކަނީ ވަރަށް ބިރުވެރިވާހަކަ!

  143
  10
 5. ހޯހޯ

  ފުރަތަމަ ތިމާމީހުން ދޮވެ ސާފުކޮށްބަލަ ! ފުރަތަމަ ތިބުނާ މެންބަރުންގެ ކިބައިގަ ގޮތެއްފޮތެއް ނުހުރޭ. ތިމާމެން އިސްލާހުވެބަލަ ތިޔަމަޤާ މަކީވެސް މާދަމާ ސުވާލުކުރެވޭނެކަމެއް ބިރުވެތިވެ ހިތްތިރިޮށްބަލަ ނިކަން

  128
  5
 6. Anonymous

  ޢެބަ ރަނގަޅުވޭ. މަޑުމަޑުން ކެކެން ފައްޓައިފި. ކުދީންނޭ ކޮބާ މޭކާބެ އެއޮތީ އިންޒާރުދީފަ. ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެމްބަރު އެއޮތް އަންނަނީ. ކުދީންނޭ އަވަހަށް ޔާސީން ކިޔަވަން ފައްޓާ. އެހެންނޫނީ މޭކާބެ ކާލާނެ.

  105
  5
 7. Anonymous

  މޭކާބެ އިންޒާރު ދެނީ. ކޮބާ އަސްލު މީހާ. އޭނަގެ އަޑެއް ބަޑެއް ނީވޭ. ކުރީފަހަރު ވީހެން ވެދާނެތީ ބިރުންދޯ.

  97
  3
 8. ދޮންބެ

  އައްނި އައް ހުކުން ކުރާ މީހަކު ކޯޓުގާ ހުރެގެން ނުވާނެބާ

  93
  4
 9. މޮޅި ހަސަނު

  ވާން މިއުޅެނީ ކުރިންވެސް ވި ގޮތްބާ އިރާދައިގެ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ނޫޅޭތި ނިމުން ހިތިވާނެކަން ދަންނަންވާނެ. ކުރިންވެސް ބަޔަކު ވަނީ ތިޔަކަހަލަ ކުޅި ކުޅެން އުޅެފަ ނިމުނީ ވަރަށް ހިތިކޮށް. މީލައްކަ ވާހަކަ.

  108
  5
  • ބީނާ

   ޟަޖްލިހުގަ ތިބިމެންބަރުނަކީ ރައްޔިތުން ހޮވާފަތިބިބަޔެއް ތިގޮތައް ފުއްޕަނޏާ ރައްޔިތުންކުމުމެ ޒައިޒުކުރާދުވަސް ވަރައްކައިރިވާނެ

   15
   1
 10. ބޭނުންވިގޮތް

  މިއީ ޑިމޮކްރަސީ އޭ ކިޔާ އަނގަ ފޭކޮށްފަ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ފެންވަރު.! މިކަހަލަ ލާޗާރު ބިޗާރުން މަޖިލީހަށް ހޮވާފަ މިތިބެނީ.!! މީ ހަމަ ދިވެހިން ބޭނުންވި ގޮތް.

  125
  3
  • ތަކުރާ 13 ޖޫން 2019

   އެބަރަގަޅުވޭ

   13
 11. ޥިންދު

  ސުމޯޓޯއޭ ހިންގާ މިގޮތަށް އިންޒާރުދޭ މެމްބަރުން ސައިޒުކުރަންވީ

  14
 12. ދަތްދޫނި

  ރައީސް ޔާމީނު ސްޕްރިމް ކޯޓުގެ ފުރާލުން ޓިނު ނަގާ ފަނޑިޔާރުން ތަކެއް ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހުނީ ހަމަ މަޖުބޫރު ވެގެން ކަމަށް ދެކެން. މިހެން ކަމުން މި ސަރުކާރުންވެސް މިހާރުން މިހާރަށް ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާނު ކޮއް މިފަދަ ހަޑި މުޑުދާރު ފަނޑިޔާރުން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދެކެން. އެހެން ނޫނިއްޔާ މި ޤައުމަށް މުސީބާތެއް މި ވެރިންގެ ސަބަބުން ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެން ވާކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ދެކެން.

  1
  3
 13. ގަންޖާބޯ

  މީ ވަރަށް ފޮނި ގޮލައެއް،، މަގޭ ހިތަށްއަރާ ކިހާވަރަކުން ދާނެބާއޭ؟؟؟

  16
 14. ޜެހެންދި

  ޢަސްލަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ދުސްތޫރީ މިފަދަ މައްސަލަ އެއްގަ ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއްތޯ ސާފުވާން ޖެހޭ!!

  4
  3
 15. ކެހެރިބެ

  މިސޮރު ކިހާވަރަކުން ފައިބާނެބާދޯ! ވަރަށް ކިބުރުވެރިއުތަ!

  16
 16. ރައްޔިތުމީހާ

  ކަލޭގެ ގައި ދޮވެ ސާފުކޮށްބަލަ. ކިބުރުވެރިން ނިކަން އަވަހަށް ބަލޮވެގެން ދާނެ

  15
  1
 17. ޓުގެދަރ

  ހުރިހާމުއައްސަސާތަކަށް އެމްޑީޕީން ލެވުނީމަ ނޫނީ ނުވާނެ. އެގަހުކޭލެއްމިގަހުކޭލެއް އުޑެއްބުޑެއް ،ރައްބީއެއްރަސޫލެއް ،ދީނެއްމިއްލަތެެއް މަޒުހަބެއް ނުދަތަސް ހެޔޮ.
  އެކަމަކު ތިޔަހެންކަންކުރަމުންދާތަން ބަލަން އަބަދަކުނުތިބޭނަން. ދެމުންތިޔަދަނީ ވަރަށް ނުބައި ސިގްނަލްތަކެއް. ރައްޔިތުންގެސިކުނޑިއާކުޅެ ގުނބޯހައްދައިގެން ވެރިކަމުގެ ބަރުތަކު ކިތަންމެބާރައް ބެއްދިޔަސް ގައުމުހިނގާދުވެއްޔާ ކަންހިނގާގޮތް ފާޅުވެއެނގެންފަށާނެ، އެހިސާބުން ފިސާރިހިތިނިމުމެއް ދެކެންޖެހޭނެ.

  12
 18. އެދުރު

  އެބަރަނގަޅުވޭ ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް

  7
  2
 19. ބަރުގޮނު

  ކޮއިފުޅާ ، ތިޔަވަރު މާ ކުޑަ. ކަމެއްވީކަމަކީ ނަޝީދާ އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުން ތިބެފައި މުޅި ޤަވްމު ކޮޅުބޮބި ލައިގެން ދޮވެލުން. މާބޮޑަށް ބިސްދޮށިވެގެން ތިޔަ އުޅެވެނީ މާ އަވަހަކަށް. އަނެއްކާ ބާޒާރުން ދޮންނަކުޑި ހުސް ނުކުރާތި. އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ތިޔަ މެމްބަރުގެ ގަމީސްގަޑުވެސް އޮންނާނީ ދާ ވެގެން ތަތްތެޅި ދޮންނާނެ ގޮތެއް ނެތިފައި.

  12
  1
 20. ޢަލީކޮއި

  ހިޔެއްނުވޭ މާގިނަ ދުވަހަކު އިބޫއަށް ހިފަހަށްޓާލެވިދާނެހެނެއް.

  10
 21. ކިނބޫ

  ކުރޭ ކުރޭ ލާދީނީން "ދޮވެ ސާފުކުރާ" ދުވަސް އެބައޮތްކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ މިއަދަކު. އެދުވަހަކުން ނުއެއް ފުއްޕޭނެ. ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނީ. އަދި މަށަށް ވަރަށް ހީވޭ ވެއްޓެންވެސް ލައްކަ ގާތް ވެއްޖެހެން. އަނިޔާވެރިކަމަކަށް އަބަދަކު ދެމިއެއް ނޯވެވޭނެ.

  13
  1
 22. ޜަނދަ

  ޥެއްޓެނީ. ޥެއްޓެނީ. ޥެއްޓރނީ.....

  15
  1
 23. އަލީ0

  ޔާމީނު އުޅުން ފާޑައް އުޅެން ނޫޅެބަލަ ބްރޯ. ޔާމީނު ބުނާ ގޮތަކަށްވެސް އަންނި ބުނާ ގޮތަކަށްވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ރިޝްވަތު ނެގުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް އެއަކު ފަނޑިޔާރެއް ގާޒީއެއް ނޯންނާނެ

  6
  2
 24. ބުޅާ

  މީކާކުތަ؟ ސެކުލަރ ޕަޕެޓެއް

  14
  1
 25. ޙުސެން

  އަޅުގަނޑު ހީކުރަނީ ޖާބިރު އަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ ކަމަށެވެ.

  9
  3
 26. ސަންކަރު މިއާ

  މިދެންކާކު ސުޕުރިމްކޯޓައް އިންޒާރުދޭ.. ތިޔަހާވަރަކައް ތަންތަން ސާފުކުރާހިތް ވަންޏާ މާލެގަ އުޅެމުންދާ ބަންގާޅީން ތައް ސާފު ކޮއްބަލަ.. ކޮންމެވެސް ކަލޭމެން އެތެރެކޮއްފަ ތިބި މީހުން ހިމަނާތި.

  15
 27. ކޮރަލް

  ވޯޓް ދީގެން ހޮވި މީހެކެވެ. ދީނޭ ކިޔައިގެން ދައްކާފަ ހުރި ވާހަކަތައް އެހެރިއެވެ. އިސްލާމް ދިނުގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނައެވެ. ދިނަށް އުޅޭ މީހން މަދިއެވެ.

  12
  2
 28. މަޒް

  ސުޕްރީމް ކޯޓް މަރަށް ތެޅެނީ... ހުރިހާ އެންމެން ސައިޒު ކުރާން އަހަރުމެން ވޯޓް ދިނީ... މުއައައްސަސާތަކަށް ނުވެއްޖެއްޔާ ކޯޓު ނަން ބޯޑު ބަދަލު ކުރާނަން

  3
  14
 29. ރިޒާ

  މީކާއިލު މިހާ ވަރަކަށް މި ފުއްޕަނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަޖުންތަ.

  17
  1
 30. ރައްޔިތުމީހާ

  ފަނޑިޔާރުގެއަކީ މަތިން މީހުން ފައިބައިގެން އުޅޭތަނެއްތަ؟ އުމުރަށް ވަޒީފާ ދާއިމީކޮއްގެން. ކާކު އެމީހުން އެތާ ތިބެން ރުހުންދިނީ؟ ކޮންރައްޔިތެއް އެކަމައް ތާއީދުކުރަނީ؟ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންމެ މަތީ މަގާމަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު. އެމަގާމުވެސް ފަސްއަހަރުން އެއްފަހަރު ރައްޔިތުންގެ ރުހުމެއްނެތި އަދާނުކުރެވޭ. ގާނޫނުވެސް ފުށުއަރާ ފަނޑިޔާރުން އުމުރަށް އެމަގާމުގެ ދެމިތިބެންޏާ. ގާނޫނު އަސާސީގަ ބުނާ އެންމެހާބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތހުންގެ ކިބައިންނޭ ބުނާއިރު ޖުޑިޝަރީ ފެށިފައޮތީ ރައްޔިތުންގެ ކޮންބާރެއް އޮވެގެންތޯ؟ އަދި ފެށުމައްފަހުވެސް ރައްޔިތުންގެ ކޮންބާރެއްތޯ އެތަނަށްއޮތީ؟ ކޯޓުގެ ހުރުމަތޭ ކިޔާއިރު މިސްކިތަކަށްވުރެންވެސް ހުރުމަތް ދޭންޖެހޭ އެތަނައް.
  ވަރަށްސަލާމް ޖުޑިޝަރީއަށް

  1
  14
 31. ކާޅު ކެއަސް ސޮށް ނުގޮވާ

  މޭހަށި ނަގާފަ ބޮޑާވެގަތީ ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމުންކަން ވެސް ހަދާންނެތިގެންތާ! ރައްޔިތުން ނިކުމެ ތިޔަ ޖެހުނީ އެކީއެކަށްޗަކަށް ތިޔަ ގެރިކޮށި އަޅި ކައްކައިގެން ހޫނުފެނުން ގެރިގުއި ދޮވެލަން. ??

 32. މިއަދު

  މިހާރު އެބަރަގަޅުވޭ މިފަހަރުގެ ހަނގުރާމަ ފިފެށުނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދަކުނޫން ސަރުކާރުގެ ބާރުތަކުގެމެދުގައި ކުޅިބަލަންތިބޭބަޔަކަށް ފެނިގެންދާނެ ސްޕްރިންކޯޓުން ކުރިއަރަމުންއައިސް ބޮނދުބުޑަށް ސައިކިޔާ އަނެއްދެބާރު ބަލިކުރާނެހެންހީވަނީ

 33. ޥަހިދު

  އަތަށް ގޮއްވަން ތިޔައުޅެނީ... ބަލަން މިތިބީ.

 34. Anonymous

  އިންޒާފު !!

 35. ޢަހުމަދު

  މި މީސްމީހުންނަށް ވޯޓްލީ މީހުން ލަދުގަނެ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ!

 36. ޝުޖާ

  ނަހަލާލު ވެރިކަން ނިމެން އުޅޭހެން އެބަހީވޭ! އަލްޙަމްދު ލިﷲ!