ކ. މާފުށި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކުރިކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަކަށްފަހު ޖަލުވެސް މިހާރު ވަނީ އެލާޓްއަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުން ޔުނިޓް ދޭއް ބަލާފާސް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނީ ޖަލު އޮފިސަރަކު ގައިދީއެއްގެ ގައިގާ ޖެހުމުންނެވެ. އެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ޖަލު އޮފިސަރަކަށް އަނިޔާވިއެވެ.

ކަރެކްޝަން އިން ވިދާޅުވީ، މާފުށި ޖަލުގައި ގައިދީއަކު އޮފިސަރަކަށް ހަމަލާދިނުމާއި ގުޅިގެން އޮފިސަރު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާދޭން ބޭނުންކުރި ތަކެތި ހޯދާ ޖަލު އާއްމު ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ވެސް ކަރެކްޝަން އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ވީ އަނިޔާއެއްގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެެއް ކަރެކްޝަން އިން ނުދެއެވެ.

ބާރަށު ދާާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރުގެ ޓްވީޓް

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވަގޮތުން ޔުނިޓް ދޭއްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަށްފަހު ޖަލު އޮފިސަރުން ދެ ގައިދީއަކު ގޮޅިން ނެރެ އެ މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރީ ބޭރު ގޮޅިން ބޭރުގައެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުން ގައިދީންއަށް އަނިޔާކުރި އޮފިސަރުން ތިބީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި ގައިދީންނަށް ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ޖަލު އޮފިސަރުންތަކެއް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ވެއެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުން ދެ ގައިދީންނަށް އަނިޔާ ކުރުމަށްފަހު އިތުރު ގައިދީންތަކެއް ގޮޅިން ނެރެގެންވެސް އަނިޔާކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިކް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ ފޯން ނިއްވާލާފައި ވާތީ މިކަމުގައި މިނިސްޓަރުގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ. މިނިސްޓަރ އިމްރާންއަކީ ޖަލުގައި ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާ އެއް ބޭފުޅެކެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމް އިން މިރޭ ވިދާޅުވީ، މިރޭ މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. މުހައްމަދު

  ތިކުރީ ވަރައްބޮޑު ކުށެއް ޖަލުގެ އިއްޒަތް ތެރިން ނައް ކިރިޔާވެސް އަނިޔާ އެއް ވެއްޖެ ނަމަ ވީއެއްމެ އަވަހަކައް ކޮމިސަނެއް ހަދާ އޮފިސަރުގެ ކުއްވެރި އަކައް ހަދާ ހައްގު ބޮޑި އަވަހައް ހޯދާ

  78
  3
 2. މުހޮއްދު

  ވަނުވާ ނޭގިގެން ނޫޅެ ކަންވީ ގޮތަށް ކިޔާބަލަ، ކަންވީ ގޮތަކީ ބޮޑިބަތާ، ރޭނިސް ސަލީމުައާއި ކަމާބޭރުން ސުވާލުކުރުން، ޑީޑީ އަކީ ކާކުކަން ގައުމުގެ އެންމެނަށް ވެސް އެބައެނގޭ، ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރީމަ ރާސް ރާސް ލާފައި ހުކުމް ކުރީމައި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން،

  14
  61
  • Anonymous

   މަށެއް ނުދެނަހުރިން. ކަލޭމެން ކުދިންނަކީ މީހާ ދަރަޖަކުރާ މީހުން. އަހަރެމެންނަށް އެނގޭނީ ހުކުމް އަންނަގޮތުން. ގާނޫނު އަސާސީވެސް ބުނަނީ ޡާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު މައުސޫމުކަމަށް. އެކަމަކު ދެން ތިކުދިންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއަށްވިރެވެސް އުހުގަ ތިބި ކުދިންވީމަ އެނގުނީ ކަމަށްދޯ ވާނީ.

   34
   2
  • ނޫންތަ؟

   ޑީޑީ އަކީ ކާކުކަން ޓެރަރިސްޓަކީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން ބަޔަކު އުޅެނީތަ އަނެއްކާ! ހިއެއްނުވޭ އެހާ ސާފު ކަންތައްތައް ނޭނގިގެން ބަޔަކު އުޅެފާނެހެން.

   21
   3
 3. ރައްޔިތުމީހާ

  މިހިރަ މިހިރަ މަގުން ކަން ކަން ހިނގަންފެށީމާ ދެން ހަކުރު ގިނަވޭ

  59
 4. މުހައްމަދު

  ސުޖާއަށް އެގޭނެ ކުއްވެރިން ޖަލުން ނެރެގެން ގެންނަން ، އޭނާ އަކީ ބޮޑެތި ގޭންގް ތަކާއި ގުޅުން ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ

  13
  28
 5. ލލޮލް

  ވަރައް ރަގަޅު. ތަޅާ މަރާ ހުސް ކޮއްލާ. ދިވެހި ރައްޔަތުން ގެ.ލާރިން ޖަލު ތަކައް ކަން އަޅާ ބަލަހައްޓާ ކިހާބޮޑު ހަރަދެއް. އެމީހުން އުޅެނީ އިއްޒަތުގަ ފޭސްބުކުގަ ބޯނެއެއްޗެއް ބޮއެގެން.

  40
  2
 6. ވިސްނާ

  މިރާއްޖޭގައި ކުށްވެރިން ޖަލަށް ލައިގެން ގައުމަށާއި ގައިދީންނަށްވާ ފައިދާއެއް އަދި ނުފެނޭ.. ޖަލުން ސަލާމަތްވެގެން އަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދު މީހެއްގެ އަހުލާގު ރަނގަޅުވެފަ ހުންނަނީ.. ސިޔާސީ ބޮޑުބޮޑެތިން ދުނިޔޭގެ ދަޅަ ދައްކައިގެން ގައުމުގެ ޒުވާނުން ހަލާކުކުރަނީ..

  30
 7. Anonymous

  އިންސާފު ފައިބަނީ. އަނިޔާވެރިކަމެއްނޫން. ފިރުމަނީ. ވާހް، ދިވެހިން ރީތި އެއްޗެއް ބޮއެގެން މިތިބީ. ރައީސް ޔާމީނަށް ބަވާ. އޭރަށް ހުރިހާކަމެއްދާނީ ފައްކާވަމުން.

  34
  6
  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަންމ

   ހާދަ ހިއްދަތި ކަމެކޭ ދޯ.ޔާމިން ދެނ ހިޔެއް ނުވޭ އަނބުރާ އައްނާނެ ހެން

   4
   2
 8. ޯލ

  އެންޑް ޕޮލިސް ބްރޫޓައިލިޓީ!!!!!

  12
  4
 9. ރާފަޅާ

  ދަގަނޑު ކެނޑޭނީ ދަގަނޑުން. ޖަލުގައި ތިބީ ކުށްވެރިން. ޖަހައިފިއްޔާ ޖެހިޖެހީނުން ތަނެއް ބިންދާލަން ޖެހޭނެ. އޭރުން ދެން ހަނދާން ހުންނާނެ ޖަލު ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަން. ނުޖެހޭނެ ބުއްފުޅި ޖައްސާކަށް.

  55
  7
  • Anonymous

   ކީއްވެތަ ކުރިން ތިލަވަ ނުކީ. ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ ކިރިޔާކަމެއްވާއިރައް ގޮވަނީ ތިހެންނެއް ނޫން.

   38
   5
  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަންމ

   އިސްލާމް ދީނުގަ އޮންނަނީ ކިހިނެއް.ގަމާރުން

   1
   1
 10. ރިޔާސާ އިބްރާހީމް

  ދިވެހި ޤަވްމު ހަލާކުވެދިޔުމުގެކުރިން ރައްޔިތުން އެކީއެކއްޗަކަށްނުކުމެ މި ނުބައި ޖާހިލު ވެރިކަން ނިންމަން ވެއްޖެ! ކޮބައި މައުމޫނު؟

  48
  11
  • ނައޫ

   މައުމޫން އިންނެވީ ހަވާ އަށްތޯ ފަޒާ އަށްތޯ ބަޑި ޖަހަންވީ ވިސްނަވަން.

   28
   2
 11. ބޮޑުގާ

  އަދިމަޑުކޮއްލައިގެންމިތިބީ ވަރައްކައިރިންމިދަނީބަލަމުން ނިކުންނަހިސާބައްދިޔައީމާﷲއިރާދަކުރެއްވިއްޔާނުކުންނާނަން

  24
  4
  • ކުޑަގާ

   ކޯއްޗެއް ކަލެއަށް ބެލޭނީ. ނިކުތަސް ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލާނެ

   1
   2
 12. ޢަޖައިބު

  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކިޔާތީ ދެރައީ. ޖަލު ރައިޓްސް ކިޔަން ފެނޭ. ޖަލުގަ ކަމެއްވާއިރަށް ބަލަން ލަސްވެފަ. ދެން ނޫޅެ ހިއުމަން އެއް

  21
  1
 13. ހަސަން ނ

  އިބޫގެސަރުކާރުން މީހަކަށް އަނިޔާނުކު
  ރާނެ

  16
  4
  • ތުނޑުހަސަނު

   އެއީސަރުކާރުންކުރި އަނިޔާއެއްނޫން. އެއީ ޖަލުއޮފިސަރުގެ އަމިއްލަކަމެއް.

   10
   11
   • އަހުމަދު

    އެކަމު ޔާމީން ސަރުކާރުނަމަ އެވާނީ ޔާމީނުގެ މަތި.....އިބޫ ސަރުކާރުވީމަ އޮފިސަރު މަތި...

    14
    7
 14. ޒިން

  އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުކުރޭ ގައިދީންތަކެއް ސެކިއުރިޓީން ގައިގަ ތަޅައިގަތީ..

  4
  4
 15. Anonymous

  އޮފިސަރު ނުޖެހޭނެ ލަޑާކަށް.

  7
  7
 16. ޢުންމުއައުލާދު

  ޜަސްމީ ކަންތައް މިފެށެނީ އަދިކިރިޔާ ނުޖެހޭނެ ތަޅާއަނިޔާކުރާކަށް

  6
  5
 17. ޅުބް

  ކިހާ ދެރަކަމެއް... އެމީހުން ހަމަރީއަޗަށް ތިއްބަތަ ގޮޅިބަލަން ވަންނަން ޖެހުނީ.. މިގައުމުގަ ވަރަށް ގިނަވާނެ ކުއްވެރިކަށް ކަމެއް ވެއްޖެޔާ ނަގޫނަގާފަ ދުވާމީހުން.. އަބަދުވެސް އަމިއްލައެޖެންޑާއަށް ގައުމު ހަލަބޮލިކުރަން. ހަމަ ރަނގަޅަށް ތިހެދީ

  1
  1
 18. ތެދު ހަގީގަތް

  ކަންކުރީ ރަނގަޅަށް.ވާހަކައިގެ ދެކޮޅު ހޯދުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެއް.

  3
  1
 19. އިންސާނާ

  ތިވާނީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގަ ކުރި އަނިޔާ މިހާރު ފަޅާއެރީކަމަށް މިސަރުކާރަކުން އެއވެސް ބަޔަކައް އަނިޔާވެރިނުވާނެ ?

  1
  1
 20. މޭން

  ޖަލުތެރޭގައި ގޮޅިތަށް ފިޔަވާ އެހެން ތަންތަނުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުން މަނާ ކުރަން ކެރޭނެބާ ، ނުކެރޭނެ އޯގާތެރި ސަރުކާރު ވިއްޔާ.