ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖެ ނުގެނެވުނީ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ނުދެއްވައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

1988 ވަނަ ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ލުތުފީ ދިރިއުޅޭ ތަން 2014 ވަނަ އަހަރު އެނގުނު ކަމަށާއި އޭރު ލުޠުފީ ރާއްޖެ ގެނެވިފައި ނުވަނީ އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުއްދަ ނުދެއްވައިގެން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާންގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން އުމަރު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "މަޖިލިސްގައި މިނިސްޓަރ އިމްރާން، އަޅުގަނޑާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. ލުތުފީ ހޯދުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރި ވަޒީރަކީ އަޅުގަނޑު." ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ އޭރު ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި އެކަމުގައި އުޅުނު ފުލުހުންނާއި މުއާމަލާތް ކުރެވިފައި ވަނީ "އަނގަބަހުން" ކަމަށެވެ. ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމަކީ އެހާ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އިމްރާން މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން ލުތުފީ ގެނައުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އުމަރު ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ލުތުފީ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭތާ ދެމަސް ދުވަސް ވާން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް އެކަން ބޭޒާރުކޮށްލީ ވެސް އުމަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

62 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  އިމްރާނަކީ ދީނީ ދަންނަބޭކަލެއް! ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު ހިފޭ މަޤްބޫލު ބޭފުޅެއް! މިސަރުކާރުން، އިމްރާން ބޭނުންކޮށްގެން އުމަރު ނަސީރުގެ އަގުވައްޓާލަން ތިކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައްވާ! ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ނުދައްކަވާ! ލުތުފީ އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނެސް ހުކުމް ތަންފީޒު ކޮށްދެއްވާ!

  154
  3
  • ކަތްދަމޫސަ

   ކިތަންމެ މޮޅު ޝައިޚަކުވެސް ވައްކަން ކޮށްފި ނަމަ އޭނާއަށް އިތުބާރު ކުރުމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ހަމައެފަދައިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާ ބައިވެރިވެއްޖެ މީހަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވެކޭތޯ އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ހަޅޭއްލަވަލަވާފަ ގޮސް އެ ނަޝީދުގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި އެތައްއެތައް ދޮގެއް ހަދަން ފެށުމުން ޢިމްރާނު ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިހާރު ޤަބޫލު ކުރަން ހެޔޮވެސް ނުވާނެއެވެ.

   66
   1
  • Anonymous

   ޢިމްރާނަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޢޭނާ އަކީ ސިޔާސީ މީހެއް.

   76
   2
   • ފަހުމެއް ނުވެޔޭ

    ކަލޭ ތިބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ފަހުމެއްނުވޭ. ހީވާ ގޮތުގައި ކަލޭ ބުނަން ތިއުޅެނީ، ދީނީ މީހުންނަށް ސިޔާސީ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެއޭތަ؟ އެހެންވިއްޔާ ކަލެއަކަށްވެސް ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ. ކަލެއަށް ސިޔާސީވާހަކަ ދެއްކެން ޖެހޭނެކަމަށް މަށެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެއީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ކަލެއަށް އެއްވެސް ސަނަދެއް ލިބިފަ އޮތްހެން ހީނުވާތީ.

    10
    43
    • Anonymous

     ފަހުމެއްނުވެޔޭ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ސަނަދު ލިބިގެންދޯ ތިބޭފުޅާ ތި އުޅުއްވަނީ .

     33
     3
 2. ޢަލީ އިބްރާހިމް

  ޢުމަރު އަކީ އަބަދުވެސް ހުސްއަނގަތަޅާ ބޭފުޅެއްކަން ވޭތުވެދޮޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވަނީ ސާބިތު ކޮށްދީފައި!
  އެހެންވީމަ މިފަހަރުގެ ތިވާހަކަވެސް ރައްޔިތުން އެގޮތަށް ބަލައިގަތްފީމު!

  14
  176
  • ފެނިއްޖެ ދޯ

   ހުސް އަނގަތަޅާ ބޭފުޅާ ފެންނާނެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ބަލާލީމަ. އާނ! އެއީ ހުސް އަނގަތަޅާ ބޭފުޅެއް.

   61
   2
  • ލަކީ

   ޙެހެހެ އުމަރު ތިގޮތަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރި
   ފާޑެއްގެ ފޯމެއްގަ ސޮއިކޮއްފަ ބުުނީ މިހިސާބުން
   މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުވީޔޯ ހެހެ

   4
   49
 3. ހައްގު

  އަށްޝައެހު ދޮގުަހަދާ ހޯމް މިނިސްޓަރު

  135
  11
 4. އަޙްމަދު

  މިހާރު ނުގެނެވިގެން އުޅެނި ކޮން މޮނިސްޓަރެއް އެޕްރޫވް ނުކޮށްގެނޯ! އިމްރާންމެންވެސް ދައްކާ ވާހަކަ އުތަ. ކޮބާތަ އިމްރާން މޭޑޭގަ ގެންގުޅުނު ޑރ.އަފްރާސީމް ސަހީދުކޮށްލި މީހުންނަށް ތުހުމަތުކޮށް ގެންގުޅުނު ލިޔުންތަށް!

  133
  2
 5. ރާބިޢާ

  މަޤާމު ދިފާޢުކުރުމަށް މި ސޭކުކަލޭގެ ކޮންމެފަދަ ފާފައެއްވެސް ކޮށްފާނެއެވެ. މިހާދުވަސްވަންދެން މި މުނާފިގުކަލޭގެ ތެޅިއެރުވީ ޖާހާ ނުބައްދަލު މަޤާމެއްގެ ދަހިވެތިކަމުގައެވެ. މަޤާމެއްލިބުމުން މަޤާމު ދިފަޢުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ ހަދާ ދޮގުތައް މިކަލޭގެ ޢަމަލުތަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަނީ އެގެމުންނެވެ.

  116
  2
 6. ދޮންބެ

  ހެޔޮނުވާނެ! ކަލޭމެން މަޖިލީހަށް އުމަރު ނަސީރު ހާޒިރުކޮށްގެން ސުވާލުކޮށްބަލަ. އެދުވަސްވަރު ކަންތައް ވީ ގޮތެއް އިމްރާނަކަށް ނޭނގޭނެ. އެދުވަސްވަރު އިމްރާނު އޮތީ ޖަލުގައި.

  97
  7
 7. ރާޅު

  ކަލޭތީ ވަކި ކާކުތަ ؟ ކަލޭމެންގެ މޮޅުވެރިކަމުގަ ކަލޭ ހުރީ ހަތަރެސްފާ ބަދެލާފަ. ދެން ކޮންވާހަކަ އެއްދައްކާކަަށްތަ !

  13
  68
  • ކެކެކެ

   ދެން އެހެންވީއިރު ކަލޭގެ ވަޒީރު ހަދަނީ ދޮގުކަން ކަލެއަށްވެސް އެބަ އެނގޭނު. ހަތަރެސްފައި ބަނދެފަ ހުރި މީހަކަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެނު ދޯ؟

   27
 8. އައްޑޫސިޓީ

  ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ވޯޓްހޯދަން ރައްޔެތުމީހާކާރީގަ އެންމެންވެސް ހެދީދޮގު މިހާރުވެސްހަދަނީ ދޮގު. މިސަރުކާރުތެރޭގަ އުޅޭމީހަކުފަހުން ވެސް ތެދެއްބުނެފާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް. އިމްރާން އައް ވަރަށް ސަލާމް.

  85
  4
 9. Anonymous

  ހަދަނީ ހުސްދޮގު

  72
  2
 10. ސަޒާ

  މިސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މީހާކަށް ތެދެއް އެބަހެދޭތަ. އިމްރާނުމެން ކަހަލަ މީހުން އަސްލު ހަޤީގަތް ނުބަލާ ފަސާދަ އުފެދޭފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަ ދެރަކަމެއް.

  76
  1
 11. ހަރުބަރު

  ދީނީ ދަންނަބޭކަލެއްގެ ލަގަބު ޖަހައިގެން ހުރެ ދޮގުވާހަކަދައްކަން ބިރެއް ލަދެއްނެތް މީހެއް އިމަރާނަކީ. މިނިސްޓަރު ވެފަ ޓައިއަޅައިގެން ހުރެވުނީމަ މި އިމްރާނަށް ދުނުޔެއާއި އާޚިތޜް ބާއްޖަވެރި ކުރެވުނީ ކަހަލަ!

  69
  3
 12. މާމިގިލީ މީހާ

  ސޭހު އިމުރާނެއް ދޮގެއް ނަހަދާނެ. އުމަރު މޮޔަވެބަލަ.

  11
  80
  • ...

   ޢާން. ދުއާ ދެއްވި ވެރިޔާ. ޖަލުން ނުކުތ ގޮތަށް ވަޒީރު ކަމަށް. ޢެހެންނު؟ ކަލޭ މޮޔަ ވެބަލަ ފުރަތަމަ

   23
   1
  • Anonymous

   އިރެއްގަ ދޮގު ނުހެދިޔަސް މިހާރު އިމްރާނު އެހުރީ ދޮގުހެދުމުން އެދުރުވެފަ.

   34
 13. ޖިން

  ނަޟީދު އޭކިޔާގެން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރަން އުމަރައް އެގޭނުން

  7
  75
  • ދދދދދދ

   އެއީ ކޮން ދޮގެއް؟ ބުނެލަބަލަ ޓެރަރިސްޓް މީހާއޭ ކިޔައިގެން ހެދި ދޮގެއް.

   23
   2
 14. މަހޭޝް

  ނަމުގެ ފަހަތަށް ޝޭޚު އޮތީމަ އަޅެފަހެއް ރައްޔިތުން ލަދެއް ނުގަނޭތަ ކޮބާ އިމްރާނުގެ ލަދުޙަޔާތް.

  64
  2
  • ޑަރޭ

   ނަމުގެ ކުރިޔައް ދޯ ޝައިޚް ލަނީ........

   13
   2
 15. ޖަހާންގީރު

  މައިބަދަ ކައްޒާބު އުޅޭ ސަރުކާރެއްގަ އެކަކުވެސް ތެދެއް ނުހަދާނެ

  67
  6
 16. މަހެންދުރަ

  ބާޢީ އިމްރާނު އިސްތިޢުފާ

  68
  6
 17. ހަސަން ފުތު

  މިނިސްޓަރ އިމްރާން ހެދީ ދޮގޭ ބުނާއިރު، އުމަރު މީ ތެދު ހަދާ މީހެއްތަ..؟ އުމަރަކީ ލުތުފީއަށްވުރެ ބޮޑު ބާޣީ އެއް..ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތުން އިންތިހާބުކޮށްފަ އޮތް އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު މީހަކީ ބާޣީ އުމަރު.

  12
  105
  • ދޮންބެ

   އަންނި ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދިނީމަ، ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ އުމަރުތަ؟ ކަލޭމެން ކުދިންގެ ދެލޮލަށް ރީނދޫ އެޅުނަސް ތީ ބޮޑުވަރު.

   38
   2
  • ހޫނ! ސުކުރިއްޔާ

   ކަލޭމެން ރީނދޫ ކުދިން ނިކަން އަޑުހަރުކޮށް މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތާ މިހެން ގޮވާބަލަ! "މިސަރުކާރަކީ އާއިލީ ވެރިކަމެއް ކުރަމުންދާ ހުދު މުހުތާރު ސަރުކާރެއް! މީ މައުމޫނުގެ އާއިލީ ވެރިކަމެއްނޫން. މީ ކެރަފާ ނަސީދުގެ އާއިލީވެރިކަން."

   36
  • ވަގުތު ހޭޓަރ

   ތާއީދު

   24
   2
  • ހަސަނު ދަރި

   މިފަހަރުވެސް ވައްޓާލާނަން. ބާޣީ ގޮވަމުން މަގުމަތީ މޮޔަ ގެރިއެއްހެން އޮރިޔާމުން ދުވަން އައްޕަ ތައްޔާރުވޭ.

   25
   2
  • Anonymous

   ޙަސަން ފުތު ތީ ބުރާންޗެއްތައް. ބޮޑު ބާޤީ ލުތުފީއާއި އުމަރާއި ހަމަހަމަ ކުރަން. ބާޤީ ލުތުފީއަކީ ރީދޫ ލާދީނީ ބައިގަނޑަށް ހީރޯ އަކައްވިޔަސް އެއީ ހަމަ ބޮޑު ޤާތިލެއް.

   39
   1
 18. ބުއްބުތަލޯ

  އެއީ ވަރައްބޮޑު ތެދެއް.
  "ލުތުފީ ހޯދުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރި ވަޒީރަކީ އަޅުގަނޑު."
  އަދިއަދައްދާންދެންވެސް އުމަރު ފަކީރު އެއުޅެނީ ލުތުފީނުފެނިގެން، ކީކުރާނީ މިއުމަރައް ހެޔޮރަހުމައް ލައްވާ ހިސާތު އަވަހަކައް އުމަރުއައް ލުތުފީ ދައްކަވާންދޭވެ. އާމީން

  9
  2
 19. އ. ޖ. އ

  އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވުމުގެ މާނައަކީ އިމްރާން އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވުނޭ.. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ އޭރު ލުތުފީ ގެނެވުނީސް.. އެކަމު އުމަރަށް ވީކަމެއް ހަރާން..

  4
  26
 20. ރަންޑި

  ބާގީ ހަރުގަނޑު

  5
  19
 21. ކައްޒާބު

  ކައްޒާބު ބުނު އިމްރާން އަބުދުﷲ ވިއްޔާ އެވަރުގެ ކަމެއް ކޮއްފާނެ. ޖަޒީރާވަންތަ މީހުންގެ ސިފައެއްއެއީ

  20
 22. ޢާޟޯހު

  ޢުމަރު ނަޞީރަށް ތިވީ ވާންވީ ގޮތް. ތިމާވަރުގެ މީހަކު ނެތިގެން އުޅެނިކޮށް.

  5
  26
 23. ލކފޖ

  އުމަރާ ދަރިފުޅާ. އިމްރާނަކީ، މިހާރު ދޮގުހެދުމުގެ ރޮނގުން ޕީއެޗްޑީއަށް ވާދަކުރާ މީހެއް. އޭނަގެ އަނގައިން ދޮގެއް ނޫނީ ނުނުކުންނާނެކަން، ﷲ އަށް އީމާންވާ ބަޔަކު މި ސަރުކާރުގެ މަތިފަޑީގަ ތިބި ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނެކަމާމެދު ޝައްކު.

  18
  1
 24. ކިނބޫ

  އޭނަ ދެލޯ މެރީމަ ފެނިފަ އަޑުއިވުނު އެއްޗެއް އެބުނީ. މޭ 1ގަ ދެލޯ މަރައިގެން ހުރެ ބުންޏެއްނު "އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަނޑަށް އެބަ އަޑުއިވޭ". ދީންވެރި ސިފައިގަ ހުރެ ގެއްލި ހަލާކުވާ ގޮލައަކާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުން ގެއްލި ހަލާކުވާ ގޮލައަކާ ދެގޮލާ އެއް އުޅަނދުގަ ދަތުރު ކުރަމުން އެތިބަ ދަނީނު.

  14
 25. ފައިވާން

  މިދެން އަޖައިބެއްކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ހައެއްކަ މީހުން ރާއްޖޭގަ ތިބެގެން މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން އުޅެނީ، އެކަމަކު ދިވެހި ފުލުހުން ލަންކާއަށް ފޮނުވައިގެން އެރަށުތެރޭ އޮޕަރޭޝަން ހިންގައިފި މީނަ؟ ކޮބާ ލަންކާގެ މިނިވަންކަން.

  1
  16
 26. ޑިކު

  އިމްރާން އަކަށް ނޭގޭނެ ދޮގުހަދާކަށް!

  7
  3
 27. ރަސީ

  ޝޭޚަށް އިނގޭނެ އަފްރާޝީމްގެ ޤާތިލްވެސް ރިލްވާނަށް ވީގޮތް ވެސް އަދި ނަޝީދަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަމާ އެމްޑީޕީ އަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ކޮންބައެއްކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގާތު ވިދާޅުވީ އިމްރާން. އަދި ލާދީނީ ކީވެސް އެބޭފުޅާ މިނިސްޓަރު ކަން ލިބުނީމަ ހެއްދެވި ފަރާތް މަތިން ވެސް ހަނދާން ނެތޭ

  14
 28. ޑޮނީ

  މަޑުކޮށްލަާ 4 ބާކީއެބައޮތޭ

  2
  8
 29. ރިހަކައްކާ

  ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޖެނުއިން ކޮށް ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯން އެހީދީފައިވާ ގައުމެކޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފުރަތަމަ ޗައިނާ އިން ފްލެޓްސް ތައް އަޅާދީފައިވަނީ ހިލޭ އެހީގައޭ އަދި ބްރިޖް އަޅަން ވެސް ޗައިނާއިން 100 މިިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދިނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ޖީއެމްއާރުން 70 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބްރިޖް އެޅޭނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން އެކަން އެ އަގަށް ނުކުރެވޭނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ އިންޑިއާއިން އަޅާ ބްރިޖް ތައް ބޮލަށޭ ވެއްޓެނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފަދަ އަމިއްލަ އަތުން ފައިން އެއްވެސް ފިރިހެން ވަންތަ މަސައްކަތެއް ނުދަންނަ އަދި އިންޖިނިއަރިންގް ގެ އަލިފުބާ ނުދަންނަ ހިނގާފައިދާ އިރު ވެސް އަންހެނަކު ހިނގާފައިދާ ގޮތަށް އަންހެން ދުޅައިގެ އުސޫލު ހުންނަ މީހަކަށް ނޭގޭނެއޭ އިންޖިނިއަރިންގް އޮރިއެންޓެޑް ކަންކަމަށް ފާޑު ކިޔަން އެއީ ސީދާ ފިރިހެންވަންތަ މީހުންނަށް ކުރަން އިނގޭ ފިރިހެންވަންތަ ކަންކަމޭ މިފަދަ ކަންކަމަށް ނުބޭނި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ގޮވައިގެން ރިހަގަނޑު ކައްކަން އުޅުނިއްޔާ މާ ބޮޑަށް ތާހިރުވާނެ ނޫންތޭ..

  14
 30. އާދަނު

  ލުޠުފީ ލޮކޭޓް ކުރެވުނު ވަގުތަކީ އިއްތިފާޤުން ޢުމަރު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ގައި އޮތް މީޓިންގ އެއްގައި އިންވަގުތެއް. އެކަން އޭރުގެ ސީޕީ އަރީފް ޢުމަރަށް ދެންނެވުމުން، ރާއްޖެ ގެންނަތަނުން ޙުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެދާނެކަމަށާއި، އޭރުން ވާނީ ރަށުތެރެއަށް ދޫވެ ބޮޑު އުނދަގުލަކަށްކަމަށާއި، ލަންކާގައި ފިލާގެން އުޅެ މަރުވާން ދޫކޮށްލަން ސީޕީ އަރީފް އަށް ދެންނެވި. މިކަން މިހާރު ވެސް ތަޙްޤީޤ ކުރުމުން އިނގޭނެ. މިކަން ޢުމަރު ވިދާޅުވި އަޑު އިވުނު ހެކިން، (ސީނިއަރ ފުލުހުން ) އެބަތިބި. މިތަހްޤީޤުން އެކަން އިނގޭނެ.

  2
  9
 31. ދިސްވޭ

  ފުލުހުން ތަޅައިގަތީ ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި، އެ ގެއިން ދެ ކިލޯގެ ޑްރަގު ފެނުނު ކަމަށްވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ކްރިމިނަލުން ސްޕެޝަލީ ޑްރަގް ޑީލަރުން ހައްޔަރު ކުރާއިރު އަނިޔާ ވެސް ވާނެއޭ މިފަދަ ކޭސް ތައް ހިނގާއިރު ޑީލަރުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޑީލަރުން ޕޮލިހުން އަތުން އަނިޔާވެސް ވާނެއޭ އަދި ޑީލަރުން މަރުވެސް ވާނެއޭ އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ޑީލަރުން އަނިޔާ ދީގެން ޕޮލިހުން ވެސް މަރުވާނެއޭ މީއޭ ކްރިމިނަލް ސިސްޓަމްގެ މި ނިޒާމް އޮންނަ ގޮތަކީ މިކަން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެއޭ...

 32. ކަށަވަރޭ

  އެޗްޑީސީން ވެލި ފުންޏެއް ނަގަން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި ކަމަށް އެކުންފުނިން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް ވެލިޑިޓީ އެއް ހުރި ވާހަކަ ތަކެއް ނޫނޭ އެޗްޑީސީ އަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ސުހެއިލް މެންނަށް ދެން ވާނެ ގޮތަކީ ބޭޑް ވާރކްމޭން ބްލޭމް ހިޒް ޓޫލް އެގޮތޭ މިހާރު އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސުހައިލް މެންނަށް އެވަނީ ތިޔާ ސުހައިލް އަކީ ވަރަށް ސްލޯ ނޮން ވިޝަނަރީ މީހެއް އެހެންވީމާ އޭނާ ބަލަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ބޮލަށް ފޫޅު ކަނޑާލައިގެން ސަލާމަތް ވެވޭތޯއޭ މަމެން ބަލާނަމޭ އެކަން ތަމެންނަށް ނުވާނެ ކަން އެއީ މަމެން ތަމެންނަށް ޔަގީން ކޮށް ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ކަމެކޭ އިނގޭތޭ...

 33. ދިސްވޭ

  ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން ގެއްލިގެން ދާނެ ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރު މި 5 އަހަރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން އެމެންގެ ވިޔަފާރި ބީވެ އިންޑިއާ ގެ ވޯރާ ވިޔަފާރި ވެރިން އަތް މައްޗަށް މާލޭގެ ވިޔަފާރި ތައް ފުރޮޅިގެން ދާނެއޭ އަދި ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު މުޅި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި އިންޑިއާގެ ވޯރާ ވިޔަފާރި ވެރިންގެ އަތް މައްޗަށް ގޮސް އޭގެ ފަހުގައި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަ ބަދަަލަކުން އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ވޯޓް ލެވޭނެއޭ މީއޭ މި އެއްބަސްވުމުގެ މަގްސަދަކީ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް މީގައި ކުރާނެ ފައިދާ އަކީ އެއީ އޭނާ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމުން ފުރަތަމަ ބޮޑު ވަޒީރު ކަން ހަތަރު އަހަރު ކުރުމޭ އޭގެ ފަހުގައި ދެން ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ވަޒީރު ކަން ކުރާނީ އިންޑިއާ މީހެކޭ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާނީ ވެސް އިންޑިއާ ހިންދީ ބަހުންނޭ ދިވެހި ގައުމީ ބަހަކީ އެއިރުން ހިންދީ ބަހޭ މީ މިއެއްބަސްވުމުން ނިކުންނާނެ ބިއުޓިފުލް ނަތީޖާ ކަމަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބުންނޭ..

 34. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ މައިހޯމްޓޭކް ލޯނޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..

 35. ގިވްއިން

  ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރި 70 ވަރަކަށް ރަށުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށްވާނަމަ ސަރުކާރުން ޖައްސަންވީ މުޅިން ވެސް އާއިނޮވޭޓިވް ގޮތަށް ރިސޯރޓްސް ތައް ތަރައްގީ ކުރަންއޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކައިގެން އެ ފަޅުން މާލެ ސައިޒުގެ ދެ މާލެ ހިމެނޭނެ އުސޫލުން ފަޅު ހިއްކާ ތޮށި ލާ ހަދާ އެފަދަ ރަށް ރަށް ވިއްކާލަންވީއޭ ހިއްކާ ތޮށިލާ ހެދުމަށް ފަހު ރަށެއް ވިއްކާލާނީ 10 މިލިއަން ޑޮލަރަށޭ އެއިރަށް ޔަގީނޭ 1000 ރަށް ނެގޭނެ ކަން ޔަގީނޭ އެއިރުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެއޭ 10000 މިލިއަން ޑޮލަރު އެގޮތަށް ހިއްކާ ރަށް ތައް ވިއްކައިގެން އެއިރުން ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް އަރަނި ވެގެން ދިޔައީއޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކައިގެން ރިސޯރޓްސް ތައް ހެދުން އެއީ މިހާރު ނިއު ބިޒްނެސް މޮޑެލް އެކޭ އެމޮޑެލް މިސަރުކާރުން ދޫކޮށްފިނަމަ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ގެސްޓް ހައުސް މޮޑެލް ދޫކޮށް ގެން އޭނާ އަށް ރައްޔިތުން ބްލޭމް ކުރިގޮތަށް ކުރާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން....

 36. ދިސްވޭ

  ނަޝީދު އުޅެނީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ޖައްސަން ކަމަށް އެހާ ފާޅު ކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަޖްލީސް މެމްބަރުން ވިދާޅުވާނަމަ މިކަމަކީ މީ ރައީސް އޮފީހުން ޑެޑް ސީރިއަސް ކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ ޗައިނާ އިންނޭ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ގެސްޓުން އަންނަނީ ޗައިނާ އަށް ބްލޭމް ކުރަމުން ޗައިނާ އަށް ޖެއްސުން ކުރަމުންނޭ ދަނީ މަޖްލީހުގައި އުޅޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ސިސްޓަމެޓިކް އުސޫލުން ބޮޑަށް ވައްތަރީ އިންޑިއާއިން ކަޓް ދީގެން އެމެން ކުރުވާ ކަމަކަށޭ ޗައިނާ ތަފާތުވާނެއޭ ޗައިނާ އަކީ ކޮމިއުނިސްޓް ގައުމެއް ކަމަށްވެފައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ނެރޭ އެންމެ ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީ އަކަށް އަމަލު ކުރާނެއޭ މުޅި ޗައިނާ އިން ޗައިނާ އިން އެންމެ އެޑްވައިޒަރީ އެއް ނެރެފިނަމަ ދެން ކޮމިއުނިސްޓް ޕާރޓީން އެކަން ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް ޗައިނާ ރައްޔިތުން ގެ ހިތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި މެދު ރުޅިވެރިކަން އޮންނާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ ޗައިނާ އިން ގެސްޓުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި މިގައުމަށް ނައުމޭ މީ ރައީސް އޮފީސް ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން އަޑީގައި ތިބެގެން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ދޭ ނުބައި މައުލޫމާތު ތަކުގެ އަލީގައި އޭނާ ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އޭ ތިޔާ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެންނަކީ އެއީ ދުވަހަކު ވެސް ސަރުކާރުގައި އުޅުނު ބަޔެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ކަން ދޭން ހެޔޮ ނުވާނެއޭ އެމެންނަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހަައްދުގެ ތަރައްގީ އަށް ޖެލަސް ވާ މީހުންނޭ އެކަމަކު ރައީސް އޮފީސް ބަޖެޓް ދަވާލައިގެން ފްލެޓްސް ގަތީ މާލެ އިންނޭ ...

 37. ޗާބޫކުން

  ރާއްޖެ-އިންޑިއާ އެއްބަސްވުން: ދިވެހިންނަށް ބިރެއް ނެތް ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނި ނަމަވެސް މަމެން އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ސަބަބަކީ އޭޖީ އޮފީހުން މަޖްލީހުގެ ކޮމެޓީ އަށް ޖަވާބު ދާރީވާން އައިސްފަައި ތިބީ އެއްވެސް ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް މީހުންގެ ކިރުބޯ ޅަދަރިން ތަކެކޭ އެމެން ބުނަނީ އެމެން ގަބޫލު ނުކުރަމޭ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އެކަމަކު ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެންސް އެއް ނުދެއްކުނޭ އެމެންނަށް އެއީ ރައްޔިތުން ގައިގައި ޗާބޫކުން ތަޅާމާ...

 38. ޗާބޫކުންތެޅީމާ

  ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު ވާން އުޅޭ އެއްބަސްވުން އެގޮތަށް ވާން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް މަމެން ނުދެކެމޭ އެއަށް ވުރެން މުހިއްމު ކަމެކޭ މަޖްލީހުން މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ތައް ދޭނެ ގޮތުގެ ގާނޫނެއް މަޖްލީހުން ފާސް ކުރަން އުޅުނިއްޔާ އެކަމަކު ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެސް މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަން އޭނާ އަށް ލިބުމުން އޭނާ އަށް ވެސް ކަޓެއް ލިބޭނީ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން ވިއްކާލުމުން ކަމަށްވާތީވެ އެކަމޭ އޭނާ އަޑީގައި ހުރެގެން އެކުރަނީ

 39. ނޭވޭނުލެވެއޭ

  ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލަން ވެގެން އޭޖީ އާއި އަދި ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ރައީސް އިބޫ އަޑީގައި ހުރެގެން ކައްކާ ގޭސް ގަނޑު ގަނޑޭ މީ މީގެ ބޭނުމަކީ އެމެންނަށް ކަޓެއް ލިބޭނެ އުސޫލުން ބޮޑު އަގުގައި އިންޑިއާގެ ކޮރަޕްޓް ކުންފުންނަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާ ބްރިޖް މަސައްކަތް ދޭން ވެގެން އެމެން ރާވާ މަކަރުވެރި ރޭވުމޭ މީ ސީދާ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަމުގައި ގައުމުގެ ފުރަގަހަތުގައި ތިބެގެން ޗާބޫކުން ތެޅުން ނީއޭ

 40. ޗާބޫކުން

  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި އޭނާ ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތް ތައް ރަނގަޅު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް އެބަކުރެއޭ އެކަމަކު މަމެން މިނިސްޓަރު ވައްޑޭ އަށް ޔަގީން ކަން ދޭނަމޭ ތިޔާ 70 ރަށަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރަށް ތަކެއް ނޫނޭ ތިޔާ މާލެއާއި ދުރުގައި ހުރި ރަށްތަކޭ ތިޔާ ރަށްތަކުގައި ރިސޯރޓްސް ތައް ހަދާނީ ކަނޑުކޮހުންނޭ ބަދަލުގައި އެެމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން މާލެ ސައިޒުގެ ދެ މާލެ ހިމެނޭ ފަޅެއް ހިލޭދީ 5 އަހަރު ތެރޭ ހަދާ މާކެޓަށް ނެރެން ތިޔާގައި ގިނައީ ދިވެހި އިންވެސްޓަރުންނޭ ސަރުކާރުގެ ކަމަކީ ދިވެހި އިންވެސްޓަރުން ގައިގައި ޗާބޫކުން ތެޅުމޭ ...

 41. ވިއްކާލަނީތޭ

  މަމެން ދެކުނީމޭ ތިޔާ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އާއި އެކު ވާން އުޅޭ އެއްބަސްވުމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ތައްޔާރުވެފައިވާ ގޮތް ކޮމެޓީގެ ވީޑިއޯ ތަކުން ވަރަށް ރީއްޗަށް ދެން ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް މީހުންގެ ކިރުބޯ ޅަދަރިން ތަކެއް މަޖްލީހުގެ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުވީ އެއީ ޓީވީން ފެންނާނެތީއޭ އެމެން އައީ ރިއަލީ މޮޑެލް ޝޫޓް އައުޓް އަކަށް ކަން އެމެންގެ ބޮޑީ ލެންގޭޖު އިން އެނގުނޭ ބައްލަވާ ރައީސް އިބޫ ތިޔާ އެއްބަސްވުން ގައި ސޮއި ކުރަން ހެޔޮނުވާނެއޭ އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކުތޭ އިންޑިއާ އަށް އިބޫ ވިއްކާލަނީ ދެން ތިއޮތް ގެން...

 42. ޗާބޫކުން

  ރާއްޖެ އާއި އަދި އިންޑިއާ އާއި އެކު ހަދަން ޖެހޭ އެއްބަސްވުމަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރައްޔިތުން ރައީސް އިބޫ ގާތު ހަދަން ބުނި އެއްބަސްވުމެއް ނޫނޭ ދެން ކިއެއްވެތޭ ރައްިޔތުން ގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ނުދާންވީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި މެދު ހަދަން އުޅޭ އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ ކުރިން ތިޔާއީ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ގަނޑުކޮށް ރާއްޖެ އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލަނީ އެއް ނޫންތޭ ތިޔާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުން ބާތިލް ކުރަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ވަކި ނުވެވޭނެއޭ މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އެއްބަސްވުމެކޭ މީ ސީދާ ރައްިޔތުން ގައިގައި ޗާބޫކުން ތެޅުންލާ...

 43. ފްރޮމްދިސް

  ރާއްޖެ އިންޑިއާ އެއްބަސްވުން ބިރެއް ނެތް ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނި ނަމަވެސް މަޖްލީހުގެ ކޮމެޓީ އަށް ޖަވާބުދާރީވާން އޭޖީ ނުދިއުން އެއީ އޭޖީ މެން މީގެ އަޑިން ނުބައި ގޭމެއް ކުޅެން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު މަމެން ކުރާ ކަމެކޭ ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުން މި އެއްބަސްވުން އުވާލަން ގާނޫނެއް ފާސް ކުރި ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން އުވާނުލެވޭނެއޭ އޭޖީ ވެސް ބުނި އަދި ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީން ވެސް ބުނި ދެން މީ ވަރަށް ނުރައްކާ އެއްބަސްވުމެން....

 44. ފްރޮމްދިސް

  ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރި 70 ވަރަކަށް ރަށުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ މަމެން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކޭ ތިޔާ 70 ރަށަކީ އެއީ ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑް ގައި ހުރި ރަށް ތަކޭ ތިޔާ ރަށް ތައް ނެހެދޭނެތީވެ އިންވެސްޓަރަކު ވެސް ތިޔާއިން ރަށަކާއި ކައިރިނުވީ ތިޔާ ރަށް ތައް ދޭށޭ މާލޭގެ މުއްސަނދި ކުންފުންނަކަށް ރުކުގެ ނާސަރީ ތައް ހައްދަން ބަދަލުގައި އެމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން މާލެ ސައިޒުގެ ދެމާލެ ހިމެނޭ ފަޅުތައް ހިލޭ ދޭންވީއޭ އޯއް އޯއް އޯއް ޔުއަރ ބިލީވް އިޒް ނޮޓް އަވަރ ބިލީވް އިން ދިސް އެން ޔުއަރ ތިއަރީ އިޒް ނޮޓް ދި އާންސަރ ފޯރ ދިސް އޯލް ވީ ނީޑް އިޒް ޖަސްޓް ބީ ޕްރެކްޓިކަލް މައި ޑްރީމްސް އެން ޔުއަރ ޑްރީމްސް ގޮނާ ކަމް ޓްރޫ އޮން ދިސްވޭ ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން....

 45. ލަވްދަވޭ

  ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިންސްޕެކްޝަން ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިނަމަވެސް މިހާރުވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ސާރކިއުލަރސް ތައް ރިސޯރޓްސް ތަކަށް ފޮނުވި ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރިސޯރޓްގެ މަގާމް ތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ނުދީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ނަށް ވަޒީފާ ދީގެން އެމެން މެދުވެރިިކޮށް ގެސްޓުންނަށް ޚިދްމަތް ދޭން ރިސޯރޓްސް ހިންގާ ފަރާތުން ނިންމުން ...

 46. ދޮގު 7ޖުލައި 2019

  އުމަރު އަށް އިމްރާނު ކަރުގައޮތް މިނާ ފަތިފެނޭބާ؟ދައްކަވަން ހުރިކަމެެއް ދައްކަވާނެ އިމުރާނުލް ޖުހާ އެއީ ބިރުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް މަހަމަ އަންތަރީސް މިބައި ގަޑު މައިތިރި ވާނީ ކޮންމެވެސް ކޯފާއެއް އައުމުންބާ؟ ނުބައި ޖައްބާރުވި އަސްބޮޑުވަރުތީ. މާތްﷲގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތުން މިމީހުންގެ ކިބައިން މިޤައުމުސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާދޭ އާމީން