އެންވެރޮމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު ހަމައްސައިފިއެވެ.

އެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އިބްރާހިމް ނައީމު އެވެ.

ނައީމު އެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވައިވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ މި ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ މާގާމްތައް މަދުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގައި މިވީ ހަތް ވަރަކަށް މަސް ތެރޭގައި މި ސަރުކާރު ފާހަގަ ކުރެވިފައިމިވަނީ މަތިބަރު ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ހަމައްސައިފިއެވެ

  ހަމައްސައިފިއެވެ

  6
  1
 2. ލައިލާ

  މައިގޯޑު

  6
  1
 3. ޑަރޭ

  ޓައީގެ ކުލަ ރަނގަޅު...ވީމާ ގުނބޯތަކައް މައްސަލަޔަކައްނުވާނެ..

 4. ސޮންދާލި

  މީވާ ބޭފުޅެއް..

 5. ޝަހުރީދު

  ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ދާލެ ރަނގަޅުބާ؟ތިބޭފުޅާގެ ވަނަވަރެއްވެސް ނެތީބާ؟ ސިޔާސީ މަގާމެެއް ދިނަސް ފެންވަރެެއް ހުރިނަމަ ރަނގަޅު ތި ނައީމަކީ އެެއްވެސް ތަޢުލީމެއްނެތް ބާޒާރުމަތީ ބިސްވިއްކަން އުޅޭ ސޮރެއް ގިނަ ލާރިދޭ ކޮޅަކަށް ވިކޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރީނދޫ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރި މީހެެއް ތީ