މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި، މަސް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފިހާރައަކުން ތިން ކޭސް ނޫޑުލްސް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ނޫޑުލްސް ކޭސްތައް ނޯތު ހާބަރު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓަކަށް އަރުވަން އުޅެނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ލައިގެން ހުރި ޖީންސުގެ ޖީބުން ދެ ފޯނާއި ވޮލެޓަކާއި ލަގެޖު ކައްޓާއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިތުރަށް ބެލި ބެލުމުން އޭނާގެ ޖީބުން ފެނުނު ތަކެއްޗަކީ މިރޭ 18:00 ހާއިރު ހެންވޭރު ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތިކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ރުއައިދާ

  އާނ.. ނޫޑިލިސްކޭސް ވަގައްނެގި މީހާގެ ބުރީން ހަންދަމާލާފަ 70 އަހަރައް ޖަލައް ކޮއްޕާލާ.. އަދި އަދީބު އައް މިނިވަންކަންދީފަ ދުވާލު ދެދަޅަޔައް އޭނާއައް ބޭސްކޮއްފަ ކަނޑު ކުކުޅުކާންދީފަ ތިބޭ..

  22
  1
 2. ސަންފަ

  ނަމަނަމަ މިލިޔަނުން މީހުން އަތުން ފޭރޭ މީހާ ހައްޔަރު ނުކުރާތި!

  17
  2
 3. އަހްމަދު

  މާމަދުން ނެގީމަ ހައްޔަރުކުރީ... ނޫޑްލްސް ކޮންޓެއިނަރ އެއް ނެގިނަމަ ހައްޔަރެއްނުކުރާނެ....

  6
  1
 4. ބަކުރުބެ

  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ގޮތައް އައްކަޑާބަލަ އޭރުން އުދަގޫވާނެ އެއަތުން ވައްކަން ކުރަން