މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާގެ 7 ބޯޓަކަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް އެމްއެންޑީއެފްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އެބަދައެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފްއިން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިހަވަންދިއްޕޮޅާ ދިމާލުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މޫސުން ގޯސްވެ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހުނު މަސްބޯޓު ތަކަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މޫސުން ގޯސްވުމުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވަނީ ލަންކާގެ 7 މަސްދޯންޏެކެވެ.

އަދި އެ ބޯޓްތަކުން އެހީތެރި ކަމަށް އެދުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވިދާޅުވިއެވެ.\