އެސްއޯއެފް ފައިސާ އެކައުންޓަށް ވަންއިރު އެކައުންޓްގައި 3 ނޫނީ 4 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، މިހާރު ޓީވީތަކުން ލައިވްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެމަނިކުފާނު މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިން ދައުވާގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެސްއޯއެފުން ދިން ފައިސާއަކީ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އެމަނިކުފާނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށެވެ. އެއީ އޭރު އެމަނިކުފާނަށް ކެމްޕެއިނަށް ލިބޭ ފައިސާ މެނޭޖުކުރަމުން ދިޔައީ އަދީބު ކަމަށްވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެ ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ. އެސްއޯއެފް އަކާ އަޅުގަނޑާއި ގުޅުމެއް ނެތް. އެމްއެމްއޭއަކުން އެއްވެސް އިރެއްގައި އެސްއޯއެފްގެ މުއާމަލާތްތަކަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މުއާމަލާތްތަތަކެއް ކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާފައެއްނުވޭ. އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާ އަނގަބަހުން ވެސް އޭސީސީއަށް ޖަމާކުރަން އެއްވެސް ތަހުގީގީ އިދާރާއަކުން އަންގާފައިނުވޭ". ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެހެން ފައިސާއެއް އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓް ޖަމާ ކުރީ އެގްރީމަންޓުގައި ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނާތީ، އެ ފައިސާގައި އަތްލަން ބޭނުންނުވެގެން ކަމަށެވެެ.

"އެހެން ދިމާލަކުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރެއްވީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާއެއްގައި އަތްލަން ބޭނުންނުވީ. އޭރުވެސް އެކައުންޓްގައި ތިނެއް ނޫނީ ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ". ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ކަމަނަ

  ޑޮލަރު އަމިއްލަޔައް ވިހަނީދޯ، ޔާނު، މޮޔަފުޅުވެޕަ، ވަގުތުނޫސް ކޮމެންޓް ހަޖަމުވަންޔާ ޖަހާލާ،

  39
  75
  • އަދުރޭ

   ދަރިމާވާ އެކައުންޓެކޯ އެއީ. ޑޮލަރުތައް ވިހަނީޔޯ.

   35
   51
   • ްަްގައުމު

    ސިޔާސީ ޕާރޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ވެދެއްވާ ދީލަތި މާލީއެހީގެ ފައިސާައަކީ އެޕާރޓީއެއްގެ ލީޑަރު ނުވަތަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ނަމުގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ އެކައުންޓުގައި ހުންނަން ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ލާޒިމް ކުރާއެއްޗެއް! 4 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެއްވެސް އެއްޗެއްނޫން..! 20 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ހަމަޔަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ އެކައުންޓްގައި އެއްވެސް ސުވާލެއް ސަރުތެއް ނެތި ބެހެއްޓޭނެ ކަން ގާނޫނު ބަޔާން ކުރޭ..ގާނޫނު ހުއްދަ ކުރޭ! ރައީސް ޔާމީންގެ ޒިމާގަ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓްގަ އެންމެ 4 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރުމުން އެނގެނީ އެމަނިކުފާނު ނަހަމަ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯއްދަވާފައި ނުވާކަން! ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގަ އެމް ޑީ ޕީ އިން ހަރަދު ކުރިވަރާއި އެކައުންޓުގަ ފައިސާ ދައުރުކުރިވަރު ބެލީމަ އެނގޭނެ ނަހަމަ ގޮތުގަ ފައިސާގެ މުއާމލާތް ހިންގަނީ ކޮންބައެއްކަން! ޜިޔާސީ އިންތިޙާބާއި ދިމާކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަށް ފްރީޒްކޮށް ދައުލަތުން ރައިސް ޔާމީންގެ ޕާރތީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާވެސް އިލެކްސަންސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ހިފަހެއްޓި ހިފެހެއްޓުމަކީ ގާނޫނާއި ޙިލާފަށް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ރައީސް ޠާމީންއަށް އަނިޔާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގިފައިވާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް! މިހާރު ތިކުޅޭ ކުޅިގަނޑަކީ ރައީސް ޔާމިން އަށާއި ދިވެހި އެތަށްހާސް އާއިލާއަކަށް ދިން ބޮޑު ގެއްލުމާއި އަނިޔާ ފޮރުވާ އެ ނެއްގާނީ އަމަލުތަށް ޖަސްޓިފައި ކުރަން، އަދިވެސް އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތެއް! ﷲގެ މިންވަރު ފުޅުން ތި އަނިޔާވެރި ޖާހިލުން ބޭޒާރުވާނެ! ތިނާގާބިލު ފިންޑިން ބަލިވެގެން ދާތަން ރައްޔިތުން ދެކޭނެ! ޙައްގަށް ނަސްރު ދެއްވާނެ! އާމީން.

    • ލަނޑާތަކާ

     މާތްކަމޯ، އެކަމު ކަލޭ ތިއުޅެނީ ހަމަ މިގައުމުގާތޯ؟ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޔާމީނަށްތޯ ދުއްތުރާކުރީ؟ ޔާމީނު އެއްބަސްވި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް ފާޑުފާޑުގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހެދީ އޭނަކަމަށް..ދެލޯފުޅާ ޔާމީނުގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކުރީ އޭނަ ވެރިކަމުން ބޭލިފަހުން އިނގޭތޯ..އޭނަގެ ބާރު އޮއްވާ އެކައުންޓު ކީއްކުރަން، ގޭ ފުރިޖުގައި މަސްވެސް ފްރީޒް ނުކުރެވޭނެ ކިތަންމެ މަތީ ކޯޓަކުން ނޫނީ ކޮމިޝަނަކުން އަމުރުނެރުނަސް..އެއަށްވުރެ މާ ޖައްބާރު ވާނެކަން އެނގުނެއްނު ސކ ފުރާޅުން ޓިނުނެގި ދުވަހު...މީހަކަށް ހިތްކިޔަސް އައިބެއް ނުފެނުނަސް ތީ އެކަމު ބޮޑުވަރު! ދެން ބުނޭ މަށަަށް ހުރީ ރީދޫހުންޖެހިފަޔޭ..މަ މޑޕ އަށް ވެސް ނުކެޓެން އިނގޭތޯ..ކޮމެންޓުނުކޮށް އަމިއްލައަށް ތިކަހަލަ އެއްޗެހި ހިތަށްގެނެސް ހިތްހަމަޖައްސާލާ.

  • ާަާަަައަސްލު

   ޖާހިލުންނަކައް ނުވިސްނޭނެ...މައުމޫން ވެރިކަމުގަ ޑޮލަރު ރޭޓު 12:85 ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަންލިބޭ...އައްނި ވެރިކަމުގަ 18 އަދި 19 ރުފިޔާއަށް ގައްނަން ނުލިބޭ...އޭރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ބަލާލަބަލަ ކާލިއަދަދު އިނގޭނެ..
   ޔާމިން ވެރިކަންނިމުނުއިރު އައްނީގެ ބޮޑު(މޑޕ) ދަރަނިދައްކާ ހަލާސްކޮއްފައި 15.85ޑޮލަރު ގައްނަންލިބުނު...ގައުމުގަހިންގި މަސްރޫއުތަކުގެއަދަދު މުޅިރާއްޖޭންފެނޭ. ގަމާރުންމިގައުމުގަ ގިނަވީމަވާނީ މެހެން

   49
   11
  • ްްގައުމު

   ކުކުޅައްވުރެން ބިސް ދޮޝީވެ ވާނުވާނޭގުނަސް ސިޔާސީވެގެން ތެޅިބާލާ މީހުންނަކަށް ނޭގޭނެ ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކަށް ފައިސާ ލިބޭގޮތާއި އެފައިސާ ދައުރުވާ ގޮތެއް!

 2. މޮހަދު

  މީހުން އަދިވެސް އިތުރަށް އޮޅުވާލަން ކަމިޝަންތައް ހާދާ މައްސަލައްތައް ބަލާށޭކިޔާ ބޮޑެތި މޮޅު އަތްނުފޯރާވަރު ވާހަކަ ދެއްކޭނީ އިތުރު ކަމެއްކުރެވޭނީ އިންޑިއާ ބަނޑުލާއިގެން މިނޫން ކަމެއް ނުކުކުރެވޭނެ

  78
  19
  • ްްގައުމު

   އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ ޒާތީވުމާއި އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރުމާއި، ހަސަދަވެރިވުމުގެ ތެރެއިން ހައްގަކާއިނުލާ ތިމާގެ އަހާއަށް ގެއްލުންދީ އަނިޔާކުރުން. ޢެންމެހާ މުއުމިނުންނީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބައެއް. ޢިސްލާމް ދީނުގައި ތިމާގެ އަޙާއާއިމެދު އަނިޔާވެރި ވުމެއްނުވޭ!
   އެމްޑީޕީން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާގަ ޖެހި އެނުބައި ވަސްވާސްތަކުގަ ޖެހިގެން ނުނެއްޓިގެން އުޅެންޖެހޭ ވަރަށްވުރެން ބޮޑަށް ދިވެހިންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވާންޖެހޭ..ޖަޒުބާތުގަ ޖެހިފަ އެމްޑީޕީ ޖަހާލަވަޔަށް ޕަޕެޓެއްހެން ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތި ނަށާ އުޅޭނީ މިރާއްޖޭގެ މަދުބައެއް! ތަންދޮރު އެނގެން ބޭނުންނުވާ ބައެއް! ހިޔާލީ ފޮލާ ކައްކާ ބައެއް!

 3. ޙަބީބު

  އެކަމަކު ދަރީގެ ކުލިނުދެއްކިގެން ފުލްމުސާރަ ނަގަންފެށީކަމައްބުނީ ކުއްލިޔަކައް ތިންމިލިޔަން ހަތަރު މިލިޔަން ވަނީ ކިހިނެއް އަދި ބިމެއް ގަނެ ލާޖައްސާފަ އެތަން ސަތާރަބުރިޔައް ހަދަމުން

  33
  42
  • Anonymous

   ކާކު އެހެން ބުނީ؟ ކެނެރީ ސޮނިބެ ދޯ

   19
   7
 4. ދަންނަ

  ޔާމީނުގެ އަހުލުންނޭ! ޑޮލަރު ވަގުންނޭ ހަޖަމުކޮށްލާ ދެން.

  23
  46
 5. ބޯގަޅި ކަކުނި

  "އެއީ އޭރު އެމަނިކުފާނަށް ކެމްޕެއިނަށް ލިބޭ ފައިސާ މެނޭޖުކުރަމުން ދިޔައީ އަދީބު ކަމަށްވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ." ބަލަ ކެމްޕެއިން ކުރަން ލިބޭފައިސާ އަކީ ޔާމީުގެ ފައިސާއެއްނޫން. އަދި އަދީބުގެ ފައިސާއަކަށްވެސް ނުވާނެ. އެއީ ޕީ.ޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ފައިސާ. އެފައިސާ ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަކީވެސް ޚިޔާނާތެއް.

  31
  32
  • ްްގައުމު

   ސިޔާސީ ޕާރޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ވެދެއްވާ ދީލަތި މާލީއެހީގެ ފައިސާައަކީ އެޕާރޓީއެއްގެ ލީޑަރު ނުވަތަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ނަމުގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ އެކައުންޓުގައި ހުންނަން ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ލާޒިމް ކުރާއެއްޗެއް! 4 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެއްވެސް އެއްޗެއްނޫން..! 20 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ހަމަޔަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ އެކައުންޓްގައި އެއްވެސް ސުވާލެއް ސަރުތެއް ނެތި ބެހެއްޓޭނެ ކަން ގާނޫނު ބަޔާން ކުރޭ..ގާނޫނު ހުއްދަ ކުރޭ!

 6. ގައިންދިޔާ

  މަނީ ލޯންޑްރިންގް މައްސަލަ އާއި މެދު ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެއޭ ސަބަބަކީ ތިޔާ ކަމަކީ އެއީ މަނީ ލޯންޑްރިންގް ގާނޫނު އުފަން ވުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ އަމަލަކަށްވާތީއޭ ދެން ތިޔާ ކަން ނުފެތޭނެއޭ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ސަބަބަކީ ތިޔާއީ މަގާމްގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ އެއް ނޫނޭ ތިޔާ ކަމުގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނީ އެސްއޯއެފް އާއި ދެކޮޅަށޭ ތަމެންގެ ވެރިކަން ގުރުޑުވާތީވެ އެކަން ފޮރުވަން އުޅެން ވެގެން އުޅެން ހަދައިގެން މިހާރު ތަމެންގެ ވެރިކަން މިހާރު ތިޔާއޮތީ ގައިންގޮސްފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ...

  11
  6
 7. ސުއްބޫ

  އަމާތަ! އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރާމީހެއްގެ އެކައުންޓުގައި ހާދަ ބައިވަރު ފައިސާއެކޭ.. މަޗާ ތީތި ކަޑަ!

  26
  29
 8. ދިސްވޭ

  އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ފައިނަލަށް ގޮސްގެން ބޮޑު ވަރަށް ގެނެވޭނީ އެއީ ރަންމެޑަލް ގަނޑެކޭ އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުުހުންނާނެއޭ ތިޔާއީ ދެން މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތާއީދު ކުރާ އަދި ތާއީދު ކުރަން ބޭނުންވާ ވެސް ކުޅިވަރެއް ނޫނޭ ގެންނަގަ ތަމެން ފުޓްބޯޅަ ތައްޓާއި ރަންމެޑަލް މަމެންނަށް ހެވޭ ފައިސާ ދީ ގަނެގެން ގެނައަސް ގެންނަގަ އެއީއޭ މަމެން ބޭނުންވާ ތައްޓާއި ރަންމެޑަލް އަކީ ޔޭއް ޔޫ ބެޓަރ ވެލް ޕްރިޕެއަރޑް ޓްރައި ޓު ގެޓް އިޓް...

  8
  8
 9. ހަތްބޯރާއްސޭ

  ތަމެންގެ ގުރުޑު ވަމުންދާ ވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ތަމެން ތިޔާ ތިބީ އަބަހައްދަވެ ހަތްބޯރާހި ގޮތަށް ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑު ހަދައިގެން ދެހާންތިވެފައޭ އެއީއޭ ތަމެން ބޭންކްގެ ބޮޑޭ މެން އިންދާލަން އުޅޭ ކަމަކީ ތަމެންނާއި އަރާ އަރަފޯދިގެންވާ ކަންކަން ކުރަން ތަމެން އުޅުނިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ ނޫންތޭ....

  16
  5
 10. އަލީރާޖާ

  މިއީ ހަމަ ކަޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަން އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުން އިގެން އެބަ އޮތް. މި އެކައުންޓު ހުޅުވީވެސް އެ ފައިސާ ޖަމާ ކުރަން އޭގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮލެއް ކުރިން 250 ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައި. އެ ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް މި އެކައުންޓުގައި ނެތް. ޖަމާ ކުރީ އެސްއޯއެފްގެ ޗެކު.

  18
  14
  • Anonymous

   ތި އޮތީ ކަލެޔަށް މާ މޮޅަށް އިނގިފަ

   13
   7
 11. މާވަޑި ފަލާހް

  މީއަރަތެއް ނޫންތޮ!!!! މީނަނޫންތޯބުނީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެފަ ތިމަންމަނިކުފާނު ނަންގަވާނީ މުސާރައިގެ %50އޭ، ނަމަވެސް ދުވަސްކޮޅެއްނުވެ %100 މުސާރަނަންގަވަން ފެއްޓުމުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވީ ދަރިފުޅު ކުއްޔަށް ފުލެޓެއްގައި އުޅުއްވާތީ ދަރިފުޅައް އެހީވުމަށް އަތުގައި ފައިސާނެތުމުން ފުލްމުސާރަނަންގަވަން ފެއްޓެވިއްޔޭ،،، އެސްއޯއެފް ފައިސާ އެކައުންޓަށް ވަންއިރު އެކައުންޓްގައި 3 ނޫނީ 4 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަމަށްވާނަމަ ދަރިފުޅައް ފުލެޓެއްކީއްކުރަންތޯ ގަނޑުވަރެއްވެސް ގަނެދެވޭނެނޫންތޯ... މިކަހަލަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަމިދައްކަނީ .. މިހެންކަމަށްވާނަމަ އެކައުންޓްގައިހުރި 3 ނޫނީ 4 މިލިއަން ޑޮލަރުަކީވެސް ކިހިނެއްްހޯދިފައިސާއެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ.

  13
  13
 12. މުހައްމަދުމޫސާ

  އަޅުގަނޑުހީކުރީ ގަޓްރައީސްގެ ގަޓްހުންނާނެކަން
  އެކަމަކު މިޔަދު މިއެނގުނީ ހަމަހުއްސެއްކަން !
  ވަރަށް މޮޅުވާހަކަދެއްކުން ތެރިއެއް ކަން
  އެކަމަކު ގެނައިވަކީލުންނަށް ވެސް ވާހަކަނުދެއްކިގެން އަނގަ އޮޅިގެން ކީހާވެސް އެއްޗަކީ ޕަޕަތަ ޕަޕޮޅި އެހެންކިޔަންހެދީމާ
  ޔާނައްރޭކާލީ ގޯސްވެއްޖެކަން
  ދެން އަމިއްލަ ދިފާއުގައި އެއްމެންކުރިމަތީ އިއުތިރާފުވެ ބޭޒާރުވެގެން ފާޑެއްގެ ޒަމީރެއް
  ކަރުގައޮޅާލައިގެން ތާށިވެ ބޭޒާރުވުންނޫއެއްކަމެއް
  ވެސް ނުވި މަހީހީ ހަލާކު އެކަމަކު ދެރަވެސްވި
  ވެރިކަމަށްގެންނަން ވޯޓްލެވުނީމަ އެކަން ހިތަށްއަރާފަ.

  8
  18
  • ާަަެެެުުިޮްނުދަނނަ

   މިފަހަރު ކުރިވަައްކަން ފަޅާއަރާ އޮރިޔާން ވެ ބަރަހަނާވީމާ ދެންސޮނިވެއްޓިފާ ތިބޭތަން ފެއްނަން ވަރަަަައްގާތް ވެއްޖެ

   1
   1
 13. ނޫނު

  ނުވަމަހާ ނުވަދުވަސް..ވީމަވިހަނީތަ ތިޔަބުނާ .އެކައުންޓް އަހަރެން އެކައުންޓެއް ނުވިހަ ތިހަދާގޮތެއް ބުނަގަ

  7
  12
 14. ށުމްބުލި

  ޙަބީބު ކަލޭ ތިޔައީ ތަނެއއދޮރެއްނޭގޭ ގަމާރެއް ކަލެއަކަށްނޭގޭތަ އިބތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ޖަވާބު ފޮނުވުމުން ދައުލަތުގެ ވަކިލު ޖަވާބު ދިނުމުގަ ދެން މުއަށްކިލުން ދިފާއުގަ ވަކާލާތުކުރި ދެން އޮތީ މުއަށްކިލުން ދިފާއީހެކި ހުށަހެޅުން އަދި ދައުލަތުން ހުށަހެޅީ ފޭކް ހެކިކަން އެގިގެންދާނެ

  1
  1
 15. ްްޤައުމު

  ރައީސް ޔާމީން މިޤައުމުގެ ހަރުމުދާ ނުއަގުގަ ވިއްކާފަ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަންގަވާ ރޯމާ ދުވާލު ބޭންކް އެކައުނޓައް ލައްވައިގެން އިންނަވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާނީ ވަރަށް ކަނޑު ކޮސްބައެއް! ރައީސް ޔާމިން އަކީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެ ވަޑައިގެން ޑޮލަރެއް ފެނިގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޙިޔާނާތްތެރި ވާނެ ބޭފުޅެއްނޫން! މިއަދު މގައުމުގަ ކުރިއަރައިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ބިޔަކުންފުނި ތަކަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިޙްލާސްތެރި މިނެއް މަސަކަތްޕުޅު ތަކުގެ ނަތީޖާ. ޢެސްޓީއީ، މިފްކޯ، އެއަރޕޯރޓު، އެޗްޑީސީ، އެމްޓީސީސީ، ސްޓެލްކޯ ފަދަ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނި ތަކަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަރަށް އިހްލާސްތެރި ވަރަށްބުރަ މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅު ތަކުގެ ނަތީޖާ! ރައީސް ޔާމީންއަކީ ކޮންބޭފުޅެއްކަން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް މިހަގީގަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ! ޜައީސް ޔާމީންގެ އިސްތަށިފުޅުގަ މބާވަތުގެ ތާކުންކުރެ ތާކުނުޖެހޭ އިލްޒާމް އަޅުވާ ހިތައްއެރިހާ ވާހަކަތަކެއް ލިޔެ ހެދުމުން އެނގެނީ ތިބާމެންގެ މައުލޫމާތު ކޮށިމިންވަރާއި، ބަޔަކު ސިޔާސީ މަންފާތަކެއް ހާސިލްކުަމަގެަނިޔަތުގއި ފަތުރާް އެއްވެސް ހަމައެއްލlަމައެއްނެތް ލަމްބާ ޗޯޅާ ވާހަކަތަކުގެ ޖަޒްބާތުގައި ޖެހިފައި ވާނުވާ ނޭގޭ މަދުބަޔަކު ތިބޭ މިންވަރު! ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފޮނުކެއްކކޔަސް ރައީސް ޔާމީންއާ އެއްހަމަޔަކަށް ނާދެވޭނެ! ރައީސް ޔާމީން ފެންވަރުގެ ތަޖްރިބާކާރު، ގާބިލު އެހެން ލީޑަރެއް މި ދިވެހި ފަސްގަނޑަކު ނެތް! ޜައީސް ޔާމީންއަކީ ދުރުވިސްނި ވަޑައިގަންނަވާ އިހްލާސްތެރި އަދި ހިދުމަތްތެރި ރައީސްއެއް! ޢެކަން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އަމަލީގޮތުން ސާބިތުކޮށްދެއްވާ ނަތީޖާ ނެރެ ރަތްޔިތުންނަށް ދައްކަވާފަ! ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ލޯބި އިހުނަށްވުރެން ބޮޑަށް ރައީސް ޔާމީން އަށް މިންވަރުކުރައްވާނެ...އަދި އަނިޔާވެރިން ފަލީހަތްވެ ނިކަމެތިވެގެން ދާތަން ރައްޔިތުން ދެކޭނެ. ާ

  9
  1
 16. މުހައްމަދު

  ހެހޭ މިފަހަރު އެއްކަލަ ހިޝާމުގެ ބެލް އިތުރަށްބާރުވެ ކޯޓް އެދިޔައީފަޅައިގެން އިތުރާށްޖެހުނީ ލައިބްރަރީތަކަށްވަދެ ދަން މަޅި ޖަހާގޮތް ދަސްކުރަން ކީއްކުރާނީ ރޯނުއެދުރުން ވީމަ ވާނެ ގޮތް މިބައިގަނޑަށްހީވަނީ ލައްކަޔެކޭ އުތަ މިހާރު ކިތައް ދަންތުރަ ޖަހައިފިން މީން ކޮންމެފަހަރަކު ޔާމިނުގެ ސާބިތުކަން އެރެރަދަނީ ފެންނަމުން ދިފާއީ ވަކީލުންނަށްވުރެ ޔާމިނުގެ ވާހަކަތަށް ހަރުދަނާވެފަ ތެދުކަންވަނީބޮޑު ވެރިކަމަށް އައުމުގެކުރިންވެސް ރ.ޔާމިނަކީ އަމިއްލަވިޔަފާރިވެސް ކުރާމީހެއް ވީމާ އަތުގަހުންނަ ލާރިޔަކީ ދައުރުވާނެ އެއްޗެއް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ސިލްކޮށްފަ ބަހައްޓާކަށް އޭނަވާ އެބަހުރި ތާ ތިޔެއް އެނގުނީސް ދެން ވެރިކަންކުރި މީހުންފަދަ މީހަ ކަންވީނަމަ ރާއްޖޭންބޭރުގަ އަޗާތަޅަން މިއަދުހުރީސް ބުނަންއޮތީ މިތިބީބަލަންށޭ ފިސާރި ރަގަޅުޝަރީއަތެއް ވަގުންތައް އެއްވެގެން ކުރާށޭ ޑްރާމާކުޅުމުގެ ބޭނުމެއްނެތޭ ތިޔަސަކަރާތް އަނބުރާ އަދި ތިޔަބައިގަޑާ ކުރިމަތިލާނޭ އެދުވަހުން ފޫޅުދިގުހަންޑިގެ ގޮވެލިފަތި ނުގޮވައްޗޭ

 17. ޞަނަމް

  ތަހުގީގު ރިޕޯރޓްތަކުން ފެންނަގޮތުގައި މިއެކައުންޓް ހުޅުވީ އެ. އޯ. އެފް ގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއްކުރިން މިއެކައުންޓަށް އެހެން ފައިސާއެއްވަދެފައިވާކަމަކަށް ތަހުގީގު ރިޕޯރޓްތަކެއް ނުބުނޭ ޔާމީނު ބުނީމަ ދެންގަބޫލްކުރަންވީދޯ

 18. ސާބެ

  ކޮންތާކުނނެރުނުހާ ޑޮލަރެއް ތިހުރިހާޑޮލަރަކީ ރަށްޔެތުންގެ ފައިސާ ދަމާނެރޭ

 19. އަހުނަފް

  ކޮނަތާކުން ހޯދި 4 މިލިޔަން ޑޮލަރެއް؟

  • ްްގައުމު

   ރައީސް ޔާމިން އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ސިޔާސީ އެއްޕާޓީގެ ރައީސް، ސިޔާސީ ޕާރޓީތަށް ހިންގަނީ އޕާރޓީތަކުގެ ސަޕޯރޓަރުންގެ ވަރަށްބޮޑު މާލީއެހީތެރިކަމެއޯ ލިބިގެން..ތަންދޮރު ނޭގޭ މީހުންނަށް ހީވާނެ 4 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ މާބޮޑު އެއްޗެއްހެން...200 ރަށުގަ މީހުންދިރިއުޅޭ ޖަޒީރާ ގައުމެއްގަ ސިޔާސީ ޕާރޓީހިންގާ ކެމްޕެއިންކޮށް ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް 4 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެއީ މާބޮޑު އެއްޗެއް ނޫން! ފައިސާއާއި ހަރަދު ހިނގާގޮތް ނޭގޭ ބުރާންތިންނަށް ހީވާނެ މާބޮޑު ކަހެރުވަކެކޭ!

 20. ހެޔޮވެރިކަަންކުރާނެ މީހާ

  އަސްލުއަހަންނަކީ ޔާމިން އަށް ތާއިދު ކުރާ މިހެެއް ނޫން. ގާނޫނީ މީހެއްވެސް ނޫން އެކަމަކު ފެންނަ އެއްޗެއް ބުނެލާނަން. ޔާމީނު ވީ އެކައުންޓައް ނުަހައްގު ފައިސާ ޖަމާ ކުރި ވަކި މައްސަ؛ލެއްގޮތުގައި ބަލައި ޕޮލިސް ހުށައަޅަން. ދައުލަތުން ވެސް ނުހައްގު ފައިސާ މުއައްޒަފުން ނަށް ޖަމާ ކުރޭ. ދީނުގައި ކަޑައެޅިގެން ހަރާމް ކޮށްފައިވާ ރާލާއި އަދި އޫރުމަސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ އަދި ބެންކް އިންޓަރެސްޓް އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ސަރުކާރު މުއައްޒަފުން ނަށް ހަރާމް ފައިސާ އިން މުސާރަ ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން.. ކާން ތިދެވެނީ އަލިފާން.. އެވެސް ހަރާމް.

 21. އިހުސާނާ

  މީ ކަނޑަ އެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް ސާބިތުވޭ އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުން! މީ ހަމަ އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަން ވެގެން އޭގެ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން ހުޅުވި އެކައުންޓެއް! ދެން ހަމަ ކެމްޕޭނު ލާރި އޭ ބުނީމަ، ކިހިނެތް އަހަރުމެން ޤަބޫލު ކުރާނީ!

 22. އ. ޖ. އ

  ދެން ތި ޖެހުނީ އެ ހޯދި ގޮތެއް ބަލަން.. ކޮބާތަ 800 މިލިޔަން މިހާރު