ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ދައުވާ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ން ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ ގޮތަށް ކަމަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވައްޑެ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިއަދުވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.
ވައްޑު ދެކޭގޮތް ކަމަށް ބުނެ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވައްޑެ ވަނީ ހަތަރު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ، އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ދިފާއީ ބައެއް ހެކިތަކަށް ޒިންމާދާރު ކަމެއްނެތި ޕީޖީ އިއުތިރާފްވަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވައްޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ތަފްސީލީ އެންމެ ނުކުތާއަކުން ރައީސް ޔާމީން ކުށުން ބަރީއަވެދާނެ ކަން، ދެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބުނުކަން". ވައްޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން ދައުވާގެ ދެ ވަނަ އަޑުއެހުން މިއަދު ކުރިއަށްދިޔައިރު، އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ދެން އޮންނާނެ ދުވަހެއް ގާޒީ އަންގާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ގަދަކުޑޭ

  ތިޔައީ އަނެއްކަ މަރުދޮޅިއެއް

  6
  2
 2. ޤާ ސިމް

  ސަލާމަތްވާނެ އެއްގޮތަށް ވެސް ނެތް

  3
  17
 3. އަން

  ޔާމިނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި ވަނީ ސައިކޯ ދައުވާއެއް. ޔާމިނު ސަލާމަތް ވާނެ ހުރިހާމަގެއް ގާޟީ ހައިލަމް ބުނެދިން. ގާޟީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ބުނެވެން އޮތް މިންވަރަށް ބުނެދިން. އެކަމަކު ޔާމިނު ގެންގޮސްފައި ތިބި ވަކީލުން އެއަށްވުރެ މާ ގަމާރު. ވަކީލުންނާއި ނުލައި ޔާމިނު އެކަނިގޮސް ދިފާއުވާން އުޅުނު ނަމަވެސް ތިއައްވުރެ ރަގަޅު ވާނެ. ވައްޑޭ ބުނީ ހަމަރަގަޅު ވާހަކައެއް. އެއްމެ ޖުމްލަޔަކުން މުޅި މައްސަލަ އެފުށްމިފުށައް ޖެހޭނެ.

  15
  1
 4. ނާދިރާ

  އެއްކަލަ އެނދި ބޮކި.. ޔާމީން ޖަލަށް ނުލެވިގެން ތެޅިމަރުވަނީ....

  11
  1
 5. އަފިރިންގެ ޚިޔާލް

  ވައްޑެމެންވެސް ކަނޑުކޮސްގޮވާނެކަމެއްނެތް، ރ.ޔާމިން މަށްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ބޮޑް ސިޔާސީ ދައުވާއެއް. ދައުވާ ކޮންމެގޮތަކަށް ހުށަހަޅާފަވިޔަސް މިލިޓަރީ ވައްތަރަށްކުރާ ޝަރީއަތުގައި ވާނެގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭ. ކަންނެލި ވަދު ދޫކުރި ޓީމުގެ ކެޔޮޅެއް ވައްޑެއަކީ... ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓްތައް މިއިން ދުވަހަކު ނުކުރާވަރަށް ސިޔާސީކޮށް ތެދުވެރި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ސިޔާސީ ފަލްސަފާވެރިކަމެއް މިއޮތީ ފެތުރުމުގެ މަގުމަތީގަ. ޤާޒީ ހައިލަމް އާއިމެދު ހިންގޭ ނުފޫޒާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި، ސިޔާސީ ބާރުގަދަ ވަދުތަކަށް ނޫނޭ ވިދާޅުވެ، އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް މިހަރާމް ދައުވާއަށް ލިބުމީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ގަދަ މިސަރުކާރުގރ ޖައްބާރުންނަށް ދެވޭނެ ރަގަޅު މެސެޖަކަށްވާނެ... ޔަގީންކުރަންވީ މިނާ ނާޅިން އަހަރަމެންވެސް މިނާނެކަން.

  2
  4
 6. Anonymous

  މި ވެރިކަމަކީ ވެސް އަމާ ބުނީތީ ފަރަށް ބޮލިހިލަން އައިސްގެން އުޅޭ ބަޔެއް ،،،،،،،

  24
  3
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ކޮސް ނުގޮވާ.ވަރަށް ދެރަވެ ކަޑަވޭ ދޯ ވަގު ކަލޭގެ ބޭލީމާ.މަ ނަމަވެސް ކަޑަވާނެ

   3
   4
 7. ޖޯން

  މީނަ މީ ޖަލުގައި އަންހެނަށް ވުރެ ހާލުގައި އޮތް މީހެއް. ދެން މިހާރު ކޮން އަނގައެއް ތަޅާކަށް!

  37
  41
 8. އަފީ

  ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރިއަތް ކުރިއަށްދަނީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށް ދާ އުސޫލުން! އަދި ބަފާ ބުނީތީ ކަނޑަށް ދާ އުސޫލުން! އަދި މާމަ ބުނީތީ 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ސަރުކާރުން ހެދި ނެހެދި ގޮތެއް ނޭގުމުން! އަދި ކާފަ ބުނީތީ ސަރުކާރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޯކޮޅު ވަތަށް ތިރިވާތަން!

  21
  1
 9. މައިބަދަ

  ޖަލުގަ ކާކައްތަ ތިބުނާހެން އޮވެވުނީ ފައިވްސްޓާފެންވަރުގެ ކޮޓަރިއެއްހަދާދީފަ ދިނީމާއެތާގަވެސް ނޯވެވުނު މައިބަދާގަރިއްސާވަރުން

  16
 10. ާރަސީދު

  ދެން ތިހާވަރު ވަމުންދާއިރު ތިކަންތަކާ ދެކޮޅައް ރައްޔަތުން ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެ ނޫންތޯ

  10
 11. އަލް ނޫރު

  ކިނބުލަކަށް ވުޔެ ޔާމީނު ރަނގަޅު ގައުމު ނުވިއްކާނެ ވިއްޔާ ؟؟؟

  20
  1
 12. މުހައްމަދު

  ކަލޭ ކުރީފަހަރުވެސް މަޖިލިސްއަށް ހޮވާދިނީ ޕީޕީއެމް އިން.
  މިފަހަރު މޮޅުތަކެއް ވިތަ؟
  ހުންނާނީ ރާކަނި މަސްކެވިފަ

  11
 13. ާއަޙްމަދު

  މިއަދު ވައްޑެގެ ޝަރީއަތެއް ހިގީ ކޮން ކޯޓަކު؟!!
  ވައްޑެގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ކުރެވެނީ ކޮންކަމަކާ؟!!!

 14. ޗާލު

  ޔާމީނަށް ޖަލުހުކުމެއް ނވަތަ އަދަބެއް ނުލިބިގެން އުޅޭހެންހީވަނީ. ބަލަ ވައްޑޭ ކޮން އަނގައެއްތަޅާކަށް ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން އަނގަތިބާނަނީ. އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާހެން ކިޔެވީމަ ވާގޮތްތިފެންނަނީ. ތިމާވަރުގެ މީހަކުނެތްކަމަށް ހީކޮށްގެން އުޅުނު ސުޢޫދުވެސް ބަޔަކު ބަލައިގަންނަ ޒާތުގެ ބައެއްނޫންތީ. އަނގަގދައީ ދެންނެތްކަމެއް.

 15. ނާށި

  ރ.ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތަކީ ސިޔާސީ ކަމުން ފުރިގެންވާ އެއްތަތްގަނަޑަކަށް އެޅި ފައިވާ ޝަރީޢަތެއް.ޝަރީޢތް ބަލާ ކޮންމެ ބަޔަކަށް އެކަން އެނެގޭނެ. އެކަމުގައި ތިބީ އެމަނިކްފާނު ގޮޅިއަކަށް ފައްތަންކަން އެނގޭ.ދިފާޢުވުމަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޙުކުމްކޮށްފަ ލާތާކަށް ލާންވީނު. ކީއްކުރާ ޝަރީޢަތެއްތަ؟ އެމްޑީޕީ އަކީ ވެރިކަމށް ކުފޫ ހމަވާބަޔެއްނޫން. އައިސް ކޯޓްތަކަށް އަތް ބާނާ ރ. ޔާމީންގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން އެއްެއްޗެކޭ މިއެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން އުޅޭބައެއް. އެއީ މިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ބާނީ.އެމަނިކްފާނުގެ ދުވަސް ވަރަކީ މިރާއްޖޭދުށް އެއްމެ ތިޔާގި ދުވަސްވަރު.