އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް މަރުވުމުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެއްލިގެން އެދިޔައީ ރަހުމަތްތެރިއެއް އަދި ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން މިހެން ވިދާޅުވީ ސުވަރާޖް މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ހިތާމަފާޅުކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ވިދާޅުވީ ސުވަރާޖް މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާ ސަރުކާރަށާއި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ތައުޒިއާ ފޮނުވާ ކަމަށެވެ.

ސުޝްމާ މަރުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަން ސުޝްމާ ކުރި މަސައްކަތައް ނިމުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޝްމާ މަރުވުމުން ރާއްޖެއަށް އެގެއްލުނީ އެކުވެރިއެއް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވިދާޅުވިއިރު ރައީސް ޞާލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ ހާރީޖީ ސިޔާސަތު އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވާ ގޮތައް ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވިއިރު ހާރިޖީ ވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވީ ސުޝްމާ އެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ސުޝްމާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެންނެވެ.

ސުޝްމާ އަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކަޝްމީރުގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އަލަށް ހިންގަން ފެށި ޖަރީމާއަށް ތާއިދު ކުރިތާ ތިން ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

ސުޝްމާ މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކަޝްމީރުގައި ހިންދޫ އިން އާބާދު ކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތާރީޚީ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ސުޝްމާ މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ގެންދަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ތައުޒިއާ ފޮނުވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ސަޓޯ

  މިކަހަލަ މުސްލިމުންނާއި އިދިކޮޅު މީހުނަށޭ މިއެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު ސަޕޯރޓުކޮއް ގުޅުންބާއްވަނީ.. އަޅެފަހެ ދިވެހިން މިތިބެނީ އެއްޗެއްކާލާފަތަ... އަދިވެސް ވާނުވާ ނޭނގިފަ ތިތިބެނީ އަހަރެމެން ސަރުކާރުހިންގަންދީފަ މިހުރީ ލާދީނީ ނުބައި ނުލަފާ ހިޔަޅުންތަކަކައް.، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނިޔާ އިބުރޭ ހިތިގޮތަކައް ނެތިގެންދާނެ

  84
  3
  • .....

   ކަލޯ ދިވެހި ސަރުކާރު...މުސްލިމް ލޭބަލްގަ މާކެޓަށް ނިކުމެ މަންފާ ހޯދަމުންދާއިރު ތިބުނާ އެކުވެރިޔާގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދައްްކާލިންތަ އެކުވެރިންގެ ގާތު...އކުވެރިންނަކީ އެކުވެރިންގެ ބަސް ގަބޫލު ކުރާނެ ބައެއްދޯ....ކީއްވެ އެކުވެރިޔާ އެހާ ބޮޑު ގޯހެއް ހަދަމުން ދިޔައިރު ނުހުއްޓުވީ....އެކުވެރިން އެކުވެރިން ހަމަ މަގަށް އަޅުވަދޭންޖެހޭނެދޯ..
   ނާ....މަށަށް ފާޑީ ތީ އިންޑިޔާގެ އަޅުވެރިންނާ...ނުރުހޭ ބަހެއްބުނެފިނަމަ ނުދީފާނެތާދޯ...ފިނޑި ގަމާރު ބައެއް ދިވެހިންގެ ވެރިންނަށް ގެނެސްފަ މިތިބީ....ގެނާ ބައެއްގެ ސިނކުޑި އޮތްބާއޭ ސުވާލުކޮށްލުންވެސް ގޯހަކަށް ނުވާނެ....

 2. Anonymous

  ޢަލްހަމްދލިﷲ. މިކަހަލަ އަނިޔާވެރިޔެއް މަރުވުމަކީ މުސްލިމުންނައް ލިބުނު ނަސްރެއް.

  98
  1
 3. މުސްލިމް

  ތިޔަ ދައިތަގަނޑުގެ ނުބައިކަމުން އިސްލާމީ އުންމަތް މިންޖު ކުރެއްވި ކަމީވެސް ބޮޑު ނިއުމަތެއް. ޝުކުރުހުރި

  20
  1
 4. އެއްކަލަ މީހާ

  يا الله އވސްގޮތަކުން މޯދީގެ ކަންތަ ނިއްމަވާފާނދޭވެ آمين

  19
 5. ١٢٣

  ފޮތިފޭއްޔެ އޮޅައިގެންވެސް އުރިޔާން ހިޔާނުކުރެވޭ ކޮންމެމީހެއް ވާނީ މިސަރުކާރުގެ އެކުވެރިޔަކަށް

  16
 6. އަލީ

  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ގައުމުގެ ވެރިކަމުގައި މިތިބި ވެރިން ރީދޫބައިގަނޑު ކިތައްމެ ނުރުހުނަސް ވަރަށް ހިތިގޮތަކަށް ވެއްޓޭނެ. މިއަދު މިރީދޫ ބައިގަނޑަކަށް ނޭގެ ވެރިކަން މީ މާތްﷲ ދެއްވީމަ ލިބުނު އެއްޗެއް ކަމެއްވެސް މިއަދު ގަދަބަސް ބުނަމުން ދުވާއިރު. "މިތުރުންގެ ހިތަށް ދަތިކުރި ކަޅުކޮންމެ ރެއެއްވެސް ނިމިދަނީ ފަތިހަށޭ ފިތުރަތުގެ އުސޫލުން އަމުދުން". މިހާރު މިހެން ނުކިޔާނެ މިބައިގަނޑު. އެކަމަކު ވަރަށް ގަދައަށް އަޑުއިވުނު ބަސްކޮޅެއްމީ ރިޔާސީއިންތިހާބުތެރޭ.

  15
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ދެން ވަގު ކަލޭގެއަށްތަ ލިބޭނީ

   1
   5
 7. މެގަވޯޓު

  ރާއްޖެއަކައް ނޫން. ކަލޭޔާ ކަލޭމެންގެ ބައިގަނޑަށް ގެއްލުނު އެކުވެރިއެއްތީ.

  20
 8. ނުރަބޯ

  ގެއްލުނީ އެކުވެރިއެކޭ ބުނާނެތާ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭނުތެރޭގައި ޑޮލަރު ކަޅުފޮށި ހިފައިގެން އައީ މި ދައިތަ ނޫންތޯ......؟

  16
 9. ީޔުފތ
 10. ގަބުރޭ

  ސުވަރޭޖު ހިބަރު ވަދެއް ގާޖެއްސީ ނޫންބާ؟

 11. ޣާދިރު

  މިޝައިތޯނާ މަރުވުމުން ދެރަވާނީ ޝާހިދުމެން ކަހަލަ މީހުން..

  16
 12. އަލީ ރާޖާ

  އަލްހަމްދުﷲ އަލްހަމްދުﷲ. އުފާވެރި ޙަބަރެއް.

  16
 13. ދދދދދދ

  ރާއްޖެއަށް އެކުވެރިއަކު ނުގެއްލޭ. ރާއްޖޭ ވެރިކަމަށް ސަވާރުވެ ތިބި ގުންޑާއިންނަށް އެކުވެރިއަކު ގެއްލުނީ.

  18
 14. މުރާދު

  މީނާއަކީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅުފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއީ ކަޝްމީރުގެ ޖަރީމާއަށްް މީނާތާއީދުކޮށްފައިވާތީ ވީމާ، ސުޝްމާ މަރުވުމުން މުސްލިމް
  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކުވެރިއެއްގެއްލުނީކަމަށް ނުބެލެވޭ މުސްލިމުންނާދެކޮޅު
  ފަރާތަކަށްނިސްބަތްކޮށް މިފަދަޢިބާރާތްބޭނުންކުރައްވާނަމަ އަހަރެން ހިތާމަ
  ކުރަން ލާދީނީ ފަރާތަކުން މިފަދަޢިބާރާތްތައް ބޭނުންކުރައްވާކަމަށް ބެލުމުގެ
  ފުރުސަތު ވަރަށްބޮޑު މުސްލިމްގައުމެއްގައި ލާދީނީޢިބާރާތް ބޭނުންނުކުރައްވާ
  ވަރަށް އާދޭހާއެކުދަންނަވަން

  10
 15. ސިފް

  ކޮން އެކުވެރިއެއް ކިޔާކަށް ، އަހުރަންނަށް ކޮންބަލާއެއް ތިކަހަލަ މުސްލިމުންނަށް ނަފްރަތު ކުރާ ސައިތާނަކު މަރުވިޔަސް.

  11
  1
 16. ޓްރޭސް

  ދެން އަވަހަށް ސަރުކާރާ، މަޖްލިސް އޮތްގޮތަށް ދާންވީނު "ރާމްނާމް ސައްތޭހޭ" ކިޔަން

  14
  1
 17. އަބުދުއްލޯ ﷲ ރަސީދު

  އަހަރުމެން ހިތާމަކުރަން އިންޑިޔާގަ މުސްލިމުން އަނިޔާކުރާތި ، އަދި މިއަދު އުފާކުރަން ތިކަހަލަ އަނިޔާވެރިޔަކު މަރުވީތި

  17
  1
  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

   ގަމާރުންނަށް ނުފެންނާނެ އާލު ސައުދުން ޔަމަނުގަ މަރާވަރެއް.ޔާ ﷲ އަނިޔާވެރި މުސްލިމު ހަވާރިޖުން ގެ ވަކި ތަކުން މި އުއްމަތް ސަލާމަށް ކުރަށްވަފާދޭ

   3
   6
   • ކޮމް

    އެކޮމެންޓުގައި ނުބުނެއެއްނުން ސައޫދުންނަކީ މުސްލިމުންގެ އެކުވެރިންނޭ. ކަލޭ ހީކުރަނީ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަކީ ސައޫދީންކަމައްތަ؟ ސައޫދީންގެ ވެރިކަމާއި އިބޫގެ ސަރުކާރާއި ވަކިތަފާތެއްނެތް، އިސްރާއިލާއި އެމެރިކާއާއި އިގިރޭސިވިލާތް ފަދަ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ގައުމުތަކާ އެގުޅުންބާއްވަނީ. ހަގީގީ މުސްލިމުންނަކީ ގުރުއާނާއި ސުންނަތަށް އަމަލުކުރާ މުސްލިމުން، ކޮންމެހެން ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް އުފަންވީތީ މުސްލިމަކަށް ނުވާނެ, މުސްލިމަކަށް ވެވޭނީ އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިސްލާމީ ގޮތްތަކަށް އަމަލުކޮށްގެން. އިސްލާމްދީނުގައި ނޯވޭ ހަނގުރާމައިގައި ކުޑަކުދީންނާއި އަންހެނުންނާއި މުސްކުޅިންނާއި އަމާންދޭ މީހުން މަރާކަށް. އެކަމަކު ސައޫދީން އެއަށް އަމަލު އެބަކުރޭތަ؟ ކަލެއަކީ ގަމާރު

    • މޮޔައެނޮނިމަސް

     މުސްލިމު ނަން ތައް ކިޔާމީހުން މުސްލިމުން މެރި ވަރު މާ ގިނަ.ތިމާ މެންގެ ފޫ ކޮޅުގަ ހުރި ގުއި ނުގެންނާނެ

 18. ޤާދިރު

  ރާއްޖެއަށް އެ ގެއްލުނީ ޤައްދާރެއް.

  12