އެމްއެންޑީއެފް އިސް ތަރުޖަމާނު ރިބްރާހިމް އާޒިމް މޭޖަރ ރޭންކްއަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގިނަ އޮފިސަރުންންތަކަކަށް ވަނީ މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އެކި ގިންތީގެ ސިފައިންނަށް ޕޮރޮމޯޝަނާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މައްސަކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަން ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލްަ ޒަކަރިޔާ މަންސޫރު އިއްޔެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އޭނާއަށް މަގާމް ކުރިއެރުން ދީފައި ވަނީ މިއަދު ކަމަށެވެ. ކުރިން އޭނާގެ މަގާމަކީ ކެޕްޓަން އެވެ.

އޭނާއަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިޝިންގ ސާވިސްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރއެވެ.

އާޒިމްއަކީ އެމްއެންޑީއެފް ގެ ހަބަރުތައް މިީޑިއާތަކާއި ހިއްސާ ކުރުމުގައި މީޑިއާ އާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. އިމްރާން

  ގޯނި ގޯންޏަށް ޕޮރޮމޯޝަންދިނީމަ ހައްތާވެސް ތިބޭނީ މޭޖަރުންނާއި، ޖެނެރަލުންތާ، އާޒިމްއާއި އަދި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ވަތަނީ ގައުމީ ވިސްނުން ހުންނަ ބޭފުޅުން. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް އިސްކަންދޭ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ އެއްވެސްބަޔެއްގެ ސިޔާސީ އަދި އިގުތިސާދީ އެއްވެސް ވަރެއްގެ އަޅުވެތިކަމަކަށް ޤައުމު ގެންދިެިމުގެ ކުޑަމިންވަރެއްވެސް ސިޔާސީ މީހުންނަށް ނުދިނުން، އަދި މިއަނިޔާވެރި ސަރުކާރުގެ ހެއްލުންތެރިކަމުގެ މަޅީގައި ނުޖެހުން. ޕޮރޮމޯޝަންދީފަ އަގެެއްގޮތުން، އަގަބަންދުކޮށް ޤައުމު ނީލަމުގައި ވިއްކާލާނެ ނުބާ ނިޔަތެއް އޮވެދާނެ.... ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އޮވޭ....

  8
  1
  • މުތިޔާ

   މަށް ގަބޫލުކެރާ ގޮތާ މިޔާ ރަނގަޅު މީހަކާ މޭޖަރ ރޭންކާ ޖަހަން. ހުވާ ބިއްލާ މިބިނީ އެކަލަސް މިކަލަސް ގޯސް މީހަކާ ރަނގަޅާ ވާނެ އެއްވެސް ގޮތަ ނިޔަވި. ވަރަށް ގިނަކަންކަން ބަލާފައި

   5
   1
   • ފެންވަރު

    ކޮމެންޓޭކިޔާފަ އެއްވެސްތާކުންތާކުނުޖެހޭ ލިޔުންތަށް ޕޯސްޓްކުރުމަކީ ހުރިހާމިންގަނޑަކުން ބެލިނަމަވެސް ވަރަށް ފެންވަރުދަށް ކަމެއް! އެޑިޓޯރިއަލް ބޯރޑުގެ އެޓިޓިއުޑާ ޑިސިޕްލިން މައްސަލަ ހުރިކަން ދޭހަކޮއްދޭކަމެއް!

   • ......

    އޭނަޔަށް މޭޖަރުކަން ދީފިން...ކަލޯއަށް ކާނަލްކަންވެސް...ދެން މިހާހިސާބުން އެއްވެސް ކަމަކާ ނުބެހި ހުރޭ...
    މިތާގަ ވާ އެއްޗަކީ އަދި ނުވާ އެއްޗަކީ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެއްޗެއް...އެއީ މިތާ ވިޔަސް ނުވިޔަސްމެއެވެ....