ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ ދެމަފިރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ އއ.މޫފުށިން ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ދެމަފިރިއެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑްގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު 11:19 ގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެފަތުރުވެރިން ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔައީ މޫފުށީ ފަޅުތެރެއަށެވެ.

މޫފުއްޓަކީ ކޮންސްޓަންސް މޫފުށި މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިސޯޓެކެވެ. އެއީ ފަސްތަރީގެ ރިސޯޓެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. މަމީ

  އއ މާފުށިއަކީ ކޮބާ؟

  4
  6
  • އަހުމަދު

   ކަޅޭ ރަނގަޅަށް ކިޔާޅަބަޅަ. މާފުށިތޯ މޫފުށިތޯ ޅިޔެފަ އޮތީ......ޅޮޅް

   5
   2
  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

   ހަބަރު ރަނގަޅަށް ކިޔާބަލަ، ފަތުރުވެރިންނޭ ދޯ ލިޔެފަ އެއޮތީ.

   2
   1
 2. ޓަގުބެ (އަދީބުރޯ)

  ދިވެހި ދެމަފިރިންތަ؟

  4
  3
 3. މާމިގިލީ މީހާ

  ވަރަށް ކަޑަ ރިސޯޓެއްތީ. ފާހާނަ ކުރާން ވިޔަސް 48ގަޑި އިރުކުރިން ޖެހޭނެ އެޗްއާރ އޮފީހައް އަންގާން. ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް. އއ ނިމޭ ކޮޅު، އދ އާ ވީ ކޮޅު އިންނާނީ މޫފުށި. ނޭގޭ މީހުން ގޫގަލް މެޕް ބަލާބަ

  1
  3
  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

   އެކަމަކު 5 ތަރި އޯ....

   3
   1
 4. ހޫން

  ދެން ފަސް ތަރި ވިޔަސް ނުވަ ތަރި ވިޔަސް މިއޮއް ގަދަައިގަ ސްނޯކްލިން އެލަވް ކުރުން ކަޑަ ދޯ.؟ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް މީ.!

 5. ރޯނުއެދުރު

  ގެސްޓުން ގެސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމައް ރިސޯޓް ތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ . އިހުމާލް .އިހުމާލް