ކޯމާއެއްގައި އޮތް ދިވެހި ހައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ ފ. ދަރަނބޫދޫ މީހެއް ކަމަށްވާ ސީމާ މޫސާ، 38، އެވެ،

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން "މިނާ އަލްވާދީ" ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާ އަށް އައީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އޭނާ އަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ.

ސީމާ އަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނީ ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިއްމު ރުކުން ކަމަށްވާ އަރަފާތު ބިމުގައި ހުރުމުގެ ރުކުން ފުރިހަމަ ކުރި ފަހުންނެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ހަމީދު ވިދާޅުވީ ސީމާ ނިޔާވީ މިރޭ އިރުއޮއްްސުނު ވަގުތު ކަމަށެވެ.

ސީމާ ހައްޖަށް ދިޔައީ ފިރިމީހައާއެކުގަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ޛދބބސ

  ށީ މަސްޓް ބީ އަ ވެރީ ގުޑް ސޯލް އެފަދަ މާތް އަޅުކަމެއްގައި އެފަދަ މާތް ދުވަހެއްގައި ނިމިދިޔުން. މޭ ގޯޑް ގްރާންޓް ހަރ ޖަންނަތް

  82
  2
 2. Ma sha Allah

  Konfadha RAGALHU MAREH IN SHA ALLAH. Mabroor hajjeh kamugai engage hajj lavva jannatul firdhauz devvafandeyve. Aameen

  40
 3. Anonymous

  انا لله وانا اليه راجعون އެފަދަ މާތް އަޅުކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިދުނިޔެ ދޫކުރެވުމުގެ އެއްމެބޮޑު ނަސީބަކީ ސުވަރުގޭގައި އެއަޅާ ލަހައްޓަވާނީ މޫމިނެއްގެ ދަރަޖައިގައެވެ. މަރުހޫމާ ސީމާގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި އާމީން

  59
  1
 4. އަހުމަދު

  انا لله وانا اليه راجعون

  37
 5. ޛގގ

  انالله وانااليه راجعون

  24
 6. Anonymous

  Hajjuge alhukamugai vanikoh stroke eh jehi, mina ge alvaadhee hospital gai faruva dhemun dhiya F. Dharanboodhoo Mushthareege Seema Moosa niyaavejje. Seema ah stroke eh jehifai vanee hajjuge enme muhinmu rukun kamugaiva arafaathu bimugai hurumuge rukun furihama kuri fahun. Niyaavi iru umurakee 38 aharu. Maaiy Allah Seema ah mabrooru hajju minvaru kurahva furaana ah rahmai lahvaa aailaa ah kehtherikan dhehvaashi. Aameen
  Innaalillahi vainna ilaihi raajiooon
  (Source: aailaa)

  May Allah grant her to highest stages of jannathul firudhaus....Aameen..

  Arafaai libunu meehaa ah hajju libijje ehve , hajju libumakee dhuniyeh ah insaanaa ufanvaa hindhu ehmeehaku huri saafu thaahiru kanmathee gai vun fadha kame keve... Ya Allah alhamennge enmenge ves Maru ehaa furihama ah iba Allah ge magugai vanikoh gendhavaan dheyve... Aameen..

  26
 7. Anonymous

  انا لله وانا اليه راجعون

  19