މާލޭގައި ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހަކު ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރިގެންފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އަމީނީމަގު ސްޓެލްކޯ ކައިރީގައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން، ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހަކު ފޯނު ފޭރިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިރޭ 19:19 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއްް ނުވެއެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް އަނެއްކާވެސް މާލެ ތެރޭގައި ވައްކަމާއި ފޭރުން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. މަގޭނަޒަރު

  ޕޮލިސް ފެއިލް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ފެއިލް ،އިމްރާން ފެއިލް، އިބޫ ފެއިލް ، މަޖްލިސް ފެއިލް އެންޑް ފައިނަލީ ސަރުކާރު ފެއިލް.

 2. ގެރި

  ސައިކަލެއްގަ ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ބިދޭސީއަކު އަތުން ފޭރިގެންފި ކާކު މައްސަލަ؟

  • މަގޭނަޒަރު

   ޕޮލިހުންގެމައްސަލަ.. ހޫއެލްސެސް؟؟ ވާޖިބު ރަނގަޅަށް އަދާކުރެވޭނަމަ މިކަލަހަ ކަންތައްތައް ނިސްބަތުން މަދުވީސް..

 3. ަގ

  ފޭރޭސަރުކާރު ބޭކާރު ޕޮލިހުން އިމްރާނު އިސްތިއުފާ