ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮޅީގެ ތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމުން އެމަޖެންސީގައި މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އަދީބު މިރޭ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެނެސް ފަރުވާދެމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލަތާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

އަދީބު މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރީ ޅ.މާބިންހުރާގެ މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުން ދައުލަތުން އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި ވާތީއެވެ. މާބިންހުރާގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަން މިމަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރެއް ނެރެފައެވެ.

ފިލައިގެން ޓަގް ބޯޓެއްގައި އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެސް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ފުރަތަމަ އެކޯޓުން އަދީބު ދޫކޮށްލިއެވެ. އެއީ އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ހިލާފަށް ކަމަށް ފުލުހުންނާއި ޕީޖީ އިން ކޯޓުގައި އިއުތިރާފުވުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އަދީބު އަލުން ހައްޔަރު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުމުން އަދީބު ހައްޔަރުކޮށް، އަދި އަދީބުގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް ވެސް އިތުރު ކުރިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދީބުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރެެފައި ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރުގެ ދަށުން އަދީބު ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ގޯހެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނުމުންނެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާއިރު އަދީބުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާން އަދި ތާވަލް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ފަހު ފުރުސަތު

  މިއީ ގޭމް ނިމޭ ހިސާބު.
  މިފަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިފިއްޔާ ފިލާނެ.
  އެބޭފުޅާޔަށް ދޭބަޔަކުދޭން އުޅޭ ފަހު ފުރުސަތު.
  ކޯޓްގައި ވީ އެއްބަސްވުންވެސް އެއީ މަޖުބޫރުން ކުރުވިކަމަކަށްވެ ނިމޭނެ.

  69
  1
  • ނަސްވާ

   ކިހިނެއްތަ އެގެނީ އަދީބު އެޖައްސަނީ ގޭމެއްކަމެއް. އެހާ ހޫނުގަދަ ގޮޅިޔެއްގަ ތިއިން މީހަކު އެކަނިމާއެކަނި އޮންނަންޖެހުނުނަމަ ވާނެގޮތާމެދު ވިސްނާލިންތަ. އަދީބުވާ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެތާ. ދެންތިބި އެންމެންތިބީ ލާރިތަށް ބަނޑުއަޅާލާގެން ތިމަންނައެއް ނޫނޭ ކިޔާލަކިޔާލާ.

   23
   51
   • ދޮންބެ

    އަދީބު ކުށަށް އިއުތިރާފުވީ ޑީލެއްގެދަށުން، އަދީބު މިނިވަންކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް.

    17
    1
    • ކަޅުބެ

     ދޮންބެ ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ގާނޫނު ބަލާލަބަލަ. ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ
     މީހުންގެ މައްޗަށް
     ދަޢުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލުމާއި
     އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމާ ބެހޭބާބު. އޭރުން އެގޭނެ އަދީބު މިނިވަން ނުކުރެވުނަސް އަދަބުގެ ދެބާކުޅަ އެއްބާ ލުއިކޮށްދެވިދާނެކަން.

   • ކަސްރަތު

    ކިހިނެތް އިގެނީ އޭނަ އޮތީ ހޫނުގަދަ ތާކުކަން

    7
    1
 2. އަހްމަދު

  100% ފޭކް އެކަމަކުވެސް ދެންސަރުކާރުންޖެހޭނީ އެސޮރުގެއައް ބަދަލުުރަން އެހެންގޮތެއްނޯންނާނެ

  64
  4
 3. ޕިންޑޭ

  ޢެ ސޮރު ކުޅުނީ .އޮފީސް-ޑްރާމާގެ-ވެސް -ލީޑު-ޜޯލު-ޢެފަހަރު.

  69
  2
 4. ހަސަންޑި

  ވަގުކަލޭގެ ހޭ ނާރުވަ ބާއްވާ... ހާދަ ގައްދާރުކަން ބޮޑު ހާއުނެކޭތީ...

  61
  1
  • ހޯހޯ

   ހޯހޯ އެހެން ނުހަދާތި. ވަގުން ހޭނައްތާފަ ބޭތިއްބީމަ ދެންމިގައުމުގަ ހޭލާތިބޭނީ ކޮންބައެއް.

 5. އިބްރާހިމް އުމަރު

  މި ސްޓަންޓުތައް ބާވެއްޖެދޯ

  62
  1
 6. ފޭކްް

  ހުސްފޭކު ޑުރާމާ. މިހާރުވެސް ގޮޅިން ބޭރަށްލާބަލަ، ވަގުތުން ފިޓްވާނެ. ރާއްޖޭގެ ބޭރަށް ގެންގޮސްފިއްޔާ ބޮޑީބިލްޑަރަކަށް ވުރެ ފިޓްވާނެ އޮޓަމެޓިކުން. ސީދާ އަދަގޮޑިއަކަށް ލާފަ ބަހައްޓަންވީ.

  62
 7. ބުރޯ

  ވާނީވެސް ތިހެން ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާ ބަނޑުއަޅާލާގެން ހަމަޖެހިގެން ނޫޅެވޭނެ އެންމެން ބަދު ދުއާ ކުރާނެ ކަލެއަށް

  53
  2
 8. ތީބޭކާރު އަމަލެއް

  ސިނެމާޖައްސަންމިވަރެއް ނުދެކެން! ވީއައިޕީ ސާރވިސްތަ؟

  43
  1
  • ފަހު ފުރުސަތު

   ސިނެމާ އޭ ؟
   އެއީ ކޯޗެއް ؟

   3
   2
 9. ީހ

  ޢަދީބު މަރަނީ މިއޮގެން

  6
  15
 10. ދިރާސާ

  ކޮބާ އަދީބަށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން ކެރޭ އެމްޑީޕީ ސޮރެއް ނެތީތަ މިހާރު. ހަހަހަހަ.
  މިސަރުކާރު ވެއްޓޭނީ އަދީބާހެދި!

  23
  5
 11. ކޮތަރު

  އެކްޓަރ ޕެރެލައިޒެއް ނޫންތަވީކީ؟ ޣައްދާރު، ޚާއިން.

  22
 12. Anonymous

  އެކްޓަރ ޕެރެލައިޒެއް ނޫންތަވީކީ؟ ޣައްދާރު، ޚާއިން.

  10
 13. މަކޯނީ

  އޭނާއަކީ ކުރިން ޑްރާމާ ކުޅެ ފިލްމު ކުޅެއުޅެފަ ފަހުން ވައްކަންވެސްކުރިމީހެއް ވަރަށް ޑްރާވާނެ އެހެންވީމަ

  12
 14. ޕޮގުބާ

  ގައުމު ދަވާލި ބޮޑްވަގެއް އެގެންގުޅެނީ މިނިސްޓރ ކަށްވުރެވެސް ފެންވަރު މަތީގަ 24 ގަޑީރު ބޮޑީގާޑުން ކައިރީގަ ބޭނުންވަންޔަވާހާއެއްޗެއްކާންދީގެން ސަޅިއެއްނު ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް ފޮނުވައިގެން ހިލޭބޭސް ފަރުވާކޮއްދެ އަދި ނުވީ ތާކަށް އިރު އިރުކޮޅަކާ ފިލައެ ހަމަފިލައިރަށް ސަރުކާރުން ރަށްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކޮއްގެން ގެނެ ގައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފަ ގައުމުދަވާލާމީހުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ފެންވަރަކީ މީތަ؟

  14
 15. ޓަވަރު

  ޓަގެއް ބޭނުންވާނެ ތީނަ ހޮސްޕިޓަލަަށް ގެންދަން!

  12
 16. ލަޠީފާ

  މިއީ ސަރުކާރުން ކުޅޭ ގޭމެއް! ޔާމީންގެމައްޗަށް ދޮގުހެކި ދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށް އޭނަ ގެޔަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް ޖެއްސި އެއްޗެއް! ހޭނެތުނީކީ ނޫން. ހޭނެތުނުކަމަށް ހެދުނީ! ދެން އެކަމަށް ޓަކައި އޭނަ ގެޔަށް ބަދަލުކުރާނީ! ބަލަން ތިބޭތި

  12
  2
 17. އަޙްމަދު

  ހައިރާންވޭ. ޓަގްބޯޓުގައި ކަޑުމަގުން އިންޑިޔާއަށް ދާއިރު ހަމަ ޅަދުވަސް. ފިޓް.
  އަނެކަކު ހައްޔަރު ހަމަ ކުރާއިރަށް މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ނުކޮށްފިއްޔާ މަރުވާނެކަމުގެ ލިޔުންތައް ޑޮކްޓަރުން ދޫކުރި.
  އަނެކަކު ހިތުގެ މާބޮޑު ބަލިމީހަކަށްވި. އެކަމަކު ހަމަ ދޫކޮށްލާއިރަށް ކޮންމެމީހަކު މުޅިމޫނު އިރޭވަރަށް ހެވިފަ، ކަރު އިރޭވަރަށް ފެލިފަ ތެޅިބާލާއިރު ހީވަނީ ވަރުގަދަ ސަންގުގެރި ތަކެއްހެން.
  ތީ ހަމަ މަކަރުވެރި ސްޓަންޓެއް ކަމަށް ވާނީ.
  ހިޔުމަންރައިޓްސް އާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ ކުދިންކޮޅު ގޮވައިގެން ތީނާކައިރީ މަޑުކޮށްލިނަމަ ހައިވީމާ ކެތްނުވެގެން އަމިއްލައަށް ތެދުވީސްކަމަށް ފެނޭ.

 18. ފާއިން

  ނުފިލި، ހައްޔަރުވެ، ދުށްހުރިހައި ހުވަފެނެއް ބިލާހަކަށްވެ، މީހާބޭޒާރުވެ، ކުރިމަތީގައިއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ޕުރެޝަރު ބޮޑުވާނެކަން ޔަޤީންވާތީ ބޯގޮވީދޯ!
  ގޭމް ޖައްސާނެ. އެކަމަކު ޖައްސާގޭމް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާފަރާތެއް ވާކަން މިބޭޗާރާ ނުދަނެއެވެ. ގޭމް ޖައްސަބަލާށެވެ! އެކަމަކު މިފަހަރު ފުރައިގެން ދިޔަދީގެނެއްނުވާނެ.

 19. ޅަބޭ

  އެމްސީ ހަމީދު، މާރިޔާ، އަންނި، އަދީބު، އިބޫ ސޯލިހު ގުޅިގެން ހަފުތާ ބަންދައް އަނެއް ޑުރާމާ ހިންގާލަނީ. ކުރީ ހަފުތާގަ ކުޅުނު "ޓަގު ބޯޓު ޓުޓުކޮޅިން" ފުލޮޕް ވީ. ޖަޒީރާ ރާއްޖެ، އެޖެންޑާ19.

  5
  1
 20. ފިލި ވަގު

  ފިލި ވަގަށް ކިހިނެއްމިވަނީ؟

 21. ޙަރީބު

  ތިޔަކަލޭގެ ޑްރާމާކުޅެނީ... ޔާމީނު ނަމަ މިހާރު ތިޔަކަލޭގެ ޑްރާމާ ދި އެންޑް އަރުވައިފީސް