ކެނޯއެއްގައި އޮޔާދިޔަ ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު ފުލުހުން ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ކ. މާފުށީ އިރުދެކުނު ފަރާތު ބޭރަަށް، ދެ ފަތުރުވެރިންނާއެކު އޮޔާ ދިޔަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން މާފުށީ ޕޮލިހުގެ ހަތަރު ފުލުހަކު ޑިންގީއެއްގައި ގޮސް އެ ފަތުރުވެރިން ސަލާމާތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:35 ކަންހާއިރުއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އެ ދެ ފަތުރުވެރިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ...