ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މީހަކު ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓެއް މިހާރު ނޫހުގައި ޝާއިއު ކުރި މައްސަލަ ބަލަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކޮމެންޓްގެ މައްސަލަ ބަލަން އެމްއެމްސީން ނިންމީ މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލަން އެމްއެމްސީން އިން ނިންމިިއިރު، ގުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޝާއިއު ކުރި އެ ކޮމެންޓާއި ގުޅިގެން ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެ ނޫހަށް އަަމާޒުވިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެ ކޮމެންޓް ވަނީ ޑިލިޓްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ސޮނިފުހޭ

  ވަށާޖެހޭ ތަޢްލީމް ހެޔޮގޮތުގައި ދޭންޖެހެޭ ޖަޒީރާ ތަޢުލީމު ކަޑަ

  71
  4
  • ލިނލިން

   މިދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތަޢުލީމުގެ އަސަރު.. ޖަޒީރާތަޢުލީމުގެ ކުއްޖަކު އަދި ނުނިމޭނެ އެތަޢުލީމު އަދިނކިރިޔާ ފެށުނީ

   15
   51
 2. ރަދީފް

  ކޮބާ ތަފްސީލް؟؟؟ ކޮބާ ކޮމެންޓްގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް ނެތްތަ؟؟؟

  57
  6
 3. ގުނބޯ

  ތިޔަ ނޫސް ޒިއްމާ ނަގަންޖެހޭނެ މިހިނގާ ކަންކަމުގަ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީ އޮޅުވާލައިގެން. އަދި ތިފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ބައެއްކަންވެސް ފާހަގަވޭ. އެއްމެން ޒިއްމާ ވާންޖެހޭ.

  79
  8
 4. އަޝްރީލް

  މިހާރު ނޫހަކީ މިއަދުގެ ލާދީނީ ސަރުކާރައް ތާއީދުކުރާ އެ ސަރުކާރުގެ މީޑިޔާ ވިންގެއް..

  92
  7
  • ޓިނު

   ވަގުނގެ ސަރުކާރު ހިމަަޔައް ކުރާ ނޫސް ގެ ވާހަކަވެސް ކިޔާލި ނަމަ

   14
   25
   • ލަޔާން

    ވަރަށް ގޯސް ލާދީނީ ކޮމެންޓް ޖަހާފަ ހުރޭ މިހާރު ނޫހުގަ.

    25
    3
   • Anonymous

    ނޭނގޭތަ. މިހާރުގެ ސަރުކާރު ހާ ވަގުން ގިނަ ސަރުކާރެއް މިރާއްޖެ ނުދެކޭ. ކޮބާ ބަޖެޓް. ކޮބާ 1.3 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީ. ދިރުވާލީ ދޯ

    6
    3
   • ހަގީގީ

    ވަގަކީ 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިރުވާލި މީހާތަ؟ ނޫނީ 15.42 މިލިއަން ރުފިޔާ (1 މިލިއަން ޑޮލަރު) ބެންކަށް ޖަމާކޮށްފަ އެހުރިގޮތަށް ބެހެއްޓި މީހާތަ؟

 5. ކަހަނބު ވިތްޓޯ ޓޯޓޯ

  ގުރުއާނަކާ އެކަކައް ވެސް ނުބެހެވޭނެ.އެއީ ﷲ ގެ ފޮތް

  84
  3
 6. ކަހުރަބު

  އިންސާނުން އަމިއްލަޔަށް ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އުނިކަމެއް ނެތި ނުދާނެ. ގުދުރަތީ އުފެއްދުމެއްގައި ކުށެއް އައިބެއް ހުރުން ނާދިރު. ފުރައްސާރަ ކުރެވޭނީ ހެއްވާ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންކަމަށް.

  12
  1
  • ފައިޒަން

   ލާދީނީ ކަމާ ނުލަފާ ކަމުން ފުރައްސާރަ ކުރަނީ. ކަމަކު ނުދޭ

   10
   1
 7. ޕްރޮޕަގަންޑާ

  މިހާރު އޮންލައިން މަ މިހާރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކިޔަން. އެނޫހުގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ކޮޅަށް ވިކި ހުސްވެފައި.

  21
  4
 8. އަބޯ

  ލާދީނީ ނަސީދު ޖަހާ ޔޫޓިއުބް ސާޗް ކޮށްލުމުން ފެންނާން ލާދީނީ ވާހަކަ ދައްކާފަ ހުރި މީހެއްގެ ވާހަކަތައް ތަހުގީގު ނުކުރަނީ ކީއްވެބާ ؟

  18
  2
 9. އަހުމަދު

  ކަލެއަށް އެނގުނީ ކޮންޙަޤީޤަތެއް ބަދަތްވާ!

  2
  3
 10. ލަޔާން

  މީހާރު ނޫހަކީ ވަރަށް ކަމުނުދާ ނޫހެއް. ވަރަށް ގޯސް ކޮމެންޓް ޖަހާފަ ހުރޭ. މީ އިސްލާމީ ގައުމެއް. މިހާރު ނޫސް އެގޮތަށް އެކަން ކުރިޔަ ދީގެންނުވާނެ.

  22
  4
 11. އީތޭން

  ވަގުތު ނޫސް ވަރަށް ގަދަ. މިހާރު ނޫސް ހަމަ ކަޑަ

  10
  7
 12. ޢަކު

  ތިކަމުގެ ޒިންމާ ވަގުތު ނޫހުން ނަގަން ޖެހޭ! މީހަކު ލިޔާހާ ކޮމެންޓެއް ޝާއިރު ކުރަނީ ކީއްވެ؟

  1
  1
 13. ޢަކު

  ސޮރީ ވަގުތެއްނޫން. މިހާރު ނޫސް