ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ދެ ވަކީލަކު މިއަދު 13:15 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮންނަ އަޑުއެހުމަކަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭތީ މިއަދު 14:30 އަށް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް ނެގުން ތާވަލް ކުރުމަށް ފަހު އަޑުއެހުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 9:30 އަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ޝަރީއަތުގައި އޮތީ ދައުލަތުން ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ. މިއަދު ނަގަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު އާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ ހެކިބަހެވެ.

 

ތަފްސީލު އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. އަ ނގަބެ ވިތް ޔަާއްކަޅޭ

    އެއީ މަގޭ ރަސްގެފަާނު .އެެޭނަޔާ ނުބެހޭތި ތަރަށްގިީ ސަޅިއޭ