ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެމްއާރްއެމް އުފެއްދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދޫކުރީ ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ހަސަނަށެވެ.

ނަމަވެސް އެމްއާރްއެމް އުފެއްދުމަށް އާ ހުއްދައެއް މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު އަދި މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން އަށް ދީފައެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިން ހާސް މީހުންގެ ސޮޔާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު 3313 ފޯމާއެކު އެމްއާރްއެމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

އެމްއާރްއެމް އަކީ މައުމޫން އުފައްދަވާ ތިންވަނަ ޕާޓީއެވެ. މީގެކުރިން މައުމޫން ވަނީ ޑީއާރްޕީ އާއި ޕީޕީއެމް އުފައްދަވާފައެވެ.

މައުމޫން އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމެވީ އެމަނިކުފާނު މީގެކުރިން އުފެއްދެވި ޕީޕީއެމް އަލުން އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ކަން ތަގީން ވުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. އެޖެންޑާ19

  ގޮޅާބޯ ތިކަން ހުއްޓާލާނީ ކޮންއިރަކުބާ!!!!!!

  15
  1
 2. މުހައްމަދު

  މިބެއަށް މަވާސަލާމް.

  15
 3. ަަިއަލީ

  30 އަހަރު ނުވިކަމެއް ވާނެތަ....

  18
 4. ގިޓާ

  އަހަރެން ތިޕާޓޔާގެން ކުރިޔަށް ދާނަން ޒުވާނުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަންނާނެ ފުރުޞަތު ބޮޑު ޕާޓީއަކަށް ތިޕާޓީ ހަދާނަން

  1
  24
  • ނަރުނެތް ގިޓާ

   ވަންނާނެ ޕާޓީއެ ނެތުނީތަ؟ނޫނީ ގިޓައިން ނަރުކެޑުނީތަ؟ގާސިމާ މައުމޫނާ މިއީ މިގައުމުގެ ހަލާކު.. 30ނުފުދިގެން ދަރިންނެރެ ގައުމު ފަސާދަކުރުމުގަ.. ގާސިމު ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ދިރުވާލާ ދައުލަތުގެ ބިންތަކާ ފަޅުރައްތަ ހިބަކޮއްދިނީމަ ހުރެދާނެ މަޑުން އެހެންނޫނީ ބުރުމާ އެބުރި އެބުރި ހުންނާނީ. މިދެމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވޭތޯ ދުއާކުރޭ.. މިއީ ވަބާއެ މިގައުމަށް ޖެހިފަހުރި..

 5. ޖިންނި

  ދުނިޔެއާއިގެން އުޅުނަސް ބޮޑުވަރު

  22
 6. ނަމަ

  ދެންކާކުބާ މިޕާޓީ ޖަހައި ގަންނާނީ

  1
  2
 7. ފިޔޯރީ

  އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ރައީސް މައުމޫނާ އެކު.

 8. ތުއްތްދޮންބެގެ ބުޅާފުޅު

  ބެޭބެ މިހާރު މާ މުސްކުޅިފުޅު ވެއްޖެ. ގޭގައި އަރާމުކުރަން ހުންނަވާ. ބޭބެގެ ބެެޭފުޅުންނަކީވެސްވެރިކަމާ ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅުންނެއްނޫން. އެކުދިންނަަަަާއިހެދި ނުޫޅުއްވަަަަަާ. ެ އެކުދިން އުޅޭގޮތަށް އުޅެންހަދައިގެން މަވެސް 14 އަހަރު ގެހުކުމެއްގައި ހުންނަންޖެހުނީ އެކަމަކު މަ އޯކޭ .ފޮނުވާލި ރަށުން ސާލިހު އަންބަކާ ހެޔޮލަފާ އަާއިލާއެއްވެސް ލިބުނު.ސަޅިއެއްނު

 9. ރަނާ

  މީތަ ވެއްޓޭ ބަލިި ޖެހިފަ ހުރި މީހާ ، އަދި ކައިރީގަ މީހުން ބެއިތިއްބުމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދެއްވާފަ ހުރި މީހާ ،
  މިހާރު ގަދަފަދަވީދޯ،
  އަދިވެސް ޕާޓީ ހަދައިގެން އެލާރިގަނޑު ވެސް ނަގައިގެން އަނެއްކާވެސް ޕާޓީގެ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް އައިސް ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާދީ، ރައްޔިތުން އަޅުވެތި ކުރަން މަސައްކަތް ފެށީ.
  ޔާﷲ މި ނުބައި މީގެ ކިބައިން މި ޤައުމާއި، ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާފާންދޭވެ!