ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް ޞާލިހް ނިންމަވާ ޖޭއެސްސީގެ ލަފައަކަށް އެދުމާއި އެކު އެކަމަނާ އާއި ބެހޭ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައެއް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ޝުޖޫން އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން މަނާ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި އާއްމުކޮށް ސިނގިރޭޓް ބޯން އިންދާ ފެންނަ ބޭކަނބަލެއް ކަމަށެވެ.

އެކަން ފާހަގަކޮށް މީހަކު ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކަށް ކޮމެންޓް ކުރި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެމީހުންނަށް އެމަންޒަރު އެކި ފަހަރުމަތިން ވަރަށް ގިނައިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއާއި އެކު ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ޝުޖޫން ކުފޫހަމަވޭތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

"ހީވެދާނެ އެއީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތުގައި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. ކުޑަ ކުށަކަށް އަރައިގަންނަ މީހަކު ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ ބޮޑު ކުށަކަށް އަރައިގަންނާކަށް. އެއީ ދުނިޔޭގެ އާދަ. އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ފެންނަ މަންޒަރު." އެކަކު ކުރި ކޮމެންޓެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެން މީހަކު ބުނީ ފަނޑިޔާރަކު ވަކި ހާއްސަ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނީ ފަނޑިޔާރުކަން ލިބުމުން ނޫންކަމަށާއި، އާއްމު އިޖުތިމާޢި މިންގަނޑުތަކަށް ބޯނުލެނބޭ މީހަކު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަކީ ވެސް ގޯހެއް ކަމަށެވެ.

ޝުޖޫން އާއްމު ތަންތަނުގައި ސިނގިރޭޓް ބޯ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއި އެކު އޭނާ ކުރިން ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ހަނދާންތައް ވެސް ބައެއް މީހުން ގެންދަނީ އާކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަކި ގޮތަކަށް މައްސަލައެއް ނިންމުން އެދި އޭނާ އަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅު ހިމެނެއެވެ. އެމައްސަލަ އޭސީސީ އިން ތަޙްޤީޤު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތެއް އިއުލާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝުޖޫން ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޞީ ކަން ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ސިވިލް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޞީ ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު އެވެ.

ޝުޖޫންގެ އިތުރުން ޑރ.އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ވެސް ޖޭއެސްސީގެ ލަފައަކަށް ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

55 ކޮމެންޓް

 1. ސޫޕް

  ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ ތީނައަކީ އެމްޑީޕީ މީހެއްކަން. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެވަނީ ފަޑިޔާރުކަން ކުރައްވާ އެވެރިކަން ނިމި ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އިސްތިއުފާދީފަ. ތީނަޔާއި އަނެކަކު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހޮއްވެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަދޫމީ ކޯޓަކަށް ހަދައި ހިތުހުރިގޮތަކަށް އެމްޑީޕީއިން ބޭނުންވާ ލާދީނީ ހުކުމްތައް ކުރުމަށް. މިހާރު އެހުރީ 3 ބާރުވެސް އެމްޑީޕީގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނެސްފަ.
  ރައްޔިތުންނޭ އަދިވެސް މިވެރިކަން ވައްޓާލަން ނުވޭތަ؟ މިގޮތަށް ދަންޏާ ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖެއާއި ކަޝްމީރު ތަފާތެއް ނުކުރެވޭނެ. ރާއްޖެ އޮންނާނީ އިންޑިޔާއަށް ވިކިފައި. ކަޝްމީރުވެސް އިންޑިޔާއަށް ވިއްކާލީ ކަޝްމީރުގެ ވެރިކަންކުރި ހިންދޫ ވެރިޔާ. އޭރު ކަޝްމީރުގައި އުޅުނީ މުސްލިމުން. ރާއްޖޭގައިވެސް ކަންތައް މިހާރު މިދަނީ އެދިމާލަށް.

  119
  15
  • ނައްޓު

   ކުޑަކޮށް ނުބައި... މީއީ މައުމޫނު ފަޑިޔާރުކަމަށް ވެއްދިމީހެ.. 2007ގަ.. އޭނަގެ މީހަކަށްވެސް މީނަ ވާނެ.. މައުމޫނަކީ ވަކި ރަގަޅު މީހެއް ނޫނޭ ހޫނުކަމުން އަނބިދަރިން އައުރަ ނިވާ ނުކުރުވާ އެތިބީ.. ފަޑިޔާރުކަން އަންހެނުންނަދޭން ވަކާލާތު ކުރާމީހެއް މައުމޫނަކީ..

   72
   11
 2. ށތހ

  ސުޖޫން އިޒް ދަ ބެސްޓް ހަމަ

  18
  170
  • ސަޓޯ

   ކިންގް ކޮންގް ގެ ދައްތަ

   12
   3
 3. Anonymous

  މިކަމަނާގެ ތުންފަތް ކަޅުކަމުން ސިނގިރެޓިބޯ މީހަކާއި ހާދަ ވައްތަރޭ!!!

  132
  10
  • ހާދާ އިނގެޔޭ

   ފަނޑިޔާރުން ހޮވަނީ މީހާގެ ސިފައަށް ބަލާފަތޯ ނުވަތަ ޤާބިލް ކަަމާއި އަދުލުވެރި ކަަމަށް ބަލާފަތޯ؟ ތުންފަތް އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ކަޅު އެކަމު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހެއް ނޫން އަޅުގަނޑަކީ. ތިޔަ ފަދަ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަން ވެއްޖެ.

   24
   40
 4. ޙުވާ

  ބޮޑު ސިންގަހާ ޕާޓޭ އެެއް. ބޮޑައް ވައްތަރީ ދެވަނަ ވެލަޒިނީއަށް ވާން އުޅޭހެން.

  132
  16
 5. ބުޅާ

  "ޝުޖޫން ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޞީ ކަން ކުރައްވާފައެވެ." 7 އަހަރު ސިވިލްކޯޓުގައި އުޅެލާފަ 5 އަހަރު ގޭގަ އުޅެލާފަ ދެން ސުޕްރީމްކޯޓު ފަނޑިޔާރަކަށް؟

  75
  4
 6. ސާބަސް

  ޤާނޫނަށް ބޯނުލަބާ މީހަކު އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރު ކަންކުރަނީ ކޮން އުސޫލަކުން...... މިދެން ހަމަަ ޖޯކެއް...

  108
  5
 7. ޝަހީމް

  ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނައް ސައިބޯނި އަދި އެނޫންވެސް ޒާތްޒާތުގެ ޝަވަރ ޖެލް ކަހަލަ ތަކެތި ގަތުމައް ފަސޭހަކޮއްދިނުމައް ޚާއްސަ އެލޮވެންސެއް އުފެއްދުމައް ހުށައަޅަން.

  69
  5
 8. ލޮލް

  ބިޑިކާ މިނިކާ ދައިތަ..!

  80
  12
 9. ........

  އެމީހާ ޖަހާ ވައްތަރެއް.

  65
  10
  • ދިވެހިން

   ދިވެހިން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ އެންމެންވެސް ނަލަވެގެން ފުށްޖަހައިގެން ފޭކްވެގެން ތިބެން.. ސުޖޫން އެއީ ކަޅުމީހެއް. އޭއީ އޭނަ ހުންނަގޮތް. ޝީ އިޒް އެމްބްރޭސިންގ އިޓް. ދެޓްސް އޯލް

   33
   22
   • ދެޓްސް ނޮޓް

    ކަޅުމީހަކަށް ވިޔަސް ދޮންމީހަކަށް ވިޔަސް އަންހެނަކަށް ވިޔަސް ފިރިހެނެކަށް ވިޔަސް ސިނގިރޭޓް ބޯމީހުންގެ ބުރުސޫރަތައް ބަލަން ނުކެރޭވަރަށް ހަޑި. ކޮންމެހެން ހަޑިހާވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

    44
    4
  • އެކާލޯ

   މީހުން ތިބޭ ސިފަޔާއި އެމީހުން ފެންނަން ހުންނަ ގޮތާ ނުބެހޭ..އަހަރެން ތާއީދު ކުރާ މީހެެއް ނޫން މިކަމަނާ އަކީ.އެކަަމަކު އެނަފްސެެއްގެ ވެރި އިލާހް އެނަފްސެއް ވުޖޫދު ކުރެެެއްވުމާއި އޭގެ ފަހުގައި ހުންނަ ގޮތަކީ އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުގައި ވާގޮތް..އެފަދަ ކަންކަމުން ދޭހަވަނީ ތިބާގެ ހުރި އައިބު ކަން

 10. ޕީޖޭ

  ﷲ އަކްބަރު ދީނާއި ޚިލާފުކަމެއްކަން އިލްމުވެރިން ބުނާއިރު ހެޔޮނުވާނެ ތިވަރުކަމެއް ކުރަން..ޕާޓޭއެއްކަން ޔަޤީންތީ

  83
  6
 11. އެޅަބެއްޔާ

  މިބައިގަނޑުގަ ތިބެނީ ހަމަ ހުސް މިކަހަލަ މީހުންތަ

  99
  4
 12. އަލީ

  ޕާޓެއެއް.

  72
  7
 13. މަހާރެހެންދި ފާތުމަ

  ކަލޯ މެންނަށް ނޯންނާނެ މިހާރު ރަގަޅު އެއްގޮތް ވެސް

  11
  80
 14. ދޮންބެ

  ތިގޮލާ ހީވަނީ ފިރިހެނެއްހެން. ސިނގިރޭޓް ދަމާދަމާ ތުންފަތް ކަޅުވެފަ.

  82
  9
  • ަސދަސ

   މަގޭ ހިތައް ފުރަތަމައިނުންވެސް އެރި ތިހެން.

   24
   4
 15. އަޙްމަދު

  މީއެތަން ހަލާކު ކުރަން ވާއްދާމީހަކަށް ވާނީ! ވެލެޒިނީގޮތަށް!

  83
  6
 16. މުބީނު މާރނީ

  ސިނގިރޭޓަކީ ހަރާން އެއްޗެއް ނޫނޭ. ކިހިނެތް ވެގެންތަ ތިޔަ އުޅެނީ.

  10
  65
  • ސޭކު

   ސިނގިރޭޓަކީ ހަރާން އެއްޗަކަށް ނުވިނަމަވެސް ހަރާމް އެއްޗެއް. ކީރިތި ގުރުއާންގައި ވަނީ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ނުދިނުމަށް އަންގަވާފައި. ސިއްހީ މާހިރުން ބުނަނީ ސިނގިރޭޓަކީ އެބޯމީހާގެ ހަށިގަނޑަށާއި މާހައުލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ގެއްލުންވާ އެއްޗެއްކަމަށް. އަނެއްކާ ކަލޭ ތިހެން ކިޔާއިރު ބޯހަމަޖެހޭތަ؟

   24
   1
  • މަކިނބޫ

   ކަލޭ ކޮން ފަތުވާ އެއް ބަލައިގެން ތަ ތިބުނީ ސިގިރޭޓަކީ ހަރާން އެއްޗެއް ނޫނޭ.. ؟! ނިކަން ކޮމެންޓް ކޮށްބަލަ އެއްޗެއް ކިޔަވައިގެން ފޮތްތައް ހާވައިގެން ދޯ؟؟.. އޭރަކުން ބޭޒާރެއް ނުވާނެއްނުން..

   20
 17. ހަތިމާ

  ކިހާ ސަޅި. ހީވަނީ ޗަންދްރިކާ ހެން

  25
  5
 18. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ފުއްޑަނެއްތަ ތީ؟؟

  22
  3
 19. ާހުމަދުމައިލްކަލޯ

  ސިނގިރެޓާއި ފަތްވެސްބޯމީހެއް ތިސުޖޫނަކީ.

  36
  8
 20. ....

  ތިއީ އަންހެނުންނަށް ހުތުރުއަރުވާ މީހެއް.ދީނާށް ކުލުނެއް ނެތް ކަނބަލެއް. ސރުކާރުގެ ގޮނޑިކޮއްކޮއެއް

  49
  5
 21. ގޮލާ

  މަށަށް ހީވީ ފުރަތަމަ ފެނުނީމަ ދުންބޯ ފިރިހެނަކު ބޮލުގަ ވިގެއް އަޅައިގެން ހުރިކަން... /:

  37
  6
 22. ބޮޑުފިލި

  ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ނެތް. މީހެއްގެ ވިއްޔާ ގޮތެއް ހުންނަންވާނެ. އަޚުުލާޤީމިންގަޑަކާއި ސްލޫކީހަމަތަކެއް ގެންގުޅެންވާނެ.

  39
  3
 23. ދިވެހި

  ލާދީނީ ވަންތަކަން ފެންނަނީ ދިމަދިމާލުން

  41
  4
 24. މުހައްމަދު

  މިކަހަލަ ކުއްތައް ތަކުރާރު ކުރާމީހުން އަދުގެ ސަރުކާރުގެ މަތިފަޑިޔަށް އެރުވީމާ އިންސާފު އޮންނާނީ ފިސާރިރަގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދާދެވިފަ ކޮބާހޭ ލަދުހަޔާތް އިންސާފޭ ކިޔައިގެން އެންމެން ކުރިމަތީ ހަޅޭއްލަވާއިރު ބަލަގަ މީހުން ނަށް މަގުދައްކާ މީހަކަށް މަގުއޮޅޭނަމަ މަގުދައްކާ މީހާގެ ބޭނުމެއް އެބައޮޔްތަ ޔަގީނުންވެސް ހަމަނެތް މިއެންމެންގެ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚަޒާނާ އެންމެންގެ މެދުގައި ކައިހުސް ކޮށްފަ އެހެންމީހުންގެ ބޮލުގައި ދޮގުއިލްޒާމް އަޅުވައިގެން އެލާރިތައްހޯދައިގެން އަނެއްކާވެސް ކައި ހުސްކުރުން ނޫނޭވާ މިއޮތީވާ ސަރުކާރެއް ލަދުން ބޯހަލާކު

  30
  3
 25. އިބުރޭ1122

  ތިމީހާގެ މީޓަރުގަނޑަށް ބަލާލީމަ، ތިމީހާގެ ފިކުރާ، ކުލަޔާ، އުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން އެބަދޭ. މީ ވަރަށް ވާހަކަ.

  36
  3
 26. ލާލުޕަރީ

  ށުޖޫން އަކީ ވަރައް އަހުލާގީ ފެންވަރު ދައްމީހެއް ހެދުން އެޅުމުގާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު އެކަމައް އަރާހުރި އެކަމުގާ ހައްދުފަހަނަޅާ އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން އެކަމަނާ އެއުޅުއްވާ ގޮތައްއުޅުއްވާ ފަނޑިޔާރަކު މިގައުމުން އަދިމިވީ ހާތަނަކައް ނުދެކެން ތިޔަނޫން ބަޔަކު ނެތީތޯ ލިޔާނެ ވަރައްގިނަވާހަކަ އެބަހުރި.. ތިޔަބުނާ ކޮމެޓީގަޔާ ތިޔަބުނާ އެލްކޭޖީ ޖޭއެސްސީގެ ފެންވަރުދޯ ވަކިބަޔަކު އަތުގަދޯ ރިމޯޓު އޮތީ ބޯހަލާކު ޗިޗަންޑާ19

  40
  4
  • މާރ

   ސުޖޫން ހޭވް ކްލާސް. ޓްރަސްޓްމީ. ޝީ ހޭވް ހީލްސް ބޭގްސް އެންޑް އެވްރީތިން އެކްސްޕެންސިވް. މޯ ދޭން ޔޫ ކުޑް އޯން. އަންހެނެއް ސިނގިރޭޓް ބުއިމަ ހަރާމް. ހަޑި. އެކަމް ފިރިހެނެއް ބުއިމަ ވާއު ގައްޑާ. ސަޅި. ސުޖޫން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްގަ ވަރަށް ސަޅި ވާނެ.! ބޮސް ލޭޑީ އެއް ހަމަ.

   5
   24
   • ނ

    ކަލޭ ޓުރަސްޓު މީ ކިޔަން މީ އަހަރެމެން ނުދަންނަ ދުންބޯ ގަނޑެއް ނޫނޭ މީކީ. ތިވާނީ ކަލޭ ވެސް ތީ އޭގެ ދުންބޯ ގަނޑަކަށް

    10
    3
 27. މައޭރުވެސްބުނިން

  އިބޫވެސް ހުއްނަނީ ވަރައްމަޑުމައިތިކޮށް، އެކަމަކު ކޮއްލަނީ މިކަހަލަ ކަންކަން. ދެން އޮތީ ސިގިރޭޓް ގެ ވާހަކަ، އެއީ އޯކޭ ކަމަކަށްމިހާރުވެފަ ކުރިންގޯސްނަމަ އަދި އެއީ މުޅިން ރަނގަޅުވާހަކަ އެއްނޫން. މީހެއްވެއްޖެއްޔާ ގޮތެއްވެސް ހުއްނަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ؟ އަދި ފަޑިޔާރުކަން ނުކުރިޔަސްވެސް.

  29
  3
 28. Anonymous

  ލޮލަށާއި މޫނަށްބަލާލުމުންވެސް ސިނގިރޭޓް ބޯކަމާއި އަދި މިކަމުގަ ކުރިއަރާހުރިވަރު އެބަފެނޭ. މިފަދަ މީހުން އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާ ކޯޓް ގެބެންޗަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ނިންމުމުން އިބުރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އިހުލާސްތެރި ކަމާއި މެދު ޝައްކު އުފެދޭ،

  18
  4
 29. ޖަބީލް

  އެއްވެސްމީހަކު އެކަމަނާގެ ތުންފަތާބެހިގެންނުވާނެ އެއީ އޭނަގެއަމިއްލަ މިލްކެއް ތުންފަތް ކޮންމެގޮތަކަށްހުއްޓަސް މީހަކާބެހޭކަމެއްނޫން ފުރަތަމަތިމާގެ ތުންފަތްހުރިގޮތް ލޯގަނޑަކުންބަލާށެވެ. އެހެންމީހުންގެ ސިފަތަކަށްފާޑުނުކިޔާށެވެ. މީހަކުކޮންމެސިފަޔަކްހުއްޓަސް އެއީ މީހަކާބެހޭކަމެއްނޫނެވެ

  5
  11
  • ތުން

   ކޮންމެ މީހެއްގެ ތުންފަތަކަށް ވިޔަސް އޭނަ ދިމާލަށް ފާޑު މިކިޔަނީ އޭނާ ފޯއްކޮޅެއް ދުފާތީއެއް ނޫން. މިއީ އޭނަ ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާ ތަންތާގައި އެހެން މީހުންނަށް އުދަގޫވާނެހެން ސިނގިރޭޓް ބޯތީ. މިޚަބަރުގައިވެސް ވަނީ އެހެން.

   11
   1
  • ދޮންބެ

   އިސްލާމް ދީނުގަ ޙަރާމް ކަމެއް ފަތުރަން މީހަކު ނުކުތީމަ ފުރައްސާރަޔާ މަލާމާތްވެސް ކުރެވެނީ އަންނަރުޅިޔެއްގެ ސަބަބުން. ތިބާގެ މަންމަ ދެކެ ތިބާ ލޯބި ވަންޏާ ތިބާގެ މަންމަޔަށް އިހާނެތި ކަންތައް ކުރާ މީހާޔަށް ތިބާވެސް ދިމާ ކުރާނެ.

   10
 30. ސިޑް

  ކިތައްމެ ދުވަހަކު ފެނިއްޖެ ސިގިރޭޓްބޯންހުއްޓާ މަނާާތަންތަނުގަ

  15
 31. މޯދީ

  ޝުޖޫން އަކީ އަޅުގަނޑު ވ ކުރީއްސުރެ ދަންނަ ކަނބަލެއް. ސީ.އެޗް.ޢީ.އެސް ގަ އުޅުނު އިރު ވެސް. އޭރު ވެސް ސުޖޫން އަކީ އަތުގަ އެކިކަހަލަ ބޭންޑާއި ފަށް އަޅާ ކުއްޖެއް. އެއީ އޭނަގެ ސްޓައިލް. ޢެކަމް ޝުޖޫން އަކީ އެއްވެސް އިރަކު ވިޔާނުދާކޮށް އުޅުނު ކަނބަލެއް ނޫން. އޭރު ވެސް ރީތިކޮށް ހެދުން އަޅާ އަޚްލާގް ރަގަޅު ކަނބަލެއް.

  5
  16
 32. ޗިޗަންޑާ

  ހީވަނީ ފެންނުވަރާ ގޮޑު އަންހެނެއް ހެން?

  16
  4
 33. ރަސީދު

  ބަލާލީމާ ވެސް އެބަހީވޭ ދުންފަތް ބޯމީހެއްނޫން ދުންފަތް ކާމީހަކު ވަތްތަރު، މޑޕ. ބުޅާވާނީ ހަމަ ބުޅަލައް

  17
  2
 34. އަޙްމަދު

  ޖަރީމަ ހިންގަން އެތަނަށް ވައްދަން އުޅޭމީހަކަށް ވާނީ! ފެންނަފެނުމަށް ހީވަނީ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ މީހެއްހެން.

  16
  2
 35. އުއްތަމަ ބުއްތަމަ

  މަ ހީކުރީ ފަނޑިޔާރު އަލީހަމީދު އިސްތަށިގަނޑެއްޖައްސަވައިގެން ވަޑައިގަތީކަމަށް

  8
  1
 36. ހުސޭނުބޭ

  ކޮން ބޭކަލެއްގެ ފޮޓޯއެއްތަ ޖަހާފައި އެ އިނީ! ބޮލަށް އަރާ ކުލައިން ޕާޓޭއަކާ ވައްތަރީވެސް!

  12
  1
 37. ޢަލީ

  އެންޑީޕީ ވެގެން އުޅޭ ގިނަ އަންހެނުންނަކީ މުޑުދާރު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރާ ބައެކެވެ.

  11
  1
 38. ހުސޭނާ

  ސިނގިރޭޓު ކާ މީހެއް ތިއީ ބޮނީކީނުން

  9
  1
 39. ކޯ

  ކޮ ބާާތޯ ވެލެޒިނީ ތިފަނޑިޔާރު ގެއަށް ލާން އެއްމެ ރަނގަޅު ވާނީ އެނަ އޭރަށް އެމްޑީޕީ ކުދިން އަށްޖަހަޖަހާ ތިބޭނެ އޭރަށް ފިރުއަނު ހެދިގެން އެނަ ހުން ނާނެ

  8
  1
 40. އިބިލީސް

  ޙިޔާލު ފާޅު ކުރިޔަސް މީހުންގެ ސިފަޔާއި ނުބެހިބަލަ. ދެރަވަރު ކަންކަން

  8
  3
 41. ހޯހޯ

  ތީ ސިނގިރޭޓް ކާ ދައިތައެއް

  1
  1
 42. ސީދިބެ

  ހަހަ! ތީ ސިންގިރޭޓު ފޮއްޓެއްނު. ފޮށީގެ ބޭރުގަ އޭނަގެ ފޮޓޯ ޖަހައިފިއްޔާ ވަރައް ގިނަ މީހުން ސިންގިރޭޓު ބުއިން ހުއްޓާލާނެ

  3
  2