ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު އަދި އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު އައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އަށް ލަފާދީފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީ އިން މިގޮތަށް ލަފާދީފައި ވަނީ، އަންހެނުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ހިލާފު ހަރާމް ކަމެއް ކަމަށް ފަތުވާ މަޖިލީސް އިން ނިންމައި، އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން ވެސް އެއީ ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީގެ ލަފަޔަކަށް އެދިވަޑައިގަތްކަން ހާމަކުރައްވާ އިއްޔެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ އާއި ޝުޖޫން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރުމާ މެދު ޖޭއެސްސީގެ ލަފަޔަކަށް އެދުނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 148 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ އަކީ ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ފަނޑިޔާރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސުޖޫންއަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވިއިރު، އޭނާއަކީ ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެކެވެ.

މިދެބޭފުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ޖޭއެސްސީގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ހަތަކަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރާނީ ޖޭއެސްސީގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތަކެއް ފޮނުއްވުމުން އެ މަޖިލީހުން ފާސް ކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ނޮމިނޭޓްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

41 ކޮމެންޓް

 1. ޣރގދ

  ﷲ ގެ ރަހުމަތުން ވެއްޓެން ކައިރިވެއްޖެ.

  98
  4
 2. ހުދުހުދު

  އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖަހާ ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހެއް ވެރިކަމުގައި ބެހެއްޓުމެއް ނެތް. އެންމެން ނިކުމޭ ވައްޓާލަން

  111
  6
  • ޒިޔާ

   ހޫން އަލަށްވިއްޔާ އަންހެނަކު ކޯޓަކަށް ލަނީ..

   7
   53
   • ސަބާ

    އަލަކަސް ބަލަކަސް އެއީ ހަރާމް ކަމެއް. ރާ ވިއްކަޔޭ އެއީވެސް އަލަކައް ކުރާކަމެއް ނޫނޭ ކިޔާފަ ދީނުގައި ރާހުއްދައެއް ނުކުރެވޭކަން ދަންނަންތޯ.. ދީނުގައި ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް އެއްވެސް މަޚުލޫގަކައް ހުއްދަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ދީފަކާއެއް ނެތް. އަދި އެކަން ކުރަން ވަކާލާތުކުރާމީހާ ނަރަކައިން ޖާގަ ހޯދައިފިކަން ކަށަވަރެވެ.

    6
    1
  • އަހަރެން

   މާލަސްވެސް ވެއްޖެ. ދީނަށްޓަކާ ނިކުންނަން ވެއްޖެ. ދީނީޢިލްމުވެރިންވެސް ތަންކޮޅެއް ގަޓުވެފަ ނިކުންނަންވީ. މިހާރު ޓުވީޓު ކޮށް މެސެޖް ކުރިއަކަސް ނުވާނެ. އިސްލާމްދީން އޮޔާލާދާން ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ. އެންމެން އެއްބަސްކިޔާފަ ނިކުތީމަ މިކަންވާނެ، انشاالله

   65
   4
   • ޖަވާ

    އިމްރާނު ކާރީ ތިހެން ބުނެ ބަލަ.. ހިނި އަންނަނީ..

    5
    2
 3. މޫސާ މަނިކު

  މިއީ ލާދީނީ ސަރުކާރެއް، މި ސަރުކާރު ހިންގަނީ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ދީނީ ކަންކަމަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު، މި ސަރުކާރު ހޯދި އިރުވެސް އެކަން އިގޭނެ، މި ސަރުކާރު ހޯދީ އަދާލަތު ޕާޓީ މީހުން ރިލޯޑްކޮށްގެންނާއި އިއްޒަތާއި ޝަރަފު އަދި ބާރުގަދަ މަޤާމުތަކާއި ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ދީން ވިއްކާލާފައި މިވަނީ.

  18
  1
 4. ްަބޫޝަމާސް

  ޖޭއެސްސީ އައް އަހަރެން ގޮން ޖަހަން.. އަން.. ހިފާ.. އެއޮތީ ގޮންޖަާފަ..

  17
 5. އިސްކިންޓޯޓޯ

  ޝޭހު އިލިޔާސް ދެން އަތް ޖަހާ .ހިިިީވޭތަ ކަމެއްހެން .ދުޢަާ ދެއްވި ފަދަ ރައީސެއްދޯ މިއީ ޖަޒީރާ ޔޫރަޕްގެ އަސްލު ކުލަ ހެހޭ

  17
 6. ށސޮނިފޮހެުގެ މަަންމެ

  ޙާދަ ދެރަކަމެކޭ ދޯ ބަސްއަހާބަލަ ހުރިހާ ކުދިންވެސް ބިރުންގޮސް ސޮނިވެއްޓޭވަރު ވޭ

  12
  1
 7. ރައްޔިތުމީހާ

  ޔާ ﷲ މި ޤައުމު އިސްލާމް ކަންމަތީ ތާ އަބަދުގަ ދަމަހައްޓަވާންދޭވެ. މި ޤައުމުގަ އިސްލާމުންނޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ ޔަހޫދީ ފިކުރުގެ ވެރިން ވަގުތުން ވަގުތަށް ވެރިކަމުން ދުރުކުރައްވާންދޭވެ.. އާމީން..

  24
  2
 8. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ޝޭހު އިމްރާނާ، ޝޭހު އިލިޔާސް ކޮބާ؟ އިމްރާނޫ ކަލޭ މަގާމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގަ އަނގަ ބެދިފަ ތިހުންނަނީ ދީނީ ބޯޑު އަޅުވައުގެން މޮޔަވެފަތަ؟

  61
  4
 9. ބަކުރުބެ

  ލާދީނީ ސަރުކާރު

  48
  2
 10. އަސްތާ

  މިދާވަރުންދަންޏާ މިސަރުކާރުވަރައް އަވަހައް ހަމަބިމައްފައިބާނެހެންހީވަނީ މިފެންނަންފެށީއެކަމުގެކޮޅުމަތި

  45
  5
 11. ފާދިގު މަކުނު

  އަންހެނުން ފަޑިޔާރު ކަމައްލީމަ ކިހިނެއްތޯ ކުފޫހަމަވާނީ ގަބުރުސްތާނައް ދިޔާމަ އިގޭނެ އަންހެން ވެރިންނަކީ މަހާނަގަލުގާ ބޯހުންނަ ބައެއްނޫންކަން ޔައުނީ ބޮލުގެ ތެއްކަމެއްނެއް ބައެއް އަދި އެމީހުންކުރާ ހުކުމްތައް ސައްހައެއް ނުވާނެ!!!!!!!!

  11
  1
 12. މަމިޔޮކާކަ

  ތިޔަދެމީހުންގެ ކަންތައްވެސް ނިންމުމުގެ ބާރު މިޤައުމުގެ ދަރިންގެ ކިބައިގާ ވެސް ހުނާނެ.

  44
  2
 13. ބަނީ

  ކަލޭމެންނަ އޯކޭ ދޯ ސަދޫމް ކޯޓު އޮތަސް، އަންހެނުން އަށްޔަނު ނުކުރަނިކޮށް.

  12
  31
 14. އާދަމް

  ياالله އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންގެ ޢަދުއްވުންގެ ކިބައިން މިޤައުމާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ.

  45
  3
 15. ރަށުމީހާ

  ޢަދާލަތުގެ ޚަބަރެއް ނެތް

  33
  1
  • އަދާލަތު

   އަދާލަތު އިޒް އޮން ލީވް.. ޕުލީޒް ލީވް އަ މެސެޖް.

 16. ޟޭޙޫ

  ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެކޯ މީ. މިވަރުގެ ބޮޑު ޖޯކެއް މަ ދުވަހަކުވެސް އަޑުނާހަން. ތިޔަ ކޮންމެ މީހަކަށް އިސްލާމް ދީން ފެންނާނީ ބަލާޔާ މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވީމަ. އާރާ ބާރު ލިބުނީމަ ދެން އިސްލާމް ދީނުގެ ބަދަލުގަ ދެން ފެންނާނީ ޔޫރަޕް އާއި އެމެރިކާގެ ނަމޫނާ.

  31
  2
  • އަޒްނާ

   ބަޔެއް މީހުންނައް އިސްލާމްދީނެއް ނުފެންނާނެ..ނުވެސް އިވޭނެ. އެހެނީ ގައިގަ ޖަހާފަ ހުރި މަހަކީ ހުސް ހަރާމްތަކެތި ކައިގެންނާއި އެތައް ބަޔެއްގެ ހައްގުތަކައް އަރައިގެން ހޯދިތަކެތި ކައިގެން ޖަހާފަ ހުންނަ މަސްކަމައްވާތީ..

 17. އަހުމަދު ސަފީގު

  ގާނޫނު އަސާސީގާ ބުނެފާވާނެ އިސްލާމް ދީނާހިލާފު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމައްވެސް

  25
  2
  • ކަށިބޮލި

   އެކުރަނީ އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން.

   5
   12
 18. މުއްލާ

  އިލްމުވެރީން މަހަށް ފޮނުވާ.

  6
  4
 19. Juhaa

  ތިޔަ ތަނުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ނިމޭނީ ޙިސާން ޙުސައިން ބުނާގޮތަށް. އެއީ ދުނިޔޭގައި ހުރި ޤާނޫނީގޮތުން އެންމެ "މޮޅު" މީހާ. އެކަމަކު އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނާގެ ޢައުރައަކީ ކޮބައިކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގޭ. އޭނާގެ ބަފާ ދަންނަބޭކަލަަށްވެ ހުރެ ދަސްކޮށްދިނީ ކޮން އެއްޗެއްބާ؟

  14
 20. އަން

  ކޮބާތަ ކަންނެލިއޮޑި. ހާސްނުވޭ ދުޢާދެއްވި ބޭފުޅެއް ވެރިކަމުގަ ހުރީ. އަދިވެސް އަދިރިގަޑެއްފަދަ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ސޭކުންނަށް ވިސްނި ރަގަޅު ގޮތްތައް ރައްޔަތުންނަށް ހާމަކުރަން ނުވޭބާ

  6
  1
 21. ލަބީބު

  ބަލަ މިއީ އަލަށް އައްޔަން ކުރާ އަންހެން ފަޑިޔާރުންނެއް ނޫން. މޮޔަވުޅުވީތޯ ދުނިޔޭގެ ގިނަ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި މިހާރުވެސް އަންހެން ފަަޑިޔާރުން އެބަތިބި.

  2
  12
  • ޒައުފީ

   އަލަކަސް ބަލަކަސް އެއީ ހަރާމް ކަމެއް. ރާ ވިއްކަޔޭ އެއީވެސް އަލަކައް ކުރާކަމެއް ނޫނޭ ކިޔާފަ ދީނުގައި ރާހުއްދައެއް ނުކުރެވޭކަން ދަންނަންތޯ.. ދީނުގައި ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް އެއްވެސް މަޚުލޫގަކައް ހުއްދަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ދީފަކާއެއް ނެތް. އަދި އެކަން ކުރަން ވަކާލާތުކުރާމީހާ ނަރަކައިން ޖާގަ ހޯދައިފިކަން ކަށަވަރެވެ.

  • ޒިމްނާ

   އަލަކަސް ބަލަކަސް އެއީ ހަރާމް ކަމެއް. ރާ ވިއްކަޔޭ އެއީވެސް އަލަކައް ކުރާކަމެއް ނޫނޭ ކިޔާފަ ދީނުގައި ރާހުއްދައެއް ނުކުރެވޭކަން ދަންނަންތޯ.. ދީނުގައި ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް އެއްވެސް މަޚުލޫގަކައް ހުއްދަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ދީފަކާއެއް ނެތް. އަދި އެކަން ކުރަން ވަކާލާތުކުރާމީހާ ނަރަކައިން ޖާގަ ހޯދައިފިކަން ކަށަވަރެވެ.

 22. ހުސެން

  ގާނޫނާ ހިލާފްވެއްޖެ،އަޒަލުކުރޭ

  13
 23. ހުސެން

  ޢިލްމުވެރިންނަކަށް ނުން އެގޮންޖެއްސެވީ،ﷲ އާއި އެ އިލާހުގެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ނަބަވީ އިރުޟާދަށް އެގޮންޖެއްސެވީ،މިކަމުގެ ހިތިރަހަ މި ސަރުކާރަށް ދައްކަވާށި

  16
 24. ސުވާލު

  ދެ ފަނޑިޔާރުންތަ؟ ނޫނީ ދެ މޮޑެލުންތަ؟ ނޫނީ ދެ ސެލެބުރިޓީތަ؟ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުފޫ ހަމަވޭތަ؟ ޖޭއެސްސީގައި ތިބީ ލާދީނީ ބައެއްތަ؟

 25. ސުރައްޔާ

  ކަލޯ ޝައިޚް އިލްޔާސް!!!! މިއީތަ ރަސޫލާ ދުޢާދެއްވިފަދަ ވެރިން ވެރިކަންކުރާގޮތަކީ؟ ނޫފަންނަ މަޤާމަކާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓަކާ މިލިޔަންރުފިޔާގެ ގޯއްޗެއް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހޯދާދިނީމާ ތިހުރީ އަގަ ފެހިފައިތަ؟

 26. ސާއިޜާ

  އިލްމް ނޭގޭ މީހުން ގިނައިީ ތީ ވަރައްރަނގަޅުނިންމުމެއް

  1
  5
  • ކުޑަބަޖަރާ

   ސާއިޜާ އަށްއެގޭތަ؟ ﷲސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކިއެކިއުންމަތް ތަކަށް އެއްލައްކަ އެތައްހާސް ނަބިއްޔުންނާ ރަސޫލުން ފޮނުއްވިކަން. ނޭގޭދޯ؟ މީގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އަންހެނަކު ފޮނުއްވާފައެއްނުވޭ.

 27. ނާއިމް

  ހަލާކުގެ ފެށުން

 28. ހަސަން އަލް މުސްލިމް

  ކަލާނގެ ސަފުން ބަދަލު ނުކުރައްވަތެ ގައުމެއްގެ ހާލާތު.. ނުވާނަމަ އެގައުމުގައި ހާލަތު ބަދަލު ކުރުމުގެ ޚިޔާލާތު.. މުސްލިމުންނޭވެ..

 29. ދުންމާރި

  ތިޔަ ދެ ބޭކަނބަލުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މުޅި ޖުޑސަރީ ހަލާކުވީ ތިޔައީ ޒާތީ ތައައްސުބުން ފުރިގެންވާ ޒާތީގގޮތްގަނޑު ބޮޑު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުދަްނަ ދެ ޖާހިލުން ޤައުމެއްގެ ހާލު އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަލާކުކޮށްލުމަކީ ލާދީނީ ސަރުކާރުން އެ ކުރާކަމަކީ ޤައުމުން އިސްލާމް ދީން ފޮހެލުމަށް ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް

 30. ގިނިކަނދު

  ތިޔަ ދެ މިކުން މީގެ ކުރިން ކޮށްފަވާ ޙުކުމްތަކަށް ބެލުމުންވެސް އެ ދެމީހުންގެ ޏާޤާބިލްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުވާނެ ތިޔަ ސުޖޫނު ސިވިލްކޯޓުގަ ހުރެގެން ހިންގި ޖަރީމާތައް އެނގޭނީ އެދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުނަށް ތިޔަ އަދުމިރަލްޑާ ކިޔާ މީހާ ހައިކޯތުގަ ހުރެގެން މުޅި ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ފުނޑަލަމުން ދިޔައީ ﷲގެ ރަހުމަތުން އަމިއްލަޔަށް އެތަނުން ބޭރުވީ އަނެއްކާ އެންމެ އިސްކޯޓަށް ފާވަނީ އެތަން ޚރާބުކުރާން ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ ބޮއްސުންލީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް

 31. އަހްމަދު

  އަޒްމިރަލްދާ ، މީ ކިރިސްޓިއަން ނަމެއްދޯ؟