ހދ. ކުމުންދޫ އިން ސިހުރު ހަދަން ބޭނުން ކުރާ ލިޔުންތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ ލިޔުންތައް ފެނިފައި ވަނީ، މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެރަށު ގެއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެ ގެ ބަލާ ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސިހުރު ފަންޑީތަ ހެދުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ާައަސްލަމް

  ސިހުރު ހަދަން ޖެހެނީ އޮންނައެއްޗަކަށްވާތީ ރާބޮނީވެސް ލިބެންހުންނާތީ ޒިނޭކުރަނީވެސް އެކަމަށް ފުރުސަތު ދޭތީ ވަށްކަންކުރަނީވެސް ވަށްކަންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނާތީ މީހުންމަރަނީވެސް އަދަބު ނުލިބޭތީ މިއޮށްސަރުކާރެއްދޯ

  14
  2
 2. ކަޑޫފާ ފުރޭތަ

  ތިރަށަކީ އިބިލީސްވެސް ދާން ބިރު ގަންނަ ރަށެއް

  7
  7
 3. ގާކޮޅު ހައްޑި

  ޒަމާނުއްސުރެވެސް ގައްޑާ ކަމަށް ކިޔާތީ އިވޭ ތިރަށު މީހުން

  3
  6
 4. ގާކޮޅު ހަންޑިގެ ދަޅު

  ގޫލުބެ އާއޭނަގެދަރިފަސްކޮޅާ އިބިލިސް ވަރަށް ރަށްޓެއްސޯ ޝައިތާނުވެސް ގޫލުބެދެކެ ބިރުގަނެޔޯ

 5. މޫސާފުޅު

  ސިހުރާއި ފަންޑިތައަކީ މުޅިން ތަފާތު ދޭއްޗެއް. ސިހުރަކީ ޝައިިޠާނާގެ ބާރު ލިބިގެން ކުރާ ކަމެއް. ނަމަވެސް ފަންޑިތައަކީ ﷲ ގެ ވާގިލިބިގެން ރަޙުމަތަށް އެދި ކުރެވޭ ކަންތައްތައް. ރާއްޖެއަށް ފަހުން މިއައި ދަންނަބޭކަލުންނޭކިޔާ ބަޔަކު މިވަނީ ސިހުރާއި ފަންޑިތަ އޮޅުވާލާފަ. ބަރަކާތާއި ވަސްވާސްވެސް އޮޅުވާލީ. ފަންޑިތަ ހަދަން އެނގޭމީހަކަށް ސިހުރުވެސް އެނގޭނެ. ޒިނޭކުރާ އެއްޗެއްސާ ދޮގުހަދާ އެއްޗެހިވެސް މީހުންގެ އަތުގާ އެބަހުރި. ސިހުރުހަދާ އެއްޗެއްހި ހުންނަގޮތަށް ފަންޑިތަހަދާ އެއްޗެހިވެސް ހުންނާނެ. މީހުން ޖާހިލުވެ ހައްޤެއް ބާޠިލެއް ނޭނގޭވަރަށް ދީނީ ބަޔަކު ނިކުމެ ދީން ފަސާދަކުރީ.

 6. ދަލޭކަ

  ކިހާ ދެރަކަމެއް ،މި ނޫނަސް ދުވަހެއް ،އޮތް ކަން،ނޭނގޭ ނީތަ

  11
 7. ކެޔޮވަލު ފުރޭތަގެދަތް

  ކަލޭ ސިހުރުގަ ގަރުދިޔަކެއްކީތަ

  3
  1
 8. ބަބުރު ދެވި

  ދަންވަރު ވެލާ އަރާތަ ..ތިރަށުގަ ފަންޑިތަ ހަދައިގެން ވަރަށް ގިނައިން ވެލާ އަރުވަޔޯ އެކަމަށް ހާއްސަ ޓާސްފޯހެއް ތަމްރީނުވެފަ ތިބެޔޯލަ

 9. ކުމުންދޫ މީހާ

  ތި ގޭގެ ނަން ވެސް ޖަހާލި ނަމަ އެއްނު އިގޭނީ ކޮން ގެއެއް ކަން ވެސް

  8
  1
 10. ބޮޑު ކުއްޅަވައްގަހު ދޮންހައްޑި

  ކުދީންނޭ ކޮން ގޯއްޗަކުންތަ ތިއެތި ނެރުނީ އަޅޭ ކުއްޅަވައް ފަނި ބޮއިގެންވެސް ތިޔަކަހަލަ މުޑުދާރު ކަންތަށް ނުކޮއްބަލަ

 11. ރީތި ދޮންލުންބޯހުރިތަ؟

  ރީތި ދޮންލުންބޯހުރިތަ؟

 12. ގަސްގަނޑުމަގު ބޭރި

  ސިހުރު ހަދާކަށް ނުވާނެ ރަށުތެރެ ނާމާން ވެދާނެ.މަހީކުރީ ގޫލުބެ މަރުވީމަ ތިރަށުން އެކަން ނިމުނީކަމަށް. ގޫލުބެގެ ކުޅިގަނޑު އިތުރުވިޔަ ނުދީބަލަ . ހުރި ހާ ކުދިން ޝައިތާނާ އާއި ދުރަށް ދެބަލަ .ދަމު ހިނގާ ބަލަ

 13. ކުމުންދޫ

  މީހާ ނަން: އަބްުދުއްރަހީމް

 14. ކުމުންދޫ

  ގޭގެ ނަން: ރެޑްކޮރޮސް