ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި ދިހަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި ދިހަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ނިޔާވިއިރު، އޭގެތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. މިހާދިސާގައި ކުޑަކުއްޖާގެ އިތުރުން ނިޔާވީ ތިން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މިއަދުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ހުސެއިން އަބްދުﷲ، އުނިމާގެ (ބޮޑު ޓީޗަރު) އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން މަރިޔަމް މަނިކެ އާއި އެދެމަފިރިންގެ ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅު، ގުރައިޝާ އަބްދުﷲ 30 ގެ އިތުރުން، އެ ދެމަފިރިންގެ ތިން އަހަރުގެ މާމަ/ކާފަ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެ އާއިލާގެ އިތުރު މީހަކު ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލި ވަގުތު ޑިންގީގައި ހުއްޓެވެ. އޭނާއަކީ ޑިންގީގެ ކައްޕި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލުމާއެކު ފަތާފައި ހަނިމާދޫއަށް އެރީ އޭނާއެވެ. މިހާދިސާގައި ދެން ނިޔާވީ އައިޝަތު އަލީ ނަމަކަށްކިޔާ އަންހެނެކެވެ.

މިއަދު މެންދުރު 12:00 ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ބަންޑުންޖަހާލާފައި ވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން އެ އަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެކެވެ. މި ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހާލާފައި ވަނީ ހަނިމާދޫ ކަންމަތިން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެއެވެ. މި ލޯންޗް ބަންޑުން ޖަހާލާފައި ވަނީ މޫސުން ގޯސްވެ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެއެވެ. ލޯންޗް ބަންޑުން ޖަހާލި ވަގުތު އެއިން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކު ލައިފްޖެކެޓް ނާޅައި ތިބިކަން ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ކަނޑުވި މީހުން މިހާރު ފެނިފައިވާއިރު، ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެ އެންމެންނަށްވެސް މިހާރު ދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ލޯންޗް ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ނޮޅިވަރަންފަރުން ނައްޓާލިތާ އެތައް އިރެއްވީއިރުވެސް ހަނިމާދޫއަށް ލޯންޗު ނުގޮސް ލަސްވެފައި ވަނިކޮށް، އެއިން ދަތުރުކުރި މީހަކު ފަތާފައި ހަނިމާދޫއަށް އަރައި އެކަން އެންގުމުންނެވެ. އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބުނުތާ ގިނައިރެއް ނުވެ އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ހދ. އަތޮޅުގައި ދިހަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލާފައި މިވަނީ، އެ ސަރަޙައްދަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ރީނދޫ ސަމާލު (ޔެލޯ އެލާޓް) ނެރެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

49 ކޮމެންޓް

 1. މަރި

  އިންނާ ލިއްލާހި ވަ އިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން

  143
  1
 2. ކޯސްޓް ގާރޑް

  ދެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުއްޖާ އަދި ނުފެނޭ .

  32
  2
 3. ސައްދާމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ހިތާމަވެރިކަމެއް، މިފަދަކަންކަން ގިނައިން ދިމާވަނީ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކަނޑުދަގަކަމާއި މޫސުންގޯސްކަން އެގޭހާލު ބައެއް ކަހަލަގެ އަމިއްލަ ގޮތްގަނޑު ބޭނުންކުރުން މީދެރަކަމެއް.

  107
  2
  • ޢެމް

   إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

   39
 4. Anonymous

  އިންނާ ލިއްލާހި ވަ އިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން

  52
  1
 5. ނަދާ

  އިންނާ ލިއްލާހި ވަ އިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން

  54
  2
 6. ސައްދާމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  71
  1
 7. ހަމިއްޓޭ

  ކަނޑުދަތުރު ކުރާއިރު ލަިފްޖެކެޓް އަޅަން މަޖުބޫރު ކުރަންވީނޫންތޯ. އެހެންނޫނީ މިކަމެއް ނުވާނެ

  101
  5
  • ނަން

   ޢަސްލުވެސް މިހާރު މަޖުބޫރު ކުރަން ވެެއްޖެ. މިކަހަލަ ހާދިސާތަށް މަދުކުރެވެނީ އޭރުން

   46
   1
  • ހޫ

   ދިވެހިން ދެކޭ ގޮތުގަ ކަނޑުމަތީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރުން އެއީ ވަރަށް ފިނޑި ކަމެއް.

   33
 8. އިބްތިހާލް

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  48
 9. Anonymous

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  39
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ކިހިނެއް މިވީ.ކަލެއަކީ މީހުން މަރުވީމާ އުފާ ވާ މީހެއް ނު؟

   15
   3
 10. ޙަސަން އާދަމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  39
 11. ީ am

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  26
  1
  • Anonymous

   إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَަ އާއިލާަްއައް ކެއްތެރިކަންދެއްވާށި

   20
   • މޮޔައެނޮނިމަސް

    އިންޑިޔާ އާއިލާ ތަކަށް ކެތްތެރި ކަން ދެއްވާނެ ކަމެއްނެތް ދޯ.ބޯގޯސް

    1
    5
 12. ރިޝް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
  ??

  28
 13. ފފ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  26
 14. ތަސް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  23
 15. ގައުމުގެ ދޫ

  ލައިފްޖެކެޓް އެޅުން މުހިންމު އަދި ލޯންޗުގެ ކެޕޭސިޓީއާ ނުކުޅަދާނަ ވަރަށް މީހުން އެރުވުންވެސް ހުއްޓުވާންޖެހޭ. މެރިން ޕޮލިސްގެ ހަރަކާތް ހަމައެކަނި އީދު ޗުއްޓީއާ ހަމައިން ހުއްޓިގެންނުވާނެ. ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގައި މުޅި މުޖުތަމައުގެ ރޯލު ވަރަށްވެސް މުހިންމު

  46
 16. ކޮކީ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  26
 17. ކޮަަަައްކޮ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  22
 18. އަޙްމަދު ނި

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  22
 19. ހެޔޮއެދޭ ފަރާތް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  24
 20. Muslim

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. ޢާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި.. އާމީން

  32
 21. އިބްރާހީމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  25
 22. ދެރަ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  21
 23. ޕާޓޭ ގެ ޑެޑީ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  20
 24. ސައީދު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  18
 25. ފހ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. ޢާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި.. އާމީން

  23
 26. ތަލައާނިކު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  17
 27. ނޫރާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  18
 28. ރިން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ? ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް މީ... ކަނޑު ދަތުރު ކޮށް އުޅުމުގައި ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން މީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް... މި ހާދިސާގައި ނިޔާވި މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރަށްވާށި އާމީން...

  26
 29. ާފޖކކ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  12
 30. ާމާލެ

  މިހާރު ރިސޯޓުތަކުގަ ލައިފުޖެކެޓު އެޅީމަނައްޓާލާނީވެސް އެގަވާައިދު އޮއްނަންޖެހޭނެ ދިވެހިންހޭއަރާނީ ބޮނޑިއެއްލިބުނީމަ

  13
 31. ބޮނބި

  Laa haula valaaa quvvath illaa billaahi!
  Innaa lillaahi va innaa ilaihi raajioon!

  Allah tha'aalaa, e hurihaa furaanayakah suvaruge dhehvaashi! Ameen.

  14
 32. އަހަރެން

  انالله وانااليه راجعون

  12
 33. އަޅުގަނޑު

  ޥ ވ ހިތާމަވެރި ހަބަރެއް... ޑިވެހިން އަދިވެސް ކަޑު ފަތާފަ ވިޔަސް މާލެ ދާން ވ ވ ގިނައިން ޖެހޭ.. ރަށް ރަށުގަ އުޅެ މީހުންގެ ހާލު އެނގޭ ސަރުކާރެއް ނާދޭ

  7
  1
 34. މިނިސްޓަރު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 35. އަދާލަތު

  އިންާލިﷲ ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިޢޫން. ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ނިޔައުވި މީހުންގެ ފުރާނަތަކަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާ، ޢާއިލާޔަށް ކެޔްތެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ދެއްވާށި. އާމީން.

 36. ާއައިހަމް

  މިގޮތަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ލައިފްޖެކެޓް އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު އެމީހުން އެ ދަތުރު ކުރީވެސް އެސަރަހައްދަށް ރީންދޫ އެލަރޓް ނެރިފަ ވަނިކޮށް ވީމާ ދަތުރު ކުރާއިރު ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ކަމެއް

 37. މަމްދޫޙާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
  މިއަދަކީ ޤައުމީ ހިތާމައިގެ ދުވަހެއް.
  މި ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާގައި ނިޔާވެދިޔަ ފަރާތްތަކަށް މާތްﷲގެ ރުއްސެވުމާއި، ފުއްސެވުމާއިއެކު ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން...
  މިފަދަ ޙާދިޘާތަކުން ޢިބުރަތްލިބިގަނެ ކިތަންމެ ގާތުގަިއިވާ މަންޒިލަކަށްދާންވިޔަސް، މޫސުމަށް ރަނގަޅަށް ބެލުމާއިއެކު ދަތުުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކަށް އިޙުތިރާމުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލަން. އެއްފަހަރާ އެތަށް ފުރާނައެއް ކުޑަ ކުޑަ ފަރުވާކުޑަވުމަކުން ގެއްލިދިއުމަކީ ކޮންފަދަބޮޑު ހިތާމައެއްތޯ؟

  9
  1
 38. ސޮނިފުހޭއިސްކިން ޓޯޓޯ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ މާތް ﷲ އެމީހުންނަށް ރަހްމަތްލައްވާ އާއިލަާ ތަކަށް ކެއްތެރި ކަން ދެއްވަާށިއެވެ

 39. ހުސައިން

  إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

  اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد
  މިހިތާމަވެރި ޙާދިސާގައި ނިޔާވި އެންމެނަށް ސުވަރުގޭގޭ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށި.
  ޝަހީދުންގެ ދަ\ރަޖަދެއްވާށި. ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަންދެއްވާށި. އާމީން

 40. ާދެރަކަމެއް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 41. ާއަންސޫ

  ‎إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 42. ނާޖީޔާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

 43. ޚައްޕި

  މިކަލަ ހާދިސާތައް ހުއްޓުވޭނި ދަތުރު ރާވާ ހިންގަ މީހުން މޫސުމައް ބަލަިގެން ރޭވުމުން އަޅުގަނޑު ކައްޕިންނައް މަޖުބޫރު ކޮއް ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކަ ދަތުރައް ނެރެނި ކަނޑު ގަދަކަމަ ކައްޕި ބުނުމުންވެސް ބީރު ކަންފަތް ދި ދަތުރައް ނެރެނި ނަތީޖާއަކައް ވަނި މިކަހަލަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާހިގަ މީހުންގެ ފުރާނަދިއުން. ސުބުހާނައްﷲ 5 މަިނގެ ފުރާނައް ސުވަރުގެ ދެއްވާށި އާމީން