މާލޭގައި ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކުގެ ތުނބުޅި އުފުރާލައިފިއެވެ.

މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދަައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ، މާރާމާރީ ހިންގި މީހަކާއި އަދި އިތުރު މީހަކު ފުލުހުންނާއި ވާހަކަދައްކާ މަންޒަރެވެ. އޭގެން މީހެއްގެ އަތުގައި، އޭނާ އުފުރި ކަމަށް ބުނާ ތުނބުޅީގެ އިސްތަށި ހުއްޓެވެ.

ފުލުހުންނާއި އެ މީހުންނާއި މުއާމަލާތް ކުރަމުންދިޔައީ މާލޭ ފުޑް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފުލުުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ބައްޕަގެ ދޮންކަމަނަ

  ޢެއްކިލޯ ފާގަ ކައިގެންވެސް ރުޅިމަޑުކުރޭ ކުދީންނޭ

  51
  1
 2. ާަަިައިނާ

  ???ަ

  11
  2
 3. ހިކަނދިޓޯޓޯ

  ކުދިންނޭ މަގޭ މަގޭ ތުބުޅިއާ ނުބެހޭ

  18
  1
 4. ކައްވާރަ

  ???????????????????????!!!! ހީހީ ހަލާކު!!

  9
  3
 5. ހަސަނު

  މިބައިގަނޑު ފޮނުވާލަންވީ ސީރިޔާއަށް.

  10
  49
  • ހުދުހުދު

   ސީރިޔާގައި އެކަނިތަ ތުބުޅި ދިގު މީހުން އުޅެނީ. ރަސޫލާގެ ސުނަނަތެއް ފިރިހެނުން ތުބުޅި ބެހެއްޓުމަކީ

   66
   5
 6. ބޯ ހަލާކު

  ކީރިތި ރަސޫލާ ތުނބުޅި ބެހެއްޓިކަން ދިވެހިންގެ ޖާހިލުކަމުން ނޭގޭ..މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ރައްދުވަނީ ދީން ދަސްކޮށްދެއްވި ސާހިބާއަށް.. ކުފުރު ވެވޭ އިރުވެސް ނޭގޭނެ

  25
  1
  • އަބުލް ހަކަމް ބިން ހިޝާމް

   ކީރިތި ރަސޫލާ އުޅުއްވި ގޮތަށްތަ ތުނބުޅިލީ އެއްޗެހިތަށްތިއުޅެނީ. އެކަތި އަނެކައްޗާ ހިފާގަނެ ތުނބުޅިގަނޑު އުފުރާލާ. ދީނަށްވެސް ހުތުރުއަރުވާބައެއްމީ. ޕިސްޕިސް

   10
   1
 7. ކެޔޮޅު

  ކައްވަޅުގެ ސުވާލުތައްވެސް ޖޯކުޖަހާ މަލާމާތަކުން ނިއްމާލެވިދާނެތޯ؟؟

  22
  4