ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގަމުން އަންނަ އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު، އެއާޕޯޓް ތެރޭގައި މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންުފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ފެންނަ ގޮތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ހަމަލާ ދެނީ ކުންފުނީގެ ކާގޯ ސާވިސް އޭރިއާގައި ހުރި ބިދޭސީއަކަށެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުކޭޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހަސަން އަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވީ، އެ މުވައްޒަފު ކަސްޓަމަރާއި، މެދު އަމަލު ކުރި ގޮތަކީ އެ ކުންފުނިން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު އެއްޗެއް އެ ކުންފުނިން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާއަަށް ހަމަލާ ދެނީ ކީއްވެގެންކަން ސާފްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ގަދަކުޑޭ

  ހުސް ގުންޑާއިން ވީމަ ވާނެ އެތި ތިވަނީ

  17
  2
 2. Anonymous

  މިހާރު އެމްއޭސީއަލްގެ މުއަޒިފު ހުންނާނީ މުސާރަ ބޮޑުކޮފަ ވަޒީފާ މަތިކޮފަ އެފަދަދަށުދަރަޖައަމަލުކުރުމުންއެއީރާއްޖޭގެރިކޯޑު??????

  12
  2
 3. shimbe

  thee varah laaneh soreh viligiliga ulheneeves

  2
  1
 4. ޜަބީޢު

  ކަމުގެ ދެކޮޅު ނުބަލާ ފާޑުކިޔުމަކީ ދިވެހިނގެ ސަގާފީކަމެއް....

 5. ނަސް

  އޭނަ ..މާ...ރުޅިގަދައީ

 6. މިސްރު

  ހަސަން އަރީފު އެހެންބުންޏަސް ވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ އެތާގަ އަންހެން މުއައްޒަފަކު ހުރީމަ ގަޓު ހުރިކަން ދައްކަން ވެގެން އެޖަހަނީ..އެމް އޭސީ އެލް ވަރައް ގިނަ ވާނެ އެކަހަލަ މުއައްޒިފުން ވަރައް މަދުން މިކަހަލަ ވީޑިޔޯ އެއްލިބޭނީ،،

 7. ޅޮޓަސް

  ވަރައްފުއްޕާފަ އުޅޭ މުއައްޒަފެއް އެއީ..ވަރައްސަލާމް އެއަރ ޕޯޓު އައް

 8. ވަތުއޮޑި

  ތިތާގެ ވެރިން ނަކައް ނުކެރޭނެ ފިޔަ ވަޅެއް އަޅާ ކައް..ހަރީފު،،ސޯލިހު.މުޖުތަބާ ..ގުޜޭ.މިއެންމެން ކޮބާ؟

 9. ޅޮޓަސް

  ހަސަން އަރީފު އައް ބުނެލަން އޮތީ އެކަމާ ސްވާލު ކޮއްލަން ވެސް ނުކެރޭނެ އެ. ވަރައްސަލާމް

 10. ދުއްލިށަދު

  މިހާރު ވަރައްގިނައިން ތިކަހަލަ ކަންތައް ކުރޭ ތިވެސް ރާވައިގެން ކުރިކަމަކައް ލަފާ ކުރެވެނީ އެހެން ވެ އިތުރު ބައެއް އެތާ އެތިބީ؟