މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިޒީން އާއެކު އެމްޑީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފު ރިސޯޓަށް ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ ޓައިމްސް.އެމްވީ ފަތުރުރަމުން ދަނީ ދޮގު ހަބަރެއް ކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

އެ ނޫހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކައިޒީން އާއެކު މައުފޫފް ރިސޯޓަކަށް ދިޔައީ ދީނީ އިލްމު އުގަންނައިދޭން ކަމަށް މައުރޫފް ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އެ ނޫހުގައި އެގޮތަށް ލިޔެފައި ވަނީ، މައުރޫފްގެ ފޭކް ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއްގައި ލިޔެފައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާ ކޮށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެ ނޫހުން ބުނީ، ކައިޒީން ގޮވައިގެން އޭނާ މާލޭގެ ދެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވެސް ދިޔަކަމަށެވެ.

"މިގޮތައް ބައްދަލު ކުރީ ދީނީ އިލްމު އުގަންނައިދިނުމަށް،" މައުރޫފް ވިދާޅުވިިކަމަށް އެ ނޫހުގައި ވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މައުރޫފް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން ޓައިމްސް އެމްވީގައި ހަބަރު ހަދާފައި ވަނީ ފޭކް ޓްވީޓަކަށް ބިނާކޮށް ކަން ވަގުތު އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ކައިޒީން ސިންގަލްވި ފަހުން އޭނާ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި، ޑޭޓް ކުރާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ސޮނިފުހޭ

  މެޭކަޕް ކުރުމަކަާ ނުލާ އެމަންޖެ ބަލާލަބަލަ ކަލޯމެނޭ ހަމައެހާ ރިިީތިތަ މަވާ ސަލާން

  62
  7
 2. ީިިގުދު

  މަ ލޮލުގެ ކުޑަކޮޅުންވެސް ބަލާނުލާނަށް ތިކަހަލަމަންޖެ މަންޖެ އަށް

  37
  2
 3. ވަގު

  ޑޭޓްކުރުމަކީ ކޮބާތޯ

  29
  3
  • ބަފާބޭ

   ޙުރިހާކަމެއްކުރުން..

   26
   1
  • އަނީސް

   ޒިނޭ ޙަރާމްވީމަ ޒިނޭ ނުކިޔަންވެގެން ކިޔާ ބަސްތަށް އެއީ މުޅިންވެސް

   43
   2
 4. ޙަރީބު

  އެއީ ތާރީހު ކިޔާދިނުން

  32
  2
 5. ސްނޯޕްލޮގް

  ޑޭޓް ކުރީއޭ ބުނީމަ ނޭނގޭނެ އެއްނު މުސްކުޅިންނަކަށް އެހެންވީމަ އެކިޔަނީ އެހެން. އެކަމަކު ޒިނޭކުރަނީއޭ ބުނެފިއްޔާ އެންމެނަށް ވެސް އިނގޭނެ އެއްނު ދޯ.

  21
  3
 6. ކައި

  ޓައިމްސްގަ އޮތީ ދިޔައީ ދީން އުނގެނެންކަމަށް.. އެއީ ދޮގެއްވިއްޔާ ދެން އެ ދެ މީހުން ރިސޯޓަށް ދިޔައީ ކީއްކުރަން؟

  11
  1
 7. ކައްވަޅު

  މައުރޫފް އެވެ
  ތިމާ މީގެ ކުރިން
  ޢިންތިހާޔަށް
  ލޯބިވީ ކާކުދެކެ ހެއްޔެވެ ؟ ހަމަޔަގީނުން
  އެއީ
  މުޅި އުއްމަށް ދެކެވޯބިވި
  ރަސޫލާއެވެ
  އަންހެނުންނާ
  ފައިސާގަ ޖެހުނީތާއެވެ.

  10
  2