ރާއްޖެ މިއަދު މިދެކޭ ތަރައްގީ ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި ކަމަށާއި އެއާއިއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގޮތް ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް ގެ ނައިބު ރައިސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަށް އަލުން ފަށަން އުޅޭ ކަހަލަ މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަމުން ދާއިރު އަނެއްކާވެސް މިހަރަކާތްތަށް މި ފަށަނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަން ފަސް އަޅާ ފޮރުވަން ތޯ "ވަގުތު" ދެންނެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުލްރަހީމް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީ ކުރަން އަދި ތަރައްގީ އެންމެ ރަގަޅަށްވެސް ގެންނަން އެނގޭނީ ރައީސް ޔާމީން އަދި ޕީޕީއެމް އަށް ކަމަށެވެ.

"މި ވޭތުވެ ދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅަން ތަފާތު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އެހަރަކާތް ތަކަށް ނުލިބުމުން" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނަށަން މަގުމަށްޗަށް ނިކުނާނެ ރައްޔިތުންނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ވޯޓް ކަރުދާހުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ނަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނާ ބުނުމަށް ރައްދު ދެއްވައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ބޮޑު ތަނުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ރައީސް ޔާމީން އެކަނި ހުންނަވައިގެން ވިޔަސް ބަލި ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މަގުމަތިން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކުރި މައްސަކަތް ފެއިލް ވެ އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައަޅަން އަލުން މަޝްވަރާތައް ފަށަން އެމްޑީޕީ އިން ވިސްނަމުންދާކަން އަނެއްކާވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މަޝްވަރާތައް އަލުން ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި ހާމަނުކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ހާލިދު ބުން ވަލީދު

  ހާދަހާ ބިރެއް ތިޔަގަންނަނީ !

 2. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 3. ބަލާތި

  ކޮންޓެއިނަރުން ނެރޭ މުދާ ތައް ގުދަން ކުރަން ވެސް އިތުރު ފީއެއް ނުނެގޭނެ މަޖޫރީންނަށް. އެއްވެސް ޒިންމާ ދާރުވާނެ މީހަކު ނެތް މަޖޫރީން ލައްވާ އެމްޕީއެލް އިން މުދާ ނެރުމަކީ އެއީ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް ތަކެއް މެދުވެރިވެ ދެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެން ކަމުން ދެން ފްރީ ލާންސް މަޖޫރީން ނުތިބޭނެ އެވެ. މިކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެމްޕީއެލް ސްޓާފުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މަޖޫރީންނެވެ. އެނިމުނީ އެވެ. އެމްޕީއެލް ތެރޭގައި ގުދަން ކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއް އެމެން ގުދަން ކުރާނެއެވެ. ދެން އާންމު ކޮށް މުދާ އެތެރެ ކުރާ މީހުންގެ އަމިއްލަ މަޖޫރީން ތިބެން ޖެހޭނެ ކަސްޓަމްސް އިން މުދާ ކްލިއަރ ކުރަން. މީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފްރީލާންސް ކޮށް އުޅޭ އަމިއްލަ މީހުންނަށް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެން ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.

 4. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ކީރިތި ﷲ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ވަލިއްޔުލްއަމްރު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެމަނިކުފާނުގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ އެބޭފުޅާއަށް ތިޔައިލާހް ދެއްވި ވެރިކަން ދަމަހައްޓަވާ ބާރުވެރިކުރައްވާންދޭވެ! އާމީން

  • ނުރަބޯ

   އާމީން.

 5. ޚަލީލު

  އިދިކޮޅުމީހުން ގޮތްހުސްވިއަކީނޫން ސަރުކާރޭކިޔާ ބައިގަޑަށް ޤާނޫނެއް ޤަވާޢިދެއް ހަމައެއްލަމައެއްނެތި ގޮތްކުޑަކާމައި ޙާޔާތް ކުޑަކަން އިންތިހާއަށްގޮސްފައިވަނީ

  • އެއްމެން

   އެތައްވަރަކުން ދިވެހީން 30 އަހަރުވީ ވަރުގަދަ ލީޑަރު ވެރިކަމުން ބާލާފާ އައނިއަށް ރަނގަޅުވެރިކަން ކުރަން ރައީސް އޮފީސް ހޯދަ ދިނީމަ އައްނި ސޯޓު ބޭލިގެން ވެރިކަން ކުރަން ނެއެނގިގެން ވެރިކަމުން ފޭބީ. އަނެއކާ އަހަރަމެންނަށް މިޖެހެނީ އޭނަގެ ސޯޓުވެސް އަރުވަދީ އަދި ވެރިކަމަށް ވެސް އަރުވަން. މީދެން މާރަންގަޅުގޮތެއް. ކަލޭތިކަމާއުޅޭ. އަަހަރަމެންނަކަށް ދެން ތިޔަ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ.

 6. ގުންޑާ

  ތިޔެއް ދައްކާލާނަން ވޯޓުން

 7. ޖަސްޓް

  ނިހާނު އަކީ އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ބެކް ބޯރން އަދި މަމެންގެ ވެރިކަން ދިފާއު ކުރުމުގައި އިންފެންޓް ސްޓޭޖް އިން ފެށިގެން އެންމެ ކުރީގައި އުޅުނު މީހެކޭ. ނިހާނަށް ވެސް އޮންނާނެ ގާނޫނު އަސާސީން މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ މިލްކް ކުރުމުގެ ހައްގު ނިހާނު ދަރިފުޅަށް އެންމެ ފްލެޓެއް ނޫންތޭ ގަތީ ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ވެރިކަމުގައި ޑީއާރުޕީގައި ހުރި ކަޅު ލިބާސް ލާ ބޮޑު ކުއްޖާ އަށް ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މެދުވެެރިކޮށް ޖީއެމްއާރުން 20 މިިލިއަން ޑޮލަރު ކަޓެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން އެބަދަވި މާލޭން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައި މާލޭގެ ޕްރައިމް ލޮކޭޝަން އަކުން އެހާ ކުޑަ އާބާދީ އަކުން އަންނަ މީހަކަށް ބިން ގަނެވެން ވީ ކީއްވެތޭ. އެއީ ކިއްލި ތަޅައިގެން ގަތް ގެއެކޭ ދޯ އޭނާ ބުނީ. ނިހާނު އަށް ގަނެވޭނެއޭ 10 ފްލެޓްސް އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ. މީ މަމެންގެ ވެރިކަން ދޯ. ހޭވް ޓު ކެޗް އަ ބްލެޓް ޓްރެއިން ޓު ގޯ ހުޅުމާލެ ދޯ. އިޓްސް ޖަސްޓް ލިޓިލް ޓޯކިޔޯ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ދޯ.

 8. އިޓްސްއިޓް

  ނިހާން އަކީ އެއީ ސީދާ އޮރިޖިނަލް ދިވެހި ރައްޔިތެކެވެ. ނިހާނު އުޅެ ބޮޑުވީ ލަންކާ އަކު ނޫން ޅަ ދުވަސް ތައް ހޭދަ ކުރީ ލަންކާ އަކު ނޫން ޕްރަައިމަރީ ސެކެންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން ނިންމީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ގައި އަދި ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްގެން ލައިފެއް މޭކް ކުރީ އަދި އިނދެގެން އުޅެނީ ސީދާ ދިވެހި ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ދިވެހި އަންހެން ދަރިއަކާއި ބޭރު މީހަކާއި ނޫން ދޮނޭ އަކާއި އެއް ނޫން އެހެން ވީއިރު ނިހާން އަށް ލިބޭ ދަރިން ނަކީ އެއީ ވެސް ރަތް ލާޖެހި ދިވެހި ދަރިންނޭ އެމީހުންނަށް ފްލެޓްސް މާލެ ސަރަހައްދުން ގަނެދެވޭނެއޭ އަދި މާލޭން ވެސް ފްލެޓްސް ވެސް ގަނެދެވޭނެއޭ. އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ޕީޕީއެމްގެ އިސް ސަފުގައި ތިބި މީހުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ނުގަނެ ލަންކާ އަދި ސިންގަޕޯރ އަދި މެލޭ އިން ފްލެޓްސް ގަނެގެން ނުވާނެއޭ. އައި އޭމް ޖަސްޓް އިން ދަ މިޑިލް އޮފް ލިޓިލް ޓޯކިޔޯ ސައިލެންޓް ޑްރީމް މިޑްރީމް އިން ފެންނަނީ ޕީޕީއެމް އެންމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތައް..

 9. އެނަދަރ

  ނިހާން އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް އޮންނާނެ މުދާ ހޯދުމާއި މުދާވެރި ކުރުމުގެ ހައްގު ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައި. ކަމާއި ބެހޭ މުވައްސަސާ ތަކުގެ ކަމެއް ކޮރަޕްޝަން ނޫން އަދި ހަލާލު ތޭ އަދި ނަހަލާލު ތޯ ބެލުމަކީ. މިހާރު މިރާއްޖޭގައި ހުންނާނެ ހަލާލު ސެރޓިފިކެޓް އިޝޫ ކުރާ ތަނެއް މައްސަލަ އެއް އޮތް ބަޔަކު އެތަނަށް ގޮސް ހަލާލު ތޯ ނަހަލާލު ތޯ ވެރިފައި ކުރަންވީއޭ. އެއީ އޭ އެނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަކީ. އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ޕްރޮޕެގެންޑާ ޑޭ އޭ ރަންރީނދުލޭ މެން ފަތުރާ.

 10. ޢުމަރު

  ރަހަޅު ވާހަކައެއްތީ؟ ގައުމު ކައި ހުސްކޮށްފި ؟ ބޮތި ހުރިހާމީހުންނައް ފުލެޓް އާއި އަގުބޮޑެތި މުދާ ހޯފާ ނިމިއްޖެ؟

  • ނުރަބޯ

   އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮޅުވާނުލާ.....!!! ގައުމު ކައިހުސްކުރިނަމަ ތަރައްގީ އަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އިން އެފަދަބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ނުކުރެވުނީހެވެ. މިއަދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އަކީ ތަނަވަސް މާލިއްޔާއެކެވެ. ކެރަފާ ނަޝީދުގެ ބަލާވެރިކަމުގެ ތިންއަހަރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އޮތީ ހުސްވެފައެވެ. ގައުމު ގައި ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫ އެއް ހިންގާފައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ގައުމު ކައި ހުސްކުރާ ކަމަށް މިވަނީ މިސަރުކާރުގެ ވެރިންނެވެ. މީ ކިހިނެތްވާނެ ކަމެއްހެއްޔެވެ.

 11. ޢުމަރު

  ތިހެންކިޔާ ފޮނިކެޑި ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާ ތެރޭގައިެސް .ވީގޮތް އެގުނއެއްނު. ދެންވެސް ވާނީ އެވަރު އަވަހައް އަތުޖެހުނު އެއްޗެއް ކައި ހުސްކުރެވޭތޯ ބަލަ

 12. ޓިނު

  ތިހެންކިޔާ ފޮނިކެޑި ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާ ތެރޭގައިެސް .ވީގޮތް އެގުނއެއްނު. ދެންވެސް ވާނީ އެވަރު އަވަހައް އަތުޖެހުނު އެއްޗެއް ކައި ހުސްކުރެވޭތޯ ބަލަ

 13. ނައިންޓީ

  ގޮތްހުސްވީއެކޭ ބުނެވޭކަށްނެތް. އަސްލު ނަތީޖާ ފެންނާނީ ވޯޓު ގުނީމަ

 14. ޖަސްޓް

  މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ނުގޮސް މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން މަޖްލީހުގެ އިދާރާ އަށް ގޮސް ހިލޭ ދެ ބަނޑަށް ބްރެކްފާސްޓާއި ލަންޗާއި ޓީ ބްރޭކް މަޅާލާފައިވާ ކަން އެއީ ފެންނާން ހުރި ހަގީގަތް ތަކޭ އެއީ ތަމެންގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކަ މުދާތޭ. ތަމެންނަށް ބާރު ދެނީ މަމެން ރައްޔިތުންނޭ މަމެން ނުބުނަމޭ ދުވަހަކު ވެސް ތަމެން ޖަލްސާ އަށް ނުގޮސް ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން ދައުލަތުން ރަައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނު ތައް ފާސްވިޔަ ނުދީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ވަކި މާއްދާ އެއް އެކަނި ކިޔާ ދެން ހުރި މާއްދާ ތައް ނުކިިޔާ ގާނޫނީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް މަކަރާއި ހީލަތުން ވައްޓާލެވޭނެ ކަމެއްތޭ. ނުވާނެ އެކަމެއް އިނގޭތޭ. މަމެން މިއުޅެނީ މާލެ ލިޓިލް ޓޯކިޔޯ އަށް ހަދަންއޭ އަނާރާ މެން ސަލާން ތިވަރަށް ބުނާނަމަ މެޑިކަލީ އަންފިޓް އޭ އިސްތިއުފާ ދީފައި ގޭގެ ބަދިގޭގައި ހަނޑޫހޮަވަން އިނދޭ. އިޓްސް ޖަސްޓް ދަ ބެސްޓްވޭ.

 15. އަލްޖިބްރާ

  ސައްހަ ވޯޓެއްލާބަލަ ! ތިކަން އަންގާލާނަން !

 16. ާްަިމައު

  އާދަމް ނަވާޒް ކަލޭކީއްވެތަ ވަގުތުގަ ނުޖެހީ ނިހާންގެ ދަރިފުޅައް ވަގައް ފްލެޓް ދިންވާހަކަ.. ރ ނަށީދުގެ ހަބަރެއްނަމަ ކަލޭ މޭފުއްޕާފަ އެހަބަރު ޖަހާނެ އެއްނު.. ކަލޭހީކުރީ ވަގު ފްލެޓްގެ ވާހަކަ ވަގުތުގަ ނުޖެހީމަ ރައްޔިތުންނައް ނޭގޭ ކަމައް ދޯ؟؟ ނުކެރޭނެ މި ކޮމެންޓް ޖަހާކައްވެސް